5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi


Biymed Eğitim

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
(Düzenlemeler, Yenilikler, Sorumluluklar)

Eğitimin İçeriği

 • Kamu Mali Yönetim Sistemi
 • 5018 sayılı Yasanın Amacı ve Hedefleri
 • Tanımlar ve Anahtar Kavramlar :
  • Genel Yönetim, Kamu Kaynağı, Özel Gelir , Mali Saydamlık, Muhasebe Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçe, Tahakkuk Esaslı, Muhasebe, Mali Hizmetler Birimi, Ön Mali Kontrol, İç Kontrol, Kamu Zararı, İç ve Dış Denetim, Hesap Verilebilirlik, Yönetim Sorumluluğu, Analitik Bütçe Kod Yapısı, Çok yıllı Bütçeleme, Mali İstatistik, Faaliyet Raporu, İkincil Mevzuat
 • 5018 Sayılı Yasa ile yapılan Temel Değişiklikler .
 • Kamu Maliyesi ve Temel İlkeler
 • Kamu Kaynağının kullanılması / Genel Esaslar
 • Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu
 • Kamu Mali Yönetim Yapısındaki Görevliler
  • Üst Yöneticiler (Görev, Yetki ve Sorumlulukları )
  • Harcama Birimi Yetkilileri (Görev, Yetki ve Sorumlulukları )
  • Gerçekleştirme Görevlileri ( Yetki, Görev ve Sorumluluklar )
  • Muhasebe Yetkilileri ( Görev, yetki ve Sorumluluklar)
  • İç Denetçiler (Görev, yetki ve Sorumluluklar )
  • Dış Denetçiler (Görev, yetki ve Sorumluluklar )
 • Merkez Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli cetveller
 • Bütçe Türleri ve Kapsamları
 • Orta vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan
 • Bütçenin Hazırlanması ve Onaya kadar geçen Aşamalar
 • Kamu Mali Yönetiminde Harcama Süreci
  • Yatırım Programları ve Yüklenme Girişimleri
   • Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeler
   • Ertesi Yıla geçen Yüklenmeler
  • Harcama Yapılması
   • Harcama Yetkisi ve Harcama Yetkilisi
   • Harcama Talimatı ve Sorumluluk
   • Harcama Yetkisinin Devredilmesi
   • Giderin Gerçekleşmesi
   • Harcama Talimatı
   • Gerçekleştirme Görevlileri
 • Ödenmeyen Giderler ve Bütçe Emaneti
 • Giderlerin Ödenme Sırası
  • Ön Ödeme
  • Avans ve Kredi İşlemleri
  • Taahhüt Artıkları ve Akreditifler
 • Gelirlerin Toplanması
 • Kesin hesap
 • Mali raporlama ve Yönetim Dönemi hesabı
 • aşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri
 • Mali Raporlama ve Yönetim Dönemi Hesabı
 • Harcama Belgeleri ve Uygulama örnekleri
 • Kamu Hesapları Kapsamında Muhasebe Sistemi, Kayıt Zamanı, Mahsup Dönemi .
 • Ön Mali Kontrol Sistemi
 • Kamu Zararı
 • 5018 Sayılı Yasa Kapsamında Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar
 • 5018 Sayılı Yasa Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

Eğitim Bilgileri :


Eğitimler

 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kendi yerlerinde yapılabilmektedir

Sertifika

 • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

Eğitim Bedeli İçerisine Dahil Olanlar

 • Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

Eğitim Rezervasyonu

 • Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

İndirim Koşulları

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
 • Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15
 • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20
 • Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.

Eğitim Saatleri

 • 10.00-17.00

Eğitim Yeri

 • Otel- Taksim İstanbul

Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki formu doldurarak kontenjan hakkında bilgi alınız. Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak ve ön kayıt için aşağıdaki formu doldurun.

Eğitime Başvuru FormuDİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satın Alma Eğitimi, Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için satın alma eğitimleri, temel satın alma eğitimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Eğitimi Alternatif Eğitim Tarihleri

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR