Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Küresel krizlerin de olumsuz etkisiyle hızlı değişime uğrayan satış ve satın alma yönetimlerinde biriken stres, işletmelerin karlı karar alma sürecini etkileyebilmekte, satış ve satınalma sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

İnsan ömrünün uzayıp, firma ömürlerinin kısaldığı bir dünyada doğru alıp, doğru satabilmek,’’Alırken Kazanabilmek’’felsefesine uygun değişimler yapmak zorunluluğu yaşanmaktadır.

Satışta ve satın almada başarı, müşteri ile uzlaşmanın sağlanması, gerektiğinde sıkı bir biçimde pazarlık yapabilmesine bağlıdır. Uzlaşma ver pazarlık müşteri ile ilk temastan başlayarak satışın bağlanmasına kadar her aşamada ürünün niteliğinden fiyatına, teslim süresinden garanti süresine kadar hemen her konuda gerekebilir.

Programın amacı, satışçılara ve satın almacılara satışın bağlanması, satın almanın gerçekleşmesi için yaşamsal bir gereklilik niteliğindeki ‘’Uzlaşma sağlama ve pazarlık yapma becerileri konusunda katkı sağlamaktır.

İki modül halinde uygulanacak olan eğitimde müzakere ve pazarlık teknikleri yanı sıra bunlara bağlı olumlu ve olumsuz etkiler ile kişisel katkıların önemi de vurgulanacak, müzakerenin ‘’Münakaşa’’ ya dönüşmemesi konusunda alınacak tedbirler öğretilecektir.

Eğitim uygulamalı ve rol play çalışmalı olarak sunulmaktadır.

Kimler Katılmalı

Satınalma ve satış yöneticileri, satınalma çalışanları, satış konusunda çalışan kişileri müşteri ile bire bir görüşen kişiler, müzakere ve pazarlık teknikleri konusunda kendisini yetiştirilmek isteyen personel

Eğitim İçeriği

 • Satın alma yönetiminde pazarlık güç kaynakları
 • Pazarlık yetenekleri
 • Saldırgan pazarlık taktikleri
 • Zorlayıcı taktikler(çok acımasız)
 • Saldırgan olmayan pazarlık taktikleri
  • Yatıştırıcı taktikler
 • Satınalma pazarlığı için
  • Kurallar
  • Hazırlık(satıcıyı tartın)
 • Bütünleştirici müzakere ‘de yöntem
 • Nasıl pazarlık edeceğiz ?
 • Evet” dedirtme yöntemleri
 • Müzakerelerde direnç kırmak ve pazarlığı kapatmanın yolları
 • Soru sorma ve dinleme kabiliyetimizi geliştirmek
  • Müzakere ve pazarlıklarda soru teknikleri
 • Etkili dinlemenin önemi
 • Zor müşterilerle başa çıkabilme yetisi
 • İkna Yöntemleri
 • İtirazların nitelikleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Sadece fiyat değil,ürünün özellikleriyle de farklılık yaratarak satış yapma becerisi
 • Satışı yapılan ürünlerin vadesine uygun tahsilatların yapılması
 • Satış tahsilat yöntemlerini geliştirecek tedbirler
 • Satışçının vadeyi uzatmasının sonucunda bozulan gelir gider dengesinin satışçı kalitesi üzerindeki etkisi
 • Satış raporlamaları konusunda temel bilgiler,
 • Satış/Pazarlama bölümü ile Finans bölümü arasındaki uyumsuzluğun nedenleri,uyum sağlama yöntemleri
 • Satışçı da olması gereken kişisel özellikler ve eğitimin katkısı
 • Satış temsilcisinin değişen rolü
 • Satış sürecini(satış öncesi/satış sonrası) yakından tanımak
 • Fırsatları fark etmek,özellikleri yarara döndürmek
 • Şikayet ve itirazları fırsata dönüştürmek için iletişim becerisini geliştirmek
 • Çapraz satış kavramı ve firmaya yarattığı katma değer
 • Bireysel hizmet tarzlarına uygun davranmak
 • Müşteri özellikleri ve satın alma nedenlerini anlamak
Bilgi Alma ve Kayıt Formu Eğitime başvuru için aşağıdaki tüm bölümleri doldurmak zorunludur.
Mesajınız Gönderilmiştir. Teşekkürler

Eğitim Bilgileri


 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir

Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15 indirim uygulanır.
 • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20 indirim uygulanır.
 • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.
 • Öğle yemekleri
 • Çay-Kahve ve ikramlar
 • Eğitim notları (Basılı)
 • Sertifika

Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır. 12.30-13.30 Yemek arası olup öğleden önce ve öğleden sonra 10 dakika çay-kahve arası verilmektedir.

MÜZAKERE YÖNTEMLERİ

Müzakere (Negotiation) Nedir?           

Başlangıçta farklı hedefleri olan ancak birlikte bir sonuca varmaları gereken iki veya daha fazla tarafın karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşabilmeleri için tartışma ve ikna yoluyla farklılıkları çözmeye çalıştıkları bir etkileşim sürecidir.

Müzakere, her şeyden önce uyuşmazlığa düşmüş taraflar arasında tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak müşterek bir karara ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Arabuluculukta en çok kullanılan yöntem olup, tüm arabuluculuk yöntemleri gibi uyuşmazlığın dava konusu olmadan çözülmesi amacını güder.

Başarısız olunması veya bir anlaşmaya varılamaması halinde mahkemeye veya tahkime başvurulacak olan müzakerelere anlaşma/uzlaşma müzakeresi (settlement negotiation) denir.

Müzakerenin iki temel unsuru vardır:

 • Taraflar arasında iletişim
 • Müşterek karar verme
 • Görüşme yerine iletişim kavramının kullanılmasının nedeni, “iletişim”in “görüşme” kavramına nazaran daha kapsamlı olması, aynı zamanda “görüşme”den farklı olarak “iletişim”in sözlü olmayan etkileşimi de içermesidir.
 • Yine, anlaşma yerine müşterek karar vermenin amaçlanması, müzakerenin taraflar arasında ortak bir fiil olduğunu, farklı fikirlerin bir araya gelmesini sağladığı ve müzakereye katılan her tarafın kendi bireysel tercihlerinin dikkate alındığını göstermektedir.
 • Bu yöntem birbirinden bazı şeyler elde etmek isteyen tarafların birbirini ikna etmek ve etkilemek suretiyle kendi istedikleri şekilde düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamak için bilgi ve hüner de gerektiren bir iletişim sürecidir.

Müzakerenin Temel Özellikleri:

 • Müzakere için en az iki taraf gerekir.
 • Müzakerenin tarafları gerçek ve tüzel kişiler, gruplar, devletler olabilir.
 • Müzakerede asıl amaç karşı tarafı etkilemek ve ikna etmektir.
 • Bunun için birçok iletişim yöntemi kullanılır.
 • Müzakere karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişini içerdiğinden dinamik bir süreçtir.
 • Müzakere tarafların gönüllü olarak katıldığı bir süreçtir.
 • Müzakerelerde avukat veya temsilci bulundurulması şart olmamakla beraber, böyle bir uygulama taraflar açısından genellikle yararlı sonuçlar vermektedir.
 • Müzakere sonunda yapılmış olan sözleşme borçlu tarafça ihlal edilirse, sözleşmenin diğer tarafı mahkemeye başvurarak sözleşmenin ifası konusunda bir hüküm aldırarak sözleşmenin icra edilmesini sağlayabilir.

Müzakerenin Avantajları:

 • Müzakere, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (ADR) için bir başlangıç noktasıdır.
 • Müzakere,  tüm ADR yolları içinde, tarafların uyuşmazlık üzerinde en çok kontrol ve karar verme gücüne sahip oldukları yöntemdir.
 • Taraflar uyuşmazlık üzerinde birbirleriyle doğrudan görüşürler.
 • Ilımlı, resmi olmayan bir ortam sağlar.
 • Tüm ADR yollarından en az şekli olandır ve çok daha az usul kuralına sahiptir.
 • Bağlayıcı olmayan bir süreçtir.

Müzakerenin İşleyişi

 • Müzakerede tarafların bir araya gelmesi önemlidir.
 • Müzakerede amaca ulaşabilmek için mutlaka taraflar arasında iletişim bulunmalıdır.
 • Geleneksel müzakere yöntemleri, tarafların duygularını konuşarak açık bir şekilde ifade etmesini müzakerenin sağlıklı yürümesi açısından önemli görür.
 • Buna karşın daha kuralcı müzakere modellerinde hedef daha menfaat temellidir, bu nedenle duygulardan çok tarafların menfaatleri üzerinde durulur ve her iki tarafın da evet diyebileceği sonuca ulaşılana kadar müzakere devam ettirilir. Bu tür müzakerelerde taraflar birbirlerinin menfaatlerini tespit etmek ve bunları tatmin edecek seçenekleri bulmak amacındadırlar.

 

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi Alternatif Eğitim Tarihleri


Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.