Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi


Biymed Eğitim

Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

Kimler Katılmalı

 • Şirket sahipleri
 • Üst ve Orta düzey yönetim,
 • Satış ve Finans yöneticileri,
 • Karar alma düzeyindeki yönetici adayları

Eğitim İçeriği

 • Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları
  • Yetki, Güç ve Motivasyon
  • Yöneticilik - Liderlik
  • Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Değişme
  • İş Ahlakı
  • Çatışma ve Çatışma Yönetimi
  • İletişim
  • Örgütsel Kültür, Öğrenme ve Etkililik
  • Stratejik Yönetim
  • Kriz Yönetimi
  • Örgütlerde Yenilik
 • Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkileri
  • Yönetim Kavramı ve Yönetsel Faaliyet
  • Yönetim Bilimlerinin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi
  • Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Yönetim Fonksiyonları
  • Planlama
  • Örgütlenme
  • Yönetme
  • Koordinasyon  (Eşgüdüm)
  • Denetleme
 • Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
  • Çatışmanın Tanımı ve Türleri
  • Örgütsel Çatışmaya ilişkin Görüşler
  • Çatışma Kaynakları
  • Çatışmanın Gruplardaki Etkileri
  • Çatışmanın Faktörleri ve Yönetimi
  • Çatışmayı Yönetme Strateji ve Taktikleri
 • Müzakere
  • Kavrama Genel bir Bakış
  • Yönetimde Müzakere
  • Müzakere Eğitimi
 • Örgüt Geliştirme
  • Örgüt Geliştirme Kavramı
  • Örgüt Geliştirme ile ilgili Disiplinler
  • Örgüt Geliştirme Disiplininin Özellikleri
  • Örgüt Geliştirme Model ve Uygulamaları
  • Örgüt Geliştirmede Danışmanın Rolü
  • Değişime Karşı Koyma
 • Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Davranış Kavramı
  • Bireysel Davranış
  • Yönetim ve Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
  • Örgütsel Davranışta inceleme Metotları
  • Örgütsel Davranışın insan öğesi
 • Örgüt Kültürü
  • Örgüt Kültürü Kavramı
  • Örgütsel Kültürün Temelleri
  • Örgütsel Kültürü oluşturan Öğeler
  • Örgüt Kültüründe Değişim ve bir Model
  • Değişimin Yönetimi
  • Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları
  • Örgüt Kültürü ve Küreselleşme
  • Örgüt Kültürü, iş ve çalışma Ahlakı
  • Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü
 • Bireyler Arası İletişim
  • İletişim Kavramı, Tanımı, Önemi ve Nitelikleri
  • İletişim Türleri
  • İletişimin Fonksiyonları ve Özellikleri
  • İletişimin Sistematik Yapısı
  • İletişim Süreci ve İletişimin Öğeleri
  • İletişimde Kişisel Sınırlar ve Önemi
  • İletişim Ortamının Önemi ve Özellikleri
  • İletişimde Beş Aşama Kuralı
 • Motivasyon
  • Motivasyon Kavramı ve Tanımı
  • Motivasyon Teorileri
  • Motivasyon Teknikleri
 • Yönetime Katılma
  • Yönetime katılmanın Tarihçesi
  • Yönetime katılmanın Tanımı ve Niteliği
  • Yönetime Katılma Alanları ve Modelleri
  • Yönetime Katılmayı etkileyen Faktörler
  • Yönetime katılma Türleri
  • Yeni üretim teknikleri ve Yönetime Katılma
  • Ülkemizde Yönetime Katılma
 • Liderlik
  • Liderlik
  • Liderlik Teorileri
 • Organizasyonlarda Stratejik Yönetim
  • Strateji Nedir ?
  • Yönetimde Stratejik Anlayışın Gelişimi
  • Stratejik Planlama Modelleri
  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Planının Uygulanması
 • Sosyalizasyon Süreci
  • Sosyalizasyon Sürecinin Sosyolojik Analizi
  • Sosyalizasyon Sürecinde Rol oynayan Temel Faktörler
  • Sosyalizasyon Engelleri
  • Temel Sosyalizasyon Teorileri
 • Öğrenme
  • Öğrenme Kavramı ve Tanımı
  • Öğrenme Kuramları
  • Öğrenmede Motive Edici (Pekiştirici) Koşullar
  • Öğrenmede Ceza ve Ödül
 • Yönetimde Kişilik ve Kişilik Teorileri
  • Kişilik Kavramı ve Tanımlaması
  • Kişiliği Oluşturan Faktörler
  • Kişiliğin Üç Yönü : Karakter, Mizaç, Yetenek
  • Kişiliğin Katmanları ve Özellikleri
  • Kişilik Teorileri ve Kişiliğe Tipolojik Açıdan Yaklaşımlar
  • Kişilik ve Benlik Kavramları
  • Kültür ve Kişilik
  • Kişilik Tespitinde Kullanılan Teknikler ve Kişilik Envanterleri
 • Kişisel Yetkinlik
  • Kişisel Yetkinlik Kavramı
  • Kişisel Yetkinlik ve Kaynakları
  • Kişisel Yetkinliğini Etkileyen Faktörler
  • Kişisel Yetkinliğin gelişiminde içsel ve Dışsal faktörlerin etkisinde Üç Boyutluluk ve Bilişsel Süreç
  • Örgütsel Davranışta Kişisel Yetkinlik Kavramı
 • Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi
  • Öğrenen Örgüt Kavramı
  • Örgütsel Öğrenmede Yaklaşımlar
  • Öğrenen Örgütlerde Kültürün Özellikleri
  • Öğrenen Örgütlerin Oluşturulması ve Yönetiminde Liderliğin Rolü
  • Öğrenen örgütlerde Başarılı Liderlik Uygulamaları için Gereken Özellikler
  • Öğrenen Örgütlere ilişkin Sorunlar
 • Toplam Kalite Yönetimi
  • Toplam Kalite Yönetimi, Unsurları, öncüleri ve Kalite Kavramı
  • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Çemberleri
 • Stres ve Stresle Başa Çıkma
  • Stres Kavramı ve Tanımı
  • Çalışma Yaşamı ve Stres
  • Yöneticiler ve Stres
  • Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları
  • Stresin Belirtileri ve Etkileri
  • Stresle başa Çıkma
  • Stresle Başa çıkmada Organizasyonel Yöntemler
  • Stresin Azaltılmasında Yöneticilere düşen Görevler

Eğitim Bilgileri :


Eğitimler

 • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (16 kişi ile sınırlıdır)
 • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kendi yerlerinde yapılabilmektedir

Sertifika

 • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

Eğitim Bedeli İçerisine Dahil Olanlar

 • Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

Eğitim Rezervasyonu

 • Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

İndirim Koşulları

 • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
 • Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15
 • Aynı firmadan 6'dan fazla kişi katılımında %20
 • Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.

Eğitim Saatleri

 • 10.00-17.00

Eğitim Yeri

 • Otel- Taksim İstanbul

Kesin kayıt yaptırmadan ve ödemeyi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki formu doldurarak kontenjan hakkında bilgi alınız. Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak ve ön kayıt için aşağıdaki formu doldurun.

Eğitime Başvuru FormuDİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satın Alma Eğitimi, Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için satın alma eğitimleri, temel satın alma eğitimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Alternatif Eğitim Tarihleri

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR