Eğitimler

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi

Açık Ofis Kuralları Ortam Yönetimi Eğitimi

Aile Şirketlerinde Yönetim Sürekliliği Eğitimi

Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi

Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi

Ben Ötesi’ne Bilinçlenme: Yönetim Tarzının Dönüşümü Eğitimi

Bütünsel Liderlik Eğitimi

Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi

Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi

EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi

Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi

Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Eğitimi

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi

Genel Girişimcilik Yönetimi Eğitimi

Genel Yönetim Teknikleri Eğitimi

Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi

Hata Kültürü ve Öğrenme Yönetimi Eğitimi

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi

İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi

İkna Yönetimi Eğitimi

İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

İleri Pazarlama Ve Satış Teknikleri Eğitimi

İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi

İletişim ve Koordinasyon Yönetimi Eğitimi

İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi

İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

İş ve Zaman Etüdü Eğitimi

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek

Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi

Kriz Yönetimi Eğitimi

Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi

Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi

Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi

Lojistik ve Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi

Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi

Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi

Mobing ve Önleme Yönetimi Eğitimi

Motivasyon ve Moral: Sürdürebilirliğin Analizi Eğitimi

Müzakere Becerileri Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi

Perakende Satış Yönetimi Eğitimi

Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi

Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Protokol Kuralları Eğitimi

Raporlama Teknikleri Eğitimi

Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline

Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Satış Ekibinin Organizasyonu Ve Yönetimi

Satış Koçluğu Eğitimi

Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi

Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi

Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Süreçlerle Yönetim Eğitimi

Süreçlerle Yönetim Eğitimi

Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi

Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü Eğitimi

Telefonla Tahsilat Yönetimi Ve Teknik Yaklaşımlar Eğitimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi

Ücret Politikaları Eğitimi

Ücret Yönetimi Eğitimi

Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

Üretim Planlaması ve Yönetimi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi

Yalın Yönetim Eğitimi

Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Yönetimde Koçluk Eğitimi

Yönetimde Temel Yaklaşımlar Ve Yöneticilik Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi