Ana Sayfa      Eğitim Takvimi      Sertifika Programları      Makaleler      Eğitmenlerimiz       Referanslarımız      Haberler      Arama 

ERP Konu Başlıkları

Finans

Dağıtım

Üretim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Referanslar

 

Daha Fazla Bilgi Talebi

Finans Yönetimi

Login Finans Yönetimi modüler bir yapıda, kapsamlı finans ve muhasebe fonksiyonlarına sahip, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin tüm muhasebe ve finansman işlemlerini takip edebileceği, Dağıtım , Üretim ve İnsan Kaynakları modülleri ile entegre çalışan bir sistemdir.

Özellikle küreselleşme sonucu çok farklı dövizler ile çalışılan, enflasyon ve kur farklı darken "gerçek maliyet ve karlılık" bilgilerine ulaşmak amacıyla sürekli hesaplar hapılan günümüz koşullarında Login Finans Yönetimi tüm operasyonel yükünüzü hafifletecektir.

Çift defter mantığı ile tüm işlemlerin (satış-satınalma-ödeme-tahsilat-muhasebe-vb), finansal yönetimin ve raporlamaların, kuruluşun seçtiği 2. bir döviz ile yapılması sağlanır. Üstelik hiçbir extra işlem yapmaksızın.

Login Entegre for Windows Finans modülleri, Çift Defter ( Double Book Keeping ), Çoklu Döviz ( Multicurrency ) uyumlu özellikleri ile hem çok uluslu kuruluşların hem de "gerçek maliyet ve karlılık değerlerine anında ulaşmak isteyen yerel kuruluşların tüm raporsal ve yönetimsel gereksinimlerini eşzamanlı olarak, yüksek düzeyde bir bilgi entegrasyonu ve iletişimi ile kolaylılıkla gerçekleştirebilmektedir.

 


GENEL MUHASEBE

Çift Defter (Double Book Keeping)

Enflasyon Muhasebesi

Masraf Merkezleri

Yurtdışı ve Yönetim Raporlaması

Döviz Kurları – Kambiyo Yönetimi

Özellikler

 • Tek düzen hesap planına uygundur.

 • Çift Defter (Double Book Keeping).

 • Çoklu Döviz (Multicurrency).

 • Hesap Planı ve Masraf Merkezleri için esnek kırınım kuralları.

 • Enflasyon Muhasebesi.

 • Miktarsal ve tutarsal muhasebe takibi.

 • Tanımlanabilir fiş tipleri.

 • Hesaplar arası aktarma.

 • Bir muhasebe hesap kodunu diğer modüllerde kullanıma kapatma ya da hareket görmeyecek bir hesabı bütün muhasebe işlemlerine kapatma gibi seçenekler mevcuttur.

 • Muhasebe işlemlerinde kapatılan hesabın mevcut hareketleri incelenebilmektedir.

 • Masraf merkezleri.,

 • Fiş formları (KDV, Muhtasar, Bordro vb. için).

 • Esnek Yönetim Raporlaması.

Daha Fazla Bilgi Talebi


MÜŞTERİ CARİ

Müşteri Cari Kategorileri – Grupları

Kredi ve Teminatlar / Risk Analizleri

Eşleştirme

Müşteri İstihbarat Bilgileri

Özellikler

 • Detaylı Müşteri Cari Tanımı,

  • Genel Bilgiler

  • İletişim Bilgileri

  • Finans Bilgileri,

  • Banka Bilgileri

  • Kredi ve Teminatlar

  • Kotalar

 • Tanımlanabilir Fiş Tipleri,

  • Dekont Fişi, Banka Fişi, Devir Fişi, Satış Fişi, Ödeme Fişi, Tahsil Fişi, Virman Fişi…vb.

 • Çeşitli Borç/Alacak işlem tipleri tanımlayabilme,

 • Otomatik ve manuel eşleştirme,

 • Tek tuşla adapt cetveli

 • Fiş işlemleri sırasında Fiş, Ekstre, Cari Hesap Özeti dökümleri ve Yeni Hesap tanımlayabilme,

 • Müşteri Cari Kategorileri,,

 • Cari Grup ve Bölge tanımları,

 • Hesap İzleme,

 • Hesap Kapatma.

Daha Fazla Bilgi Talebi


SATICI CARİ

Satıcı Cari Kategorileri - Grupları

Özellikler

 • Detaylı Satıcı Cari Tanımı,

  • Genel Bilgiler,,

  • Finans Bilgileri,

  • İletişim Bilgileri,

  • Muhasebe Bilgileri,

 • Tanımlanabilir Fiş Tipleri

  • Dekont Fişi, Banka Fişi, Devir Fişi, Satınalma Fişi, Ödeme Fişi, Tahsil Fişi, Virman Fişi…vb,

 • Çeşitli Borç/Alacak işlem tipleri tanımlayabilme,

 • Satıcı Cari Kategorileri

 • Otomatik ve manuel eşleştirme,

 • Banka Talimat Mektubu ve sürekli forma otomatik çek oluşturma,

 • Otomatik çek oluşturma sonucunda Çek Çıkış Bordrolarının otomatik oluşumu,

 • Fiş işlemleri sırasında Fiş, Ekstre, Cari Hesap Özeti Dökümleri ve Yeni Hesap tanımlayabilme,

 • Hesap İzleme,

 • Hesap Kapatma.

Daha Fazla Bilgi Talebi


NAKİT İŞLEMLERİ

Kasa Tanımları

Özellikler

 • İstenilen sayıda kasa tanımlayabilme,

 • Muhasebe hesap kodundan bağımsız kasa tanımlayabilme,

 • Nakit ödemeler için gider faturası girebilme ve buna bağlı olarak KDV beyannamesi için ek liste alabilme,

 • Kasa modülünde tek bir fişle takip edilen kasa hareketlerinin, işlem tipine (Borç/Alacak) bağlı olarak muhasebe modülünde Kasa Tahsil ve Tediye fişleri şeklinde oluşması,

 • Kasa Hareketlerinin işlem tipine (Borç/Alacak) bağlı olarak kasa fişi içindeyken dekont veya makbuz dökümü alabilme,

 • Tek bir kasa hesabını muavin bazda ve istenilen dönemlerde izleyebilme,

 • Sisteme girilen kasa fişi sonucunda cari hesap ve kasa fişlerinin otomatik oluşumu.

Daha Fazla Bilgi Talebi


KREDİLER & TEMİNAT MEKTUPLARI

Kredi & Teminat MektubuTipleri

Bankalar

Krediler &Teminat Mektupları Tanımları

Özellikler

 • Kredi Sözleşmeleri.

 • Esnek Kredi ve Teminat Mektup tipleri.

 • Kredi ve Teminat Mektupları için parametrik vergi ve vergi oranı tanımları,

 • Teşvik kapsamında alınan krediler,

 • Ödeme işlemleri ve takibi,

 • Komisyon, vergi ve diğer maliyetlerin otomatik hesaplanması.

 • İlgili modüllerle on-line entegrasyon

Daha Fazla Bilgi Talebi


ÇEK & SENET

Portföy Karşılıkları

Özellikler

 • Çek-Senet portföyleri oluşturabilme ve portföyler bazında hareket imkanı,

 • Çek-Senet Bilgilerinin Bordro ile Girişi,

 • Giriş ve çıkış bordrolarıyla sisteme kayıt edilen çek-senetleri daha sonraki aşamalarda diğer bordrolardan istenen kriterlerde otomatik olarak görüntüleme ve seçme,

 • Çek ve senetlerin durumları, yani “portföyde”, “ciro edildi”, “bankaya verildi” gibi konumları, bordro üzerinde adım adım izleyebilme,

 • Anında Ortalama Vade ve Günlük Değerleme,

 • Sisteme kaydedilen bordro sonrasında muhasebe fişi, bordro ve dekont dökümü alabilme,

 • Ciro edilmiş çeki tekrar ciro etme, bir bankaya tahsile verilmiş bir çeki başka bir bankada tahsil etme gibi yanlışlar yapıldığında program tarafından uyarılma,

 • Çek-Senet Hareketlerinin Tüm Basamaklarını Girme ve İzleme,

 • Sisteme girilen çek-senet bordroları sonucunda cari hesap, muhasebe ve kasa fişlerinin otomatik oluşumu…

Daha Fazla Bilgi Talebi


SABİT KIYMETLER

Sabit Kıymet Kartları

Sabit Kıymet Grupları

Çift Defter

Özellikler

 • Açılan demirbaş kartları işletmelere özgü sınıflara ve bölümlere göre gruplandırılabilmektedir. Amortisman başlangıç yılı, amortisman şekli, amortisman oranı gibi bilgiler demirbaş kartında tanımlanmaktadır.

 • Her sabit kıymet için Amortisman Türünü (Normal, Azalan Bakiye) Ayrı Ayrı İzleyebilme,,

 • Demirbaş’a ait yapılan ek harcamaları sisteme işleyebilme ve buna göre maliyet değer artışının gerçekleşebilmesi,
  Farklı zamanlarda farklı yerlerde kalanlar için, kaldıkları süre ve yerlere göre amortisman gider dağılımlarını takip edebilme,

 • Yıl sonu değerleme ve ayırma işlemi yapıldıktan sonra demirbaş kartındaki bilanço değeri, yıllık değer artışı, birikmiş amortisman ve toplam değer artışı gibi bilgilerin düzenli olarak güncellenebilmesi,

 • Yıl sonunda yapılan yeniden değerleme ve amortisman ayırmadan önce, demirbaş kartındaki değişmesi gereken bilgilerin otomatik olarak yedeklenmesi ve gerektiğinde önceki senelerin bilgilerine dönebilme…

 


Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bozkurt Mah. Türkbey Sk. Şişli İstanbul 
Tel : 0 212 230 90 09               
 egitim@biymed.com.tr

Biymed © 2005-2013 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Email Listemiz | Paylaşım Grupları | Referanslarımız | İletişim
Güncel Eğitimler
Sertifika Programları
Paylaşım Forumu
Güncel Makaleler
Sektörel Makaleler
Genel Makaleler
Mühendislik Çözümleri
Eski Makaleler
Eğitimlerden Görüntüler
Dosya indir
Önemli Konular
Aktivite Bazlı Maliyetlendirme
Depo Yönetimi
Dış Ticaret / E-Ticaret
Finans Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Yönetimi
Kalite Yönetimi
Kişisel Gelişim
Kurumsal Performans Yönetimi
Mali Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Proje Yönetimi
Risk Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Süreç Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Teknik Eğitimler
Üretim Planlama
Yönetici Asistanlığı
Yöneticilik Becerileri