Ana Sayfa      Eğitim Takvimi      Sertifika Programları      Makaleler      Eğitmenlerimiz       Referanslarımız      Haberler      Arama 

ERP Konu Başlıkları

Finans

Dağıtım

Üretim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Referanslar

 

Daha Fazla Bilgi Talebi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Günümüzde gerek iş yaşamı gerekse teknoloji baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Şirketlerin rakiplerine olan üstünlükleri insan kaynaklarının niteliklerine daha bağımlı bir hale gelmiş; bu nedenle İnsan Kaynakları yönetimi daha stratejik olmaya, daha bütünsel bir bakış getirmeye, değişime uyum sağlamaya ve değişimi yönlendirme gibi sorumlukları üstlenmeye başlamıştır.

Yeni ekonomi anlayışı içerisinde, Müşterilerin istek ve beklentilerini karşılayabilme seviyesi, üretilen ürünlerin ve hizmetin kalitesi, iş süreçlerindeki verimlilik ve etkinlik, çalışanların bilgi, yetenek ve yaratıcılıkları ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla şirketler sahip oldukları insan kaynaklarını sürekli gelişim anlayışı ile her zamankinden daha iyi ve verimli bir şekilde yönetmeleri,  gerekmektedir.

Login Entegre for Windows İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi şirketlerin insan kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmeleri amacı ile tasarlanmış, birbirleri ile entegre birçok temel uygulamadan meydana gelmektedir. Modüler yapısı sayesinde, küçük bir sistemden başlayarak, şirketiniz ile birlikte büyütebileceğiniz bir yapıya sahiptir.

Çok sayıda resmi ya da istatistiksel raporu ve izleme ekranı ile yönetime son derece zengin bir bilgilendirme sistemi sunmaktadır.

Parametrik ve uyarlanabilir arayüzü sayesinde en karmaşık insan kaynakları modellerini kolaylıkla kurabilir, değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeniden yapılandırabilirsiniz.

 


İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi modülleri;

 • Şirket Organizasyonu

 • Kadro ve Statü Tanımları

 • Kimlik ve Özlük Bilgileri – Tarihçeleri - Raporlamaları

 • Personel Bordroları

 • PeopleSoft ve SAP Muhasebe Aktarımı (Tüm muhasebe sistemlerine aktarım)

 • Login Entegre Online Muhasebe Aktarımı

 • Provizyon Sistemi

 • Vardiya Modelleme Dili

 • P.D.K.S. Aktarımı

 • İş Başvuruları

 • Seçme & Değerlendirme

 • İzin Takibi

 • Transfer-Terfi İşlemleri

 • Eğitim Takibi

 • Performans Takibi

 • Personel Borç ve Yardımları

 • Firma Kıymetleri

 • İç Yazışmalar

 

Özellikler (Bordro)

 • Program çok şubeli çalışabilmektedir. Kurallar her şube için ayrı ayrı tanımlanabileceği gibi, tüm raporlar istendiğinde konsolide olarak alınabilir.

 • Departmanlar kırınımlı olarak esnek bir yapıda tanımlanabilir.

 • Şirket içi pozisyonlar, her pozisyon için gereken beceriler ve düzeyleri, kişisel ve genel nitelikler, ücret kademeleri ve yedekleme pozisyonları tanımlanabilir.

 • Her departmanın sorumluları işlenerek tarihsel bazda takip edilir. Birden fazla birimden sorumlu siciller için maliyet dağılım oranları belirlenir.

 • Şube, departman, form ve fonksiyon bazında kullanıcı ve kullanıcı gruplarının yetkileri tanımlanabilir.

Daha Fazla Bilgi Talebi


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

 • Kimlik Bilgileri nüfus, adres, askerlik, beden ölçüleri, fiziksel bilgiler, kimlik kartları, özgeçmiş, kefil, acil durum, akrabalar, sabıkalar, alışkanlıklar, özel arabalar, spor dalları gibi bir çok özel bilgileri içerir. Girilen her türlü bilgi bazında ekran sorgulamaları, izleme ekranları ile gerçekleştirilebilir. Toplu bilgi giriş ekranları sayesinde bilgileri EXCEL benzeri tablo yöntemi ile girmek mümkündür.

 • Personel Kategori grupları tanımlanabilir ve personel kartı bu kategorilerle ilişkilendirilebilir. Örneğin Bordro yapılanlar, avans alabilenler vb.

 • Resmi Kesintiler sistemde kurallarıyla beraber kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bilgiler tarihsel bazda saklanır.

 • Kadrolar alt statüleriyle beraber tanımlanır ve her kadroya özgü kazanç kuralları ve dönemsel değerleri tanımlanabilir. ( İkramiyeler, Yardım Çekleri v.b. )

 • Sistemde sınırsız sayıda özel kazanç ve kesinti tipleri tanımlanabilir.

 • Farklı tipte bordro tanımları yapılabilmekte ve bir dönem içerisinde birden fazla bordro çıkarılabilmektedir.

 • Aylık, yevmiye ve saat olarak tanımlanabilen ücret şekilleri NET veya BRÜT olarak istenirse değişik bir para birimi cinsinden girilebilir. Programın netten brüte gitme özelliği vardır.

 • Program Net kazanç gruplarının tanımlanmasına olanak verir. Netten brüte gitmenin bir üst aşaması olan bu yöntemde amaç belirtilen kazançların toplam netine ulaşmak için, kazançların ayrı ayrı netini bulmaktır.

 • İzleme ekranlarındaki bilgiler tek bir tuş ile excel’ e aktarılabilir.

 • Excel ortamnındaki veriler rahat ve hızlı bir şkelide içeri alınabilir. Örneğin oran bazında olmayan kişilere özel toplu ücret artışları, toplu transfer, terfi işlemleri, vb.

 • Döviz girişlerine bağlı olarak döviz bazında ücret tanımlanabilmektedir. Resmi raporlamalar tanımlanan kur üzerinden yapılabilmektedir.

 • Enflasyon oranları sisteme girilerek istatistiki raporlar alınabilmektedir.

 • Özlük kartlarında kişiye özgü ücret ve banka bilgileri ve şirket içi pozisyon bilgileri ile kişiye özgü yardımlar yer alır.

 

Daha Fazla Bilgi Talebi


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

 • Dinamik Puantaj sistemi sayesinde kullanıcı kendine (firmasına) özgü puantajların formüllerini ve kontrol kurallarını vererek kendi tanımlar.
   

 • Ücret artışları miktar ve oran bazında otomatik olarak yapılabilmekte, ücret çizelgeleri oluşturulabilmektedir.

 • Personel kredi takip sistemi mevcuttur. Ödeme dönemleri varsa faiz kuralları sisteme tanıtılır. Sistem hesaplamaları kendisi yapar.

 • Personelin işletmeye borçlanmasında kullanılacak 2 yöntem bulunmaktadır. İşletme eksi bakiyeye izin verebilir ya da bunu engelleyebilir. (bordro oluşumu sırasında hesaplama yapılır)

 • Özel sigorta prim bedelleri, sabit kesintiler, yardımlar sicil bazında sistemde önceden işlenir ve bordro işlemlerinde dikkate alınır.

 • Bordro Tahakkuk komutu ile beraber istenen aralıktaki personelin; ücreti, varsa dönem ait özel yardımları ve sabit ya da oransal kesintileri, özel sigortaları, kadrosuna özgün kazançları, ikramiye dönemi ise hakettiği tutar gibi bilgiler toplanarak bordro oluşturulur.

 • Text dosyadan puantaj aktarımı yapılabilmektedir. PDKS sistemi vecut ise bu sistemden gelen veriler LEW-İK içine alınabilir. Sistemde tanımlı olan kurallar neticesinde PDKS’ den gelen veriler bordro hesaplanırken dikkate alınır.

 • Bordro Zarfları istenilen kullanıcılara mail ile yollanabilir.

 • Pozisyonlar ve departmanları hiyerarşik yapıya bir bakışta hakim olacak şekilde görsel bir ekranda gözlemleyebilirsiniz.

 • Hiyerarşik yapının olduğu ekranlarda , yine aynı görsellik ile istediğiniz bir kırınım seviyesinden itibaren kopyalayarak yeni bir departman/ekip/bölüm yaratabilirsiniz. Bu yaratma esnasında pozisyonlardaki siciller değil, departman/pozisyon yapısı kopyalanabilir. Böylece fazla sayıda çalışanla, ekiple, bölümle ilgilenen insan kaynakları bölümü kullanıcıları yeni bir organizasyonu (ekip, bölüm, vb) hemen bir kaç saniye içinde yaratarak bu pozisyonlara siciller-çalışanlar atayabilirler.

 

Daha Fazla Bilgi Talebi


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

Özellikler (Başvuru Yönetimi)

 • Başvuruları, işletme içinde talep edildiği andan itibaren yönetmek mümkündür.

 • LEW’ de hazırlanan basın ilanı ile hangi referanslı işe hangi başvuruların yapıldığı gözlemlenebiilir, raporlanabilir. Sistemde basın ilanları ile başvurular ilişkilendirilir. İstatisitiki raporlar alınabilir.

 • Başvuru ekranı ile bir CV’ de ya da başvuru formunda hangi bilgiler varsa, hepsi “alan bazında” girilebilir. Örneğin, kişinin engellilik durumundan deneyimlerine, deneyimlerinin sektörlerine, sürelerine ve pozisyonlarına, eğitimlerinin kurum, süre ve bölüm bilgilerine, vb, her detay sistem içine “raporlama-arama-filtreleme” yapmaya müsait şekilde girilebilir.

 • İşletme içerisindeki üst yönetimlerden referans yoluyla gelen CV’ lerin takipleri ayrı yapılabilir.

 • Yapılan başvuralarda CV ya da formda e-posta bilgisi yer alıyorsa, sistem içinden başvuru yapan kişiye otomatik bilgi e-postası gönderilebilir. e-posta gönderimleri belirli tarih aralıkları ya da durumu gibi başka kriterler verilerek toplu şekilde yapılabilir.

Daha Fazla Bilgi Talebi


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

 • E-postası olmayanlar ya da kırtasiye ortamı tercih edilenler için mektup basılabilir.

 • Kişi bazında e-posta tarihçesi tutmaktadır. Kişilere hangi tarihlerde hangi içerikteki e-postaların gönderildiği izlenebilir. Aynı kişiye aynı içerikle 2 defa e-mail gönderimi sistem tarafından engellenir.

 • Sisteme birkez kayıt edilmiş kişilerin ikinci bir defa kaydı sistem tarafından engellenir. Bu engelleme isim, soy isim, doğum tarihi, doğduğu şehir, Merlis numarası gibi çeşitli alanlar gözden geçirilerek sistem tarafından otomatik yaplır ve eşleşme bulunması halinde uyarı verilir. Kullanıcı bu eşleşmeye rağmen kayır etmek isterse etmesine izin verilir.

 • Sistemde başvuru yapan kişilerin daha sonraki işlemleri için bir klasifiye takibi yapılmaktadır. Örneğin, bu kişi “kesinlikle” işe giremez. Bu kişi ile daha sonra tekrar görüşülebilir, vb. Kişi aramalarında bu klasifiye dikkate alınır.

 • Kişilerle yapılan görüşmelerin tarihçesi ve görüşme notları sistemde tutulup, iznenebilir.

 • Kişinin işe girmesi durumunda CV alanları ile özlük bilgilerinden eşleşenler otomatikman aktarılır.

 • Başvuru – CV havuzundan arama yapılıyorken son derece gelişmiş bir filtreleme kullanılır. CVlerde bulunan “her alan için kriter vererek” aramam yapmak mümkündür. Örneğin finans sektöründe 5 yıl yöneticilik deneyimi olanlar ve İngilizce ya da Almanca dillerinden birini ya da her ikisini iyi derecede bilenler şeklinde bir arama yapılabilir. Ya da iş tecrubesi toplamda 5 yıldan fazla olanlar ya da İstanbul doğumlu olanlar ya da Boğaziçi Üniversitesi mezunu olanlar gibi istenilen tüm ya da tek tek alanların ve/veya seçimi ile kriterli süzmesi yapılabilir.

Özellikler (Eğitim Yönetimi)

 • Eğitim yönetiminde dönemler açılabilir.

 • Dönem içinde eğitim alacaklar ve eğitim verecekler (işletme içi eğitimcileri) belirlenebilir.

 • Dönem bazında eğitim bütçesi hazırlanabilir.

 • Kişi ya da saat bazında yaklaşık bir fiyat girilmesi ile bütçe hesaplanabilir.

 • Dışarıdan alınan eğitimler ile işletme içi eğitimler ayrı ayrı takip edilebilir.

 

Daha Fazla Bilgi Talebi


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

 • Yabancı dil eğitimleri ders bazında takip edilebilir. Böylece kişilerin devam oranları izlenebilir.

 • Eğitim maliyetleri katılımcılara dağıtılabilir ve departman bazında eğitim maliyetlendirmesi yapılabilir. Örneğin MS Excel için alınan bir eğitime finans, idari işler, pazarlama departmanlarından katılım oldu ise katılan kişi bazında dağıtım yapılarak bu 3 departmana maliyet hesaplanabilir.

 • İç eğitimlerde eğitimi alanlar da verenler de işletme içinden olduğu için departman bazında eğitim alanlar ve verenler şeklinde takip yapılabilir.

 • Sicil bazında eğitimler dosyalanabilir, izlemesi, raporlaması yapılabilir.

 • Eğitim yönetiminde tüm işlemler, fonksiyonel geçiş tuşları ile tek bir ekrandan yapılabilir.
  Özellikler (Performans Yönetimi)

 • Dönem bazında hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetimi gerçekleştirilebilir.

 • Dönem açılışlarında kimlerin değerlendirici, kimlerin değerlendirenler oldukları belirlenebilir. Bir kişi hem de değerlendiren, hem de değerlendirilen olabilir; sistem ast-üst hiyerarşisinde bu ayrım ve takibi yapabilir.

 • Dönem açılışlarında işletmede intranet ortamı varsa, değerlendirme tarih ve takvimleri kişilere sistem tarafından gönderilir.

 • Tarih ve takvimler ayarlanan randevuların onaylanması (tarafların sistem üzerinden haberleşmeleri) ile oluşturulur. Kişi hem değerlendiren hem de değerlendirilen ise kendisine değerlendirileceği tarih gelir; kendi değerlendireceği kişilere ise kendisi tarih belirler ve o kişilere tarihler gider. (randevu mantığı)

Daha Fazla Bilgi Talebi


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ

 • Performans yönetiminde hedef olarak eğitimler de girilebilmektedir.

 • PMS döneminde eğitim hedefleri belirlenmişse sistem içinden eğitim yönetimine aktarımı yapılabilir.

 • Ara dönem performans değerlendirmeleri yapılabilir. ,

 • Kullanıcı kendi sorularını kendi tanımlayabilir. Böylece istenen her türlü soru ve cevabı sisteme dinamik olarak kaydedilir.

 • Kişilerle yapılan görüşmelerin tarihçesi ve görüşme notları sistemde tutulup, iznenebilir.

 

LEW modüler yapısı sayesinde, işletmeniz için öncelikli bölümlerden başlayarak, “Kurumsal Kaynak Planlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi” disiplinine geçmenize olanak sağlar. Bütçe, zaman, departmantel önem, coğrafi bölge, vb gibi önceliklerinize uyum sağlar. Modüllerde mantıksal bütünlük sağlandığı sürece işletmeniz için en uygun proje içeriği ve proje metodolijisi sektör ve konu uzmanlarımızla birlikte yönlendirebileceğiniz konulardır.

LEW İK çözüm ailesi LEW ERP ile entegre olabildiği gibi kendisi de başlı başına bir sistemdir.

 

Daha Fazla Bilgi Talebi


Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bozkurt Mah. Türkbey Sk. Şişli İstanbul 
Tel : 0 212 230 90 09               
 egitim@biymed.com.tr

Biymed © 2005-2013 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Email Listemiz | Paylaşım Grupları | Referanslarımız | İletişim
Güncel Eğitimler
Sertifika Programları
Paylaşım Forumu
Güncel Makaleler
Sektörel Makaleler
Genel Makaleler
Mühendislik Çözümleri
Eski Makaleler
Eğitimlerden Görüntüler
Dosya indir
Önemli Konular
Aktivite Bazlı Maliyetlendirme
Depo Yönetimi
Dış Ticaret / E-Ticaret
Finans Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Yönetimi
Kalite Yönetimi
Kişisel Gelişim
Kurumsal Performans Yönetimi
Mali Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Proje Yönetimi
Risk Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Süreç Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Teknik Eğitimler
Üretim Planlama
Yönetici Asistanlığı
Yöneticilik Becerileri