Ana Sayfa      Eğitim Takvimi      Sertifika Programları      Makaleler      Eğitmenlerimiz       Referanslarımız      Haberler      Arama 

Bizden Haberler

Gerçekleşen eğitimlerimizden görüntüler

 Eğitim Takvimi

Sertifika Programları

Yöneticilik Becerileri Sertifika Programı
(64 Saat)
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
(28 Saat)
Ücret Hesap Pusulası (Bordrolama) Sertifika Programı
(3 gün)
Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı
(80 Saat)

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri
 Uzmanlık Programı

(80 Saat)

İleri Muhasebe, Bütçe ve Stratejik Maliyet Yönetimi Uzmanlık Programı

IRCA Onaylı Baş Denetçi Eğitimleri
ISO9001 - 14001 - 22000

Lojistik, Tedarik Zinciri, Depo Ve Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
(48 Saat)
Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Programı
(64 Saat)

 Ana sayfa      CAD Tasarım      CAM Üretim      CAE Analiz      Projeler       Makaleler      Mühendislik      Eğitim

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ

Giriş

 Sonlu elemanlar metodu matematikçilerden ziyade daha çok mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Metot ilk olarak gerilme analizi problemlerine uygulanmıştır. Tüm bu uygulamalarda bir büyüklük alanının hesaplanması istenmektedir. Gerilme analizinde bu değer deplasman alanı veya gerilme alanı; ısı analizinde sıcaklık alanı veya ısı akısı; akışkan problemlerinde ise akım fonksiyonu veya hız potansiyel fonksiyonudur. Hesaplanan büyüklük alanın almış olduğu en büyük değer veya en büyük gradyen pratikte özel bir öneme haizdir [Engin, A. ve ark.2000].

Sonlu elemanlar metodunda yapı, davranışı daha önce belirlenmiş olan bir çok elemana bölünür. Elemanlar "nod" adı verilen noktalarda tekrar birleştirilirler (Bak Şekil 3.46). Bu şekilde cebrik bir denklem takımı elde edilir. Gerilme analizinde bu denklemler nodlardaki denge denklemleridir. İncelenen probleme bağlı olarak bu şekilde yüzlerce hatta binlerce denklem elde edilir. Bu denklem takımının çözümü ise bilgisayar kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Sonlu elemanlar metodunda temel fikir sürekli fonksiyonları bölgesel sürekli fonksiyonlar (genellikle polinomlar) ile temsil etmektir. Bunun anlamı bir eleman içerisinde hesaplanması istenen büyüklüğün (örneğin deplasmanın) değeri o elemanın nodlarındaki değerler kullanılarak interpolasyon ile bulunur. Bu nedenle sonlu elemanlar metodunda bilinmeyen ve hesaplanması istenen değerler nodlardaki değerlerdir. Bir varyasyenel prensip (örneğin; enerjinin minimum olması prensibi) kullanılarak büyüklük alanının nodlardaki değerleri için bir denklem takımı elde edilir. Bu denklem takımının matris formundaki gösterimi

 

[K] . [D] = [R]

 

şeklindedir. Burada [D] büyüklük alanının nodlardaki bilinmeyen değerlerini temsil eden vektör, [R] bilinen yük vektörü ve [K] ise bilinen sabitler matrisidir. Gerilme analizinde [K] rijitlik matrisi olarak bilinmektedir.

 

 

Şekil 3.46 Bir sonlu eleman modelinde nod noktaları ve elemanlar

 

4.2 Sonlu Elemanlar Metodunun Tarihsel Gelişimi

 

Sonlu elemanlar metodu ilk olarak yapı analizinde kullanılmaya başlandı. İlk çalışmalar Hrennikoff (1941) ve Mc Henry (1943) tarafından geliştirilen yarı analitik analiz metotlarıdır. Argyis ve Kelsey (1960) virtuel iş prensibini kullanarak bir direkt yaklaşım metodu geliştirmiştir. Turner ve diğerleri (1956) bir üçgen eleman için rijitlik matrisini oluşturmuştur. "Sonlu Elemanlar" terimi ilk defa Clough (1960) tarafından çalışmasında telâffuz edilmiştir. Metodun üç- boyutlu problemlere uygulanması iki-boyutlu teoriden sonra kolayca gerçeklenmiştir (örneğin, Argyis (1964)).

İlk gerçek kabuk elemanlar eksenel simetrik elemanlar olup (Grafton ve Strome (1963)), bunları silindirik ve diğer kabuk elemanları izlemiştir (Gallagher (1969)). Araştırıcılar 1960'lı yılların başlarında non-lineer problemlerle ilgilenmeye başladılar. Turner ve diğerleri (1960) geometrik olarak non-lineer problemler için bir çözüm tekniği geliştirdi. Sonlu elemanlar metoduyla stabilite analizi ise ilk Martin (1965) tarafından tartışılmıştır. Statik problemlerin yanısıra dinamik problemlerde sonlu elemanlar metoduyla incelenmeye başlandı (Zienkiewicz ve diğerleri (1966) ve Koening ve Davids (1969)). 1943 yılında Courant bölgesel sürekli lineer yaklaşım kullanarak bir burulma problemi için çözüm üretmiştir.

Yapı alanı dışındaki problemlerin sonlu elemanlar metoduyla çözümü 1960 'lı yıllarda başlamıştır. Örneğin Zienkiewicz ve Cheung (1965) sonlu elemanlar metodu ile Poisson denklemini çözmüştür. Doctors (1970) ise metodu potansiyel akışa uygulamıştır. Sonlu elemanlar metodu geliştirilerek ısı transferi, yeraltı sularının akışı, manyetik alan ve diğer bir çok alana uygulanmaktadır.

Genel amaçlı sonlu elemanlar paket programları 1970'li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. 1980'li yılların sonlarına doğru ise artık paket programlar mikro bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı. 1990 yıllarının ortaları itibarîyle sonlu elemanlar metodu ve uygulamalarıyla ilgili yaklaşık olarak 40.000 makale ve kitap yayınlanmıştır.

 

4.3 Sonlu Elemanlarla Modelleme

 

4.3.1 Genel Olarak Modelleme

 

Modelleme bir fiziksel yapı veya sürecin analitik veya sayısal olarak yeniden inşa edilmesidir. Sonlu elemanlar metodunda modelleme basitçe nod ve elemanlardan oluşan bir ağ yapısı hazırlamak değildir. Problemi gerekli şekilde modelleyebilmek için gerekli sayı ve tipteki elemana karar vermek ancak problemin fiziğinin iyi şekilde anlaşılmasıyla mümkündür. Kötü şekil verilmiş elemanlar ile hesaplanması istenilen büyüklüğün hesaplama alanı içindeki değişimini yansıtamayacak kadar büyük boyutlu elemanlar modellemede istenmez. Şekil 3.47 ‘de elemanlarda genelde müsaade edilebilecek geometrik biçim bozukluklarının seviyesi gösterilmektedir. Diğer yandan zaman ve bilgisayar olanaklarını boş yere harcamamıza neden olacak, gereksiz kadar çok sayıda elemanlardan oluşan bir modellemede istenmemektedir. Hesaplanması istenilen büyüklüğü ve hesaplama alanı içindeki değişimini yeterli doğrulukta verecek kadar sıklıkta bir eleman dağılımına ihtiyaç vardır. Örneğin Şekil 3.48 'de silindirik yüzeylerin modellenmesi için 4 nodlu veya 8 nodlu dört kenarlı elemanlar kullanılması durumunda tipik bir eleman dağılımı gösterilmiştir. Diğer yandan Şekil 3.49' de bir delik etrafında olması gereken tipik eleman dağılımı görülmektedir. Hesaplanan değerlerin kabul edilebilir olup olmadıklarının kontrol edilmesi ayrı bir öneme sahiptir. Dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda kısaca belirtilecektir.

uzunluk oranı a/b için genelde

10:1 oranına kadar müsaade edilebilir.

açı < 20°-30° iki açıda < 20°-30°
genelde h/a oranı %5 den küçük olmalı

Şekil 3.47 Eleman geometrisinde müsaade edilebilir deformasyonlar.

b < 15° 4 nodlu dört kenarlı elemanlar için

b < 30° 8 nodlu dörtgen elemanlar

 

Şekil 3.48 Bir silindirik yüzey etrafındaki tipik eleman dağılımı.

 

Şekil 3.49 Bir delikli geometride delik etrafındaki tipik eleman dağılımı

Devami ..


Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 Şişli İstanbul 
Tel : 0 212 230 90 09                          
 egitim@biymed.com.tr
 

Biymed © 2005-2011 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Email Listemiz | Paylaşım Grupları | Referanslarımız | İletişim
Güncel Eğitimler
Sertifika Programları
Paylaşım Forumu
Güncel Makaleler
Sektörel Makaleler
Genel Makaleler
Mühendislik Çözümleri
Eski Makaleler
Eğitimlerden Görüntüler
Dosya indir
Önemli Konular
Aktivite Bazlı Maliyetlendirme
Depo Yönetimi
Dış Ticaret / E-Ticaret
Finans Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Yönetimi
Kalite Yönetimi
Kişisel Gelişim
Kurumsal Performans Yönetimi
Mali Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Proje Yönetimi
Risk Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Süreç Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Teknik Eğitimler
Üretim Planlama
Yönetici Asistanlığı
Yöneticilik Becerileri

Site Meter