Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Aşamaları

Şikayet konunuzu detaylı ve açıklayıcı olarak anlatan bir dilekçe ile birlikçe konuya ait ekler hazırlanarak, posta yoluyla veya elden teslim etme şeklinde Tüketici Hakem Heyeti birimine başvuru işlemi gerçekleştirilebilir. Konu ile ilgili olabilecek ekler ise satış fişi, sözleşme, garanti belgesi, fatura veya sizin konunuza ait herhangi bir evrak olabilir.

Dilekçede Neler Yer Almalı?

Yazılı olarak sunacağınız dilekçe içeriğinde,

  • Satın aldığınız mal veya hizmet açıkça belirtilmeli ve özelliklerine yer verilmelidir.
  • Söz konusu mal veya hizmet için ödediğiniz bedel belirtilmelidir.
  • Malı ne zaman teslim aldığınız veya söz konusu hizmet ise ne zaman ve nerede size sunulduğu yazılmalıdır.
  • Aradaki anlaşmazlığın ve sorunun ne olduğu net olarak ifade edilmelidir.
  • Söz konusu anlaşmazlığın sürdüğü satıcı veya sağlayıcıya şikayetinizi ilettiğinizde nasıl bir yaklaşım sergilediğini açıklamalısınız.
  • Bu anlaşmazlığın çözülebilmesi için sizin talebinizin ne olduğunu belirtmelisiniz.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda Ücret Alınır mı?

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Hakem heyetinin görevlendirmiş olduğu bilirkişinin veya bilirkişilerin ücreti ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Tüketici Mahkemelerinde açılacak olan davaların her türlü resim ve harç bedelleri konusunda tüketiciler muaf tutulur.

Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti (TSHH) Arasındaki Fark Nedir?

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri (TSHH), illerde Ticari İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olup, ilçelerde Kaymakamlık bünyesindedir.

Tüketici Mahkemeleri ise sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Bursa, Konya, Antalya, Kayseri ve Mersin illerinde kuruluştur. Bu illerin dışında yer alan illerdeki başvurular ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmaktadır.

2914 yılı değerine göre 1.272,19 TL bedelin altında olan uyuşmazlıklar Tüketici Sorunları Hakem Heyetine (TSHH) başvurulması zorunluluğu vardır. Çünkü bu bedelin altında kalan anlaşmazlıklar için direk Tüketici Mahkemesi başvurusu geçersizdir. Ancak TSHH’nin vereceği karara itiraz eden tarafların olması durumunda, kararın ardından ilk 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. Belirlenen bedelin üzerindeki anlaşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine (TSHH) ya da doğrudan Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunulabilir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurunun Karara Bağlanma Süreci

Tüketici Hakem Heyeti başvuru işleminizin gerçekleştiği tarih esas alınarak en geç 3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu sürenin değişimi mevcut başvuruların yoğunluğuna göre değişmektedir.

Karara bağlanan başvurular ise kararın belirlenmesi takibindeki ilk 5 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilir. Kararın taraf ve sonuçlarını bildiren listenin hazırlanması ile birlikte illerde İl Müdürlükleri’nin, ilçelerde ise Kaymakamlıkların duyuru panolarında ilan edilirler.

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici hakları nelerdir? Tüketici hakem heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici hakem heyeti sonuçları ne kadar sürede sonuçlar?

Tüketici Hakem Heyeti (thh) tüketiciler ile üreticiler arasında doğacak uyuşmazlıkların giderilmesi için iki taraf arasında uyuşma sağlanması için kurulmuş, Tüketici haklarını koruyan bir kamu kurumudur. Bu yazımızda sizlere hangi durumlarda Tüketici hakem heyetine başvuru yapılır? Tüketici hakem heyeti kararları ne kadar sürede sonuçlanır? gibi kullanıcıların merak ettiği konuları açıklamaya çalışacağız. Tüketici hakem heyetine başvuru yapmadan önce bilmeniz gereken bazı konular bulunuyor. lg

  Servis’deki Telefon İçin THH Başvurusu

Bir arızadan dolayı servise gönderdiğiniz cep telefonu için tamir, servis süresi en fazla 21 iş günüdür. Üretici tarafından kaynaklanan bir sorundan dolayı servis’de bekleyen ve servis işlemleri yapılması uzun süren telefonlar için ücret iadesi almak istiyorsanız 21 iş günü sonrasında THH başvurusu yapabilirsiniz. Telefonunuz servis’de uzun süre beklediği için THH başvurusu yaptıysanız, telefonun servis işlemi bittik’den sonra, telefonu almanızı tavsiye etmiyoruz. Tüketici mahkemesinin sonuçlanmasını beklemenizi öneriyoruz.

  Sürekli Arızalanan Telefon için THH Başvurusu

Telefonunuzda bulunan arıza sürekli tekrarlanıyor ve servis tamir edip size kısa sürede gönderiyorsa, sürekli arızalanan telefon içinde Tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Eski kanuna göre (4822 sayılı kanun) “Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması” ibaresi bulunuyordu. Yeni kanuna göre bu ifadeler ”Ayıplı Mal” olarak ifade ediliyor.

Ayıplı mal ile karşılan tüketici için “Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme” garanti süresinde bu haklara sahip oluyor. Tüketicinin diğer hakları olarak bir diğer madde’de Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,” “tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir”

Tüketici haklarında yukarıda hakları ”Garanti kapsamında tamir” gibi hakları kullanıcı kullandıysa devreye bir diğer madde olan, 56 madde giriyor.  “Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerin’de 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.” 11. maddesinde yer alan seçimlik haklar, sadece ayıplı mal ve ilk 6 ayda oluşan arızalar için geçerli. 

  Tüketici hakem heyeti kararları ne kadar sürede çıkar?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılır.

İl Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmasını göndermesi istenir. Gelen sonuç, Raportörler tarafından bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır. Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır. Tüketici İl Hakem Heyetinin verdiği karar (2016 yılı için 2.320 TL – 3.480 TL arasında ) tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir.

  Tüketici Hakem Heyetleri Nerede Bulunuyor?

Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından belirlenen binalarda’dır. Tüketici Mahkemeleri ise illerde Adliye binalarında bulunmaktadır. Başvuru esnasında her hangi bir ücret alınmamaktadır. Başvuru yapacak kişi telefonun faturasında ismi bulunan kişi tarafından yapılmalıdır. Elinde servis formu ve garanti belgeleri gibi delillerin THH heyetine sunulması gerekmekte ve başvuru yapılmadan önce durumu özetleyen bir dilekçe yazılmalıdır.  Buradan THH hizmet başvuru dilekçesinin örneğini indirebilirsiniz.

KONUYA YAPILAN EK ve YORUM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

Leave A Reply