Ana Sayfa Eğitim Takvimi Eğitimlerimiz Sertifika Programları Eğitmenlerimiz Forum Referanslar iletişim
Konu Aç

40 Konu

Makaleler

Eğitimler

Oyun

Haberler

Eğlence

Zeka Soruları

Anasayfa Anasayfa/İŞ YÖNETİMİ/iş yönetimi/Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Tedarikçi Sözleşme Örneği
  Yardim Yardim  Forum Aramasi   Foruma Kayit Olun Foruma Kayit Olun  Giris Giris

Biymed Foruma Hoş Geldiniz..

Tedarikçi Sözleşme Örneği

 cevap Yaz cevap Yaz
Yazar
Mesaj
  Baslik Arama Baslik Arama  Konu Secenekleri Konu Secenekleri
osmanbedel Acilir Kutu Gor
Yönetici
Yönetici

Osmanbedel

Kayit tarihi: 03.Ocak.2006
Konum: istanbul
Durum: Offline
Puanlar: 29317
Mesaj Secenekleri Mesaj Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti osmanbedel Alinti  cevap Yazcevap Mesajin Direkt Linki Baslik: Tedarikçi Sözleşme Örneği
    Gonderildi: 16.Temmuz.2014 saat 02:05

Tedarikçi Sözleşme Örneği

Tedarikçi Sözleşme Örneği

 

Satınalma Nedir ?

Satınalma (tedarik etme) işlemi bir mal veya hizmetin bir şirket, kişi ya da kurum tarafından tedarik edilmesidir.

 

Satınalma işini kısaca tanımlarsak bir ürünün tedarikçiden mümkün olan en düşük fiyatla satın alınmasıdır. İyi bir satınalma yapmak için satınalma yapılacak şirketlerle anlaşılan koşulların yazılı hale getirileceği sözleşme imzalanması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

SATINALMA SÖZLEŞMESİ                                         

1 TARAFLAR

XXX FİRMASI ...  A.Ş.

          ……………. 

(Bu sözleşmede bundan sonra  kısaca XXX FİRMASI olarak anılacaktır)

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 (Bu sözleşmede bundan sonra  kısaca TEDARİKÇİ FİRMA olarak anılacaktır.)

 

2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme;

..., alanında ürünler satan  XXX FİRMASI ‘in gerçekleştireceği çeşitli ürün ve aksesuarlarının TEDARİKÇİ FİRMA’dan satınalınma şartları, reklam ve tanıtım, destek hizmetleri vb. tedarik şartlarını kapsamaktadır.

 

3 NAKLİYE VE TESLİMAT

 • XXX FİRMASI, son kullanıcıya kendi perakende mağazaları ve isim hakkı kullandırdığı franchise mağazaları ilesatış yapmaktadır. Satışını yaptığı tüm ürün gruplarında istisnai durumlar dışında tüm tedarik (satınalma) ve lojistik işleri “………..l” adreslerinde faaliyet gösteren ... A.Ş. ile sözleşme yapmıştır.Dolayısı ile iş bu sözleşme sonucunda yapılacak tüm tedarik işlemlerini XXX FİRMASI adına ... A.Ş. ile gerçekleştirecektir.
 • XXX FİRMASI bu sözleşmeye konu tüm ürünleri açık adres ve vergi bilgileri yukarıda belirtilen XXX FİRMASI A.Ş. adı ve adresine veya yine açık adresi ve vergi bilgileri yukarıda belirtilen hizmet tedarik şirketi olan ... A.Ş. ye fatura edilmesini isteyebilir.
 • ... A.Ş. XXX FİRMASI adına ISO 9001 Kalite Sistemi içerisinde TEDARİKÇİ FİRMA’yı  değerlendirir ve kontrol eder. TEDARİKÇİ FİRMA değerlendirmede anketinde % 80 başarı sağlayamazsa bu anlaşma kendiliğinden sona erer.
 • TEDARİKÇİ FİRMA bu anlaşma ile XXX FİRMASI’ nin Franchisee’si olan firmalara doğrudan ürün satmayacağını kabul eder. Bu amaçla yeni Franchisee bilgilerini XXX FİRMASI e-mail yolu ile TEDARİKÇİ FİRMA’ya bildirecektir. Bu maddeye rağmen XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMA’nın Franchisee Firmaya direkt ürün sattığını tespit etmesi durumunda geriye dönük olarak XXX FİRMASI’e sattığı ürünlerin toplamının % 5’ini ceza olarak ödemeyi kabul eder.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, emteayı, XXX FİRMASI‘nin Satınalma Sipariş Formlarında bildireceği Türkiye sınırları içerisindeki mağaza ve/veya depo adreslerinde teslim edecektir.Teslim anına kadar emteada meydana gelebilecek her türlü hasar ve ziyandan dolayı sorumluluk TEDARİKÇİ FİRMA’ ya aittir. Nakliye  ve teslime ilişkin diğer masraflar TEDARİKÇİ FİRMA’ya aittir.
 • Sözleşme konusu emtea, gerek TEDARİKÇİ FİRMA ve gerekse TEDARİKÇİ FİRMA’nın tayin ettiği taşıyıcı tarafından teslim edilecek olsun, satınalma sipariş formunda yazılı teslim tarihinde  teslim edilecek olup, (mücbir sebep halleri hariç) XXX FİRMASI’nin  bu tarih  dışında emteayı teslim alması istenilemez. Erken teslimat durumunda dahi XXX FİRMASI  emteayı kabul etmeme hakkına sahiptir.
 • TEDARİKÇİ FİRMAtarafından irsaliye, irsaliyeli fatura üzerine XXX FİRMASI satınalma biriminin bildirdiği sipariş numarası yer almalıdır.Aksi halde, XXX FİRMASI malı teslimi kabulden kaçınma hakkına sahiptir.
 • Nakliye ve teslimat sırasında bulundurulması zorunlu sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, irsaliyeli fatura ve sair evrakların bulundurulmaması ve/veya usulüne uygun olmaması durumunda, XXX FİRMASI malı teslimi kabulden kaçınma hakkına sahiptir.
 • Sipariş yazısı ve/veya sevk irsaliyesi ve/veya irsaliyeli faturada yazılı emtea ile teslim edilmek istenilen emtea arasında cins, miktar, model, renk, kod vesair farklılıklar bulunması durumunda XXX FİRMASI bu farklılık gerek teslimat sırasında ve gerekse teslimattan sonra tespit edilsin nakliye masrafları TEDARİKÇİ FİRMA’ya ait olmak üzere ve faturası düzenlenmiş ise faturası ile birlikte veya iade faturası düzenlemek suretiyle, hiçbir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın iade etmek hakkına sahiptir.
 • Fatura, eksiksiz olarak yapılan teslimatı müteakiben on gün içinde sevk irsaliyesi/faturalı irsaliye de emtea ile birlikte teslim anında XXX FİRMASI ‘ye teslim edilecektir. Ödeme, işbu sözleşmede yazılı şartlara tabi olup TEDARİKÇİ FİRMA faturasının üzerinde yazılı hususların bağlayıcılığının bulunmadığını kabul etmiştir.
 • Sözleşmeye aykırı ve/veya geç teslimat nedeniyle XXX FİRMASI ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararlar, herhangi bir bildirimde bulunmaya veya karar almaya gerek olmaksızın XXX FİRMASI tarafından TEDARİKÇİ FİRMA’ya fatura edilerek alacaklarından kesilir ve/veya alacağı yeterli değilse talep üzerine derhal nakden ve def’aten XXX FİRMASI ‘ya ödenir.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, herbir emtea için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya emtea ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, emteanın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. XXX FİRMASI’nin, ambalajı açması sözkonusu olmadığından bu bilgi ve belgeleri kontrol sorumluluğu bulunmamaktadır. TEDARİKÇİ FİRMA, XXX FİRMASI’nin yerinde veya daha sonra tespit edilecek bütün eksikliklerden ve/veya kalite standardı maddesinde beyan ettiği belgeleri haiz olmamasından dolayı her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. XXX FİRMASI eksik belgeli ürünleri iade etme veya eksikliklerinin tamamlanması için bekletme haklarından birini seçme hakkına sahiptir. 2 gün içinde tamamlanacak eksik belgelerin ambalaj içine yerleştirilmesi amacıyla  XXX FİRMASI lojistik hizmeti vermeyi tercih edebilir. Bu hizmetin karşılığı aşağıdaki tarifeye uygun olarak TEDARİKÇİ FİRMA’dan hizmet bedeli faturası ile tahsil edilir.

 

. 100 adete kadar ürün başına 0,1 $ kdv dahil

 

            . 100-500 adet arası ürün başına 0,15 $ kdv dahil

 

. 500 adet ve üzeri ürün başına 0,2 $ kdv dahil

 

 • Sözleşme konusu ürünlerin üzerinde XXX FİRMASI uygun gördüğü şekilde barkod bulunacaktır. Barkod basımı ile ilgili tüm giderler TEDARİKÇİ FİRMA tarafından üstlenilmiştir. Ürünler üzerinde barkod  bulunmaması ve/veya mevcut barkodun çalışmaması durumunda TEDARİKÇİ FİRMA bu eksikliği, giderleri kendisine ait olmak üzere derhal giderecektir. TEDARİKÇİ FİRMA, XXX FİRMASI’nin bu konuda kendisine yazılı olarak müracatından itibaren 2 gün içinde bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde XXX FİRMASI  herhangi  bir maliyet araştırmasında bulunmadan ve TEDARİKÇİ FİRMA’dan maliyet teyidi almadan bu çalışmayı kendisi yapabilir  veya istediği herhangi bir şirkete yaptırabilir. Bu durumda maliyet TEDARİKÇİ FİRMA’ya fatura edilerek alacaklarından kesilecektir.
 • XXX FİRMASIsözleşme konusu emtea üzerinde etiketleme ve/veya kodlama yapılmasını istemesine rağmen bu işlemin yapılmaması durumunda emteayı teslim almama, teslim almış ise, hiçbir ihbar ve mehil verme zorunluluğu olmaksızın iade hakkını haizdir.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, bu sözleşmenin herhangi bir maddesine ve/veya mevzuata uygun olmaması nedeniyle XXX FİRMASI tarafından iade alınması bildirilen emteayı en geç üç gün içinde iade almadığı takdirde, XXX FİRMASI, her türlü nakliye gideri, ücreti, masrafı ve nakliye sırasında meydana gelebilecek her türlü hasarı TEDARİKÇİ FİRMA’ya ait olmak üzere emteayı iade edebilir. Bu durumda XXX FİRMASI‘nın emteayı sigorta ettirme ve/veya masraf veya ücrete ilişkin kendisinden teyit alma yükümlülüğü bulunmadığını TEDARİKÇİ FİRMA kabul ve taahhüt etmiştir. Bu durumda maliyet TEDARİKÇİ FİRMA’ya fatura edilerek alacaklarından kesilir ve/veya alacağı yeterli değilse talep üzerine derhal nakden ve def’aten XXX FİRMASI’yeödenir. TEDARİKÇİ FİRMA bu hususu peşinen kabul etmiştir. 
 •  TEDARİKÇİ FİRMA tarafından XXX FİRMASI’ye teslim edilen mal için XXX FİRMASI tarafından hiçbir ihtirazi kayıt yazılmaksızın tesellüm kağıdı verilmiş olması, sözkonusu malın ayıpsız ve/veya sözleşmeye uygun olduğu şeklinde yorumlanamaz. XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMA tarafından usulüne uygun olarak teslim edilen malı, 10 gün içerisinde muayene ederek ambalajın dış yüzeyinde herhangi bir açık, ayıp varsa açık ayıbın tespitinden itibaren otuz iş günü içerisinde TEDARİKÇİ FİRMA’ya yazılı olarak ihbar edecektir.  Maldaki gizli ayıplar için ayıp ihbar süresi, gizli ayıbın tespitinden itibaren onbeş gündür. Sözkonusu emteanın niteliği ve tüketiciye ulaştıktan sonra açılması ve kullanılması nedeniyle, gizli ayıp, kimin elinde ve her ne zaman tespit edilirse edilsin, TEDARİKÇİ FİRMA, süre nedeniyle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.Gizli ve açık ayıbın XXX FİRMASI tarafından tespit edilmesinin TEDARİKÇİ FİRMA’ ya yazılı olarak ihbar edilmesini takiben XXX FİRMASI bu ürünlerin ayıplarının giderilmesini veya ayıpsız olanı ile değiştirilmesini TEDARİKÇİ FİRMA’ dan talep edebileceği gibi TEDARİKÇİ FİRMA’ ya bu ürünlerin iadesini de talep edebilir. Her iki durumda da TEDARİKÇİ FİRMA XXX FİRMASI’ nin taleplerini 10 gün içinde nakliye bedeli ve diğer masraflar kendisine ait olmak üzere yerine getirir.

 

 • GARANTİ VE YETKİLİ SERVİSLER
 • XXX FİRMASI satışını yaptığı tüm ürünlerin teknik servis ve destek hizmetleri için “……………ile sözleşme yapmıştır. Dolayısı ile iş bu sözleşme konusu olan tüm ürünlerin teknik servis, kalite kontrol işlemleri XXX FİRMASI adına ………….tarafından gerçekleştirecektir.
 • Teknik Servis, ürün değişim ve iade işlemlerinde XXX FİRMASI veya hizmet şirketi ……….. Kayıtları ve beyanatları öncelikle geçerlidir.
 • …………. XXX FİRMASI adına ISO 9001 Kalite Sistemi içerisinde TEDARİKÇİ FİRMA’yı  değerlendirir ve kontrol eder. TEDARİKÇİ FİRMA değerlendirmede anketinde % 80 başarı sağlayamazsa bu anlaşma kendiliğinden sona erer.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, müşteriler tarafından onarım için XXX FİRMASI’ye teslim edilen garanti dahilindeki ürün/ürünleri  nakliye dahil her ne ad altında olursa olsun masraf ve/veya ücret ve/veya sair bedel talep etmeksizin en geç beş (7) gün içinde XXX FİRMASI’e onarılmış olarak eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. 7 gün içerisinde problemin çözülmemesi durumunda XXX FİRMASI ürünü iade eder.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, her ne nedenle olursa olsun XXX FİRMASI Müşteri İlişkilerine ulaşan soru, istek, problem vesair hususlarda cevap verebilmek için XXX FİRMASI Müşteri İlişkileri departmanının ulaşabileceği tek bir departman/yetkili kişi belirleyerek isim, telefon ve faks numaraları ile e-mail adresini yazılı olarak XXX FİRMASI’e bildirecektir. XXX FİRMASI’den  bu noktaya ulaştırılan hususlarda XXX FİRMASI en geç bir (2) gün içerisinde detaylı ve açıklayıcı yazılı cevap verilecektir.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, sözleşme konusu emteanın sözleşme ve mevzuat ile uluslararası standartlara uygunluğunu XXX FİRMASI’e garanti etmiştir. Her bir ürün için garanti süresi, sipariş formunda aksi yazılı değil ise ilgili mevzuatın uygun gördüğü süredir. TEDARİKÇİ FİRMA, var ise ürünlerin imalatçıları veya imalatçıların kanuni veya sözleşmesel garantilerini ileri sürerek bu sözleşme ile verdiği garantiden ve gereklerini ifadan kaçınamaz.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, işbu sözleşme konusu emteanın imalat ve/veya satışı hakkını haiz bulunduğunu ve üçüncü kişilerin marka, tasarım dahil fikri ve sınai haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş, aksine  bir durumda mali, cezai, idari veya hukuki her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle XXX FİRMASI’e ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelmiş ve/veya gelecek maddi/manevi zararları derhal nakden ve def’aten karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Satılan emteanın ayıbı, ancak kullanım ile anlaşılabileceğinden, TEDARİKÇİ FİRMA satılan emtianın ayıbının üçüncü kişiye satıştan sonra ortaya çıkması durumunda dahi ayıbı derhal gidermek için gerekli servisi sağlamayı ve/veya ayıbın niteliği ve/veya üçüncü kişinin talebi ve/veya  bu yönde alınmış Tüketici Hakem Heyeti kararı ve/veya Mahkeme kararı üzerine emtianın aynısını, aynısı  temin edilemezse aynı özellikleri taşıyan ve daha düşük model olmayan benzeri ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Ayıp ihbarı yargı aşamasından önce TEDARİKÇİ FİRMA’ ya bildirilmiş olmasına rağmen TEDARİKÇİ FİRMA ayıbı gidermemiş veya ayıpsızı ile değiştirmemiş ise XXX FİRMASI’e bu nedenle uğradığı veya uğrayacağı maddi ve manevi zararlar ile yargı masrafları ve vekalet ücretini de ödeyecektir. Ürünler ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Tüketici Mevzuatı’ndan doğan tüm sorumluluk ve yükümlülük TEDARİKÇİ FİRMA’ ya aittir. XXX FİRMASI’e bu hususta kanunen kendisine yöneltilebilecek talepleri  TEDARİKÇİ FİRMA’ ya rücu edecektir. Bu nedenle emtianın üçüncü kişinin elinde bulunması  ve/veya XXX FİRMASI’in  elinde iken muayene edilmemiş olması TEDARİKÇİ FİRMA’ nın yukarıda ve kanunda yazılı yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Bu amaçla XXX FİRMASI ürünleri teslim aldığı orjinal ambalajlı paketlerde satacaktır.
 • PAZARLAMA
 • TEDARİKÇİ FİRMA,satışa sunulacak ürünlerinin digital veya basılı resimleriniXXX FİRMASI’ye, hazırlık aşamasında, XXX FİRMASI’ce belirlenen formata uygun olarak verecektir.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMAürünün ilk kez satışının XXX FİRMASI’de gerçekleştirmesine istinaden ……………. USD+kdv katkı bedelini, XXX FİRMASI’ye reklam bedeli öder.

 

 •  TEDARİKÇİ FİRMA, ürünlerinin aktif pazarlamasını XXX FİRMASIsatış kanalında gerçekleştirmek üzere aşağıdaki satış noktalarında belirtilen adetlerde sözleşme süresince promosyon elemanı istihdam eder.

 

…………………..………. mağazasında ……. kişi

            …………………..………. mağazasında ……. kişi

            …………………..………. mağazasında ……. kişi

            …………………..………. mağazasında ……. kişi

 

Bu personel ilgili satış noktasında faaliyet gösteren TEDARİKÇİ FİRMA’nın tüm çalışma şartlarına uyacaktır. İlgili personel TEDARİKÇİ FİRMA’nın yasal sözleşmeli çalışanı olacak ve tüm maaş, pirim, yemek, ulaşım, diğer sosyal ve hukuki haklarından kaynaklanan masrafları ve giderleri TEDARİKÇİ FİRMA tarafından karşılanacaktır.

Bu personel’den kaynaklanacak her türlü  mali, cezai, idari veya hukuki sorumluluğun TEDARİKÇİ FİRMA’ya ait olduğunu ve TEDARİKÇİ FİRMA bu nedenle XXX FİRMASI’e ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelmiş ve/veya gelecek maddi/manevi zararları derhal nakden ve def’aten karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMA’ya bir iş günü öncesinde haber vererek ilgili çalışanların lokasyonunu değiştirebilir. XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMAya sormaksızın ilgili personelin görevine son verebilir ve TEDARİKÇİ FİRMA’dan yeni bir personel talep edebilir. TEDARİKÇİ FİRMA on gün içerisinde yeni bir personel görevlendirmeyi kabul eder.

 • TEDARİKÇİ FİRMA, sözleşme konusuürünlerin satışının arttırılması ve aşağıda belirtilen faaliyetlerin finanse edilmesi amacıyla ……………. USD+kdv bedeli sözleşme süresince her ay XXX FİRMASI’yeöder.

 

         .XXX FİRMASI insert katılım bedeli

Açıklama : Sözleşme süresince tam sayfa XXX FİRMASI insertinde TEDARİKÇİ FİRMA’ya ait ürünlerin yer alması

Aylık tam sayfa bedeli 1200 $ + kdv

Aylık yarım sayfa bedeli 800 $ + kdv

 

          . Gazete Reklamı Katılım Bedeli

            Açıklama : ………………………................................

          . Radyo / TV Katılım Reklamı Katılım Bedeli

          Açıklama : ……………………….................................

          . Dış Mekan Reklam Çalışmaları Katılım Bedeli

          Açıklama : ……………………….................................

         . Personel Katkı Bedeli

          Açıklama : ………………………..................................

        . İnternet Reklamı Katkı Bedeli

        Açıklama : ……………………………………………..

       . Diğer Reklam Çalışmaları Katılım Bedeli

        Açıklama : ……………………………………………..

 

 • XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMA tarafından ödenen pazarlama desteklerini belirtilen programın dışında uygun gördüğü aktivitelere yönlendirebilir ve kullanabilir.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, ……. sürenin sonunda ilgili ürünün toplam satınalma tutarının % ….. ‘ini pirim olarak XXX FİRMASI’ye öder.
 • TEDARİKÇİ FİRMA, fiyat değişikliklerinin tüm ülke genelinde satış koşullarına göre uygulandığını ve fiyat listesinin ülke genelinde uygulanan en  uygun ürün satış fiyatı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ FİRMA, fiyat değişikliklerini XXX FİRMASI’ye bildirmek ve uyuglanmasını takip etmek ile yükümlüdür. Aksi halde, XXX FİRMASI' nin yıl içerisinde iş bu sözleşmeye konu ürün/ürünler ile ilgili en yüksek kar (Ürün Satış Fiyatı-Ürün Alış Fiyatı = Net Kar) elde etmiş olduğu ay baz alınarak bulunan karın 100 (Yüz) ile çarpımı sonucu bulanacak miktarı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. XXX FİRMASI piyasada görünen en iyi fiyata TEDARİKÇİ FİRMA’ya sormaksızın  ürünü satma hakkına sahiptir. Oluşan zarar TEDARİKÇİ FİRMA tarafından XXX FİRMASI’ye ödenecektir. Cezai şartın talep edilebilmesi için zararının doğması gerekmediği gibi, zararın oluşması halinde bu zarar ayrıca ödenecektir.
 • XXX FİRMASI, İlk satınalınan ürünleri ilk ürün ödeme vadesi içinde  tüm lojistik giderleri TEDARİKÇİ FİRMA’ya ait olmak üzere sormaksınızın iade edebilir veya değiştirilmesini talep edebilir.
 • XXX FİRMASI, fatura tarihinden 60 gün içinde satılmayan ürünleri lojistik giderleri TEDARİKÇİ FİRMA’ya ait olmak üzere iade edebilir veya değiştirilmesini talep edebilir.
 • Bu sözleşmenin herhangi bir neden ile sona ermesi durumunda ödenen tüm katkı, pazarlama ve pirim bedelleri konusunda TEDARİKÇİ FİRMA hiçbir talepte bulnmayacağını ve oluşacak borcu nakit olarak cari hesapta belirtilen fatura vadesinde ödemeyi kabul eder.
 • ÖDEME
 • Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan hak ve alacakların tespiti ve tahsili amacıyla cari hesap şeklinde çalışacaktır. TEDARİKÇİ FİRMA, XXX FİRMASI veya hizmet firması ... A.Ş. tarafından tutulan cari hesabın, cari hesap sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Her türlü faturalaşma ve ödeme işlemi XXX FİRMASI’in isteğine göre TEDARİKÇİ FİRMA ile XXX FİRMASI, hizmet şirketleri ... A.Ş. veya …….. arasında yapılabilir.
 • XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMA’dan yapacağı ilk satınalmaya istinaden fatura tarihinden tarinden ……. gün sonra vade farksız olarak …….. para birimi karşılığı YTL  olarak  Hesaba havale veya EFT  yolu ile ödeme yapar.
 • İlk satınalma dışında yapılan tüm satınalmalarda XXX FİRMASI, TEDARİKÇİ FİRMA’ya fatura tarihinden itibaren ……. gün sonra vade farksız olarak …….. para birimi karşılığı YTL  olarak  yapar. Ödeme;

         

 1. İlgili faturaların ödeme vadesi geldikten sonra ………… günleri hesaba havale ya da EFT şeklinde
 2. İlgili malın teslimini takip eden bir sonraki hafta …………… günleri TEDARİKÇİ FİRMA’ya çek gönderilerek
 3. Elden nakit olarak

İçinden XXX FİRMASI’nin uygun göreceği yöntem ile yapılır.

 

 • DİĞER ŞARTLAR
 • XXX FİRMASI, herhangi bir kişi veya kurum tarafından TEDARİKÇİ FİRMAhakkında gelecek şikayetler doğrultusunda TEDARİKÇİ FİRMA’ya elektronik posta ve/veya yazılı olarak ihtarda bulunabilir. Şikayetlere karşılıklı olarak 15 gün içinde çözüm bulunamadığı takdirde ihtar göndermeye gerek olmaksızın sözleşmeden kaynaklanan alacak hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmeyi derhal feshedebilir.

 

 • XXX FİRMASI,aynı ürünün satışı konusunda birden fazla TEDARİKÇİ FİRMA ile anlaşma yapabilir. Bu sözleşme hiçbir şekilde bir münhasırlık sözleşmesi değildir.

 

 • XXX FİRMASI,TEDARİKÇİ FİRMA’dan izin almasına gerek olmadan kendi reklamlarında TEDARİKÇİ FİRMA’nın isim, unvan, ürün ve markalarına referans yapabilir.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMA,bu sözleşmeden doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, 3. kişilere devir ve temlik etmeyeceğini, aksi takdirde XXX FİRMASI’nin sözleşmeyi derhal fesih edeceğini ve XXX FİRMASI’nin uğrayabileceği tüm zararı ödeyeceğini kabul eder.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMA, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları mevzuatına uygun hareket etmeyi bu mevzuata ilişkin doğabilecek hukuki ve ceza-i sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. XXX FİRMASI, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir şekilde bir maddi veya manevi tazminat ödemek zorunda kalırsa, ödenen meblağ ve faiz gibi fer’i haklar ile birlikte TEDARİKÇİ FİRMA’ ya rücu edebilecektir.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMA,4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine ve sair Tüketicinin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket etmeyi, aksi halde XXX FİRMASI’nin ve XXX FİRMASImüşterilerinin uğrayabileceği tüm zararı, XXX FİRMASI’ninilk talebinin ardından derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olup, tarafların yekdiğerinden olan hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla, içinde bulunulan yılın son gününde, taraflardan herhangi birinin bu tarihten bir ay önce yazılı olarak ihbar etmesi halinde sona erer. Sözleşme bitiş süresinden bir ay önce taraflardan herhangi birisinin yazılı ihbarda bulunmaması halinde sözleşme bir takvim yılı daha geçerliliğini korur.
 • XXX FİRMASI  onbeş gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu sözleşmeyi herzaman tek taraflı olarak sona erdirme hakkını haizdir. Bu durumda TEDARİKÇİ FİRMAherhangi bir tazminat veya sair ad altında bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMAimza sirküleri ve faaliyet belgesi işbu sözleşmenin ayrılmaz eki olup bu belgelerin gerçeği yansıtmamasının ve/veya değişmesine rağmen gerekli bilgi ve belgelerin verilmemesinin ve bu nedenle XXX FİRMASI ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen her türlü zararların sorumluluğu münhasıran TEDARİKÇİ FİRMA’ya aittir.

 

 • Bu sözleşmede belirtilen hususlar sadece tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.Taraflar arasında vukubulacak münferit farklı uygulamalar, işbu sözleşmenin değiştirildiği anlamında yorumlanamaz.

 

 • İşbu sözleşme tarafların akdi ve kanuni haleflerini bağlar ve onların leh ve aleyhinde hüküm ifade eder.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMA, bu sözleşmeden doğan borçlarını bizzat ifa yükümlülüğü altındadır. XXX FİRMASI ‘ın yazılı ön iznini almaksızın bu sözleşmeyi ve bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bir kişiye kısmen veya tamamen temlik veya tahsis edemez, sınırlamalara tabi tutamaz, devredemez.

 

 • TEDARİKÇİ FİRMA, kendisinin, personelinin, sözleşmeli çalışanlarının, danışmanlarının ve sair herhangi bir kişinin bu anlaşma nedeniyle edindiği hertürlü bilgi ve belgeyi kesinlikle gizli tutmayı ve ne olursa olsun teknik bilgiler, imalat usulleri, ticaret sırları, know-how ve sair hiçbir bilgi ve belgeyi XXX FİRMASI’nin yazılı ön izni bulunmadıkça özel ve tüzel şahıslara açıklamamayı ve özel ve tüzel üçüncü şahısların bunları kullanmasına veya kopya etmesine izin vermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Aksine bir ihtimalde dahi TEDARİKÇİ FİRMA, XXX FİRMASI’nın kendisi aleyhine ihtiyati tedbir dahil her türlü kanun yollarına başvurmak ve sair her türlü  hukuki ve fiili tedbirleri almak hakkını haiz bulunduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. TEDARİKÇİ FİRMA’nın bu yükümlülükleri, işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra dahi devam edecektir.
 • İşbu sözleşme ile ilgili ve/veya sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların hallinde XXX FİRMASI’ın defter kayıt ve belgeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.-287 gereğince yegane delil kabul edilir.
 • İşbu sözleşme ile ilgili ve/veya sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların hallinde ………. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
 • Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Taraflar, sadece fiyat ve genel kondisyon değişikliklerinin ve siparişlerin faks yoluyla gönderilmesini ve bunun hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurmasını kabul etmişlerdir.
 • Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 • Bu sözleşme, satışlar ve satışlar ile ilgili tüm belgelerden ve kıymetli evraklardan kaynaklanan tüm giderler ile vergi, resim ve harçların sorumluluğu TEDARİKÇİ FİRMA’ya aittir ve TEDARİKÇİ FİRMA tarafından ödenecektir.
 • Bu sözleşme  toplam 8 sayfadan oluşan işbu sözleşme ..../..../.......... tarihinde …………da taraflarca iki nüsha halinde okunup mutabık kalındıktan sonra imzalanmıştır.

 

Ek-1 TEDARİKÇİ FİRMA imza sirküleri

Ek-2 XXX FİRMASI imza sirküleri

Ek-3 Cari Hesap Bilgi Formu

 

 

 

 

 

 

 

XXX FİRMASI ...A.Ş                                                                    . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

            TARİH KAŞE VE İMZA                                               TARİH KAŞE VE İMZA

 

 

 

Basa don
SponsorlarBasa don
osmanbedel Acilir Kutu Gor
Yönetici
Yönetici

Osmanbedel

Kayit tarihi: 03.Ocak.2006
Konum: istanbul
Durum: Offline
Puanlar: 29317
Mesaj Secenekleri Mesaj Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti osmanbedel Alinti  cevap Yazcevap Mesajin Direkt Linki Gonderildi: 08.Ocak.2017 saat 14:31
Genel Satın Alma Sözleşme Örneğini indir : [hide] http://www.ors.com.tr/demo/arkakapi/cache/belfilDokuman21.pdf ; [/hide]
Basa don
 cevap Yaz cevap Yaz
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum izinleri Acilir Kutu Gor

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.07
Copyright ©2001-2016 Web Wiz Ltd.

Bu sayfa 0,109 saniyede yuklenmistir.

BiYMED Eğitim ve Danışmanlık
0 212 230 90 09

www.biymed.com.tr www.satinalmaegitimleri.com www.MuhendislikOkulu.com
www.bilginakademi.net www.yoneticilikokulu.com www.biymed.net
www.satinalmaegitimleri.com www.depoegitimi.com www.enguvenilir.com www.egitimduyurulari.com

 • Genel Eğitimler
 • Foruma Yeni katılanlar
 • Forum Konuları

  Satınalma Eğitimi