Makaleler

Makaleler

KALİTE NEDİR ?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Kalite kavramını kısaca tanımlayalım...  Devamı »

Ulusal Kalite Hareketi

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Müşterilerimize kalite faaliyetlerimizden bahsettiğimiz ve 3 ayda bir hazırladığımız bültenlerin 2003 yılında Sardunyanın 2007 vizyonunu Ulusal Kalite Ödülüne aday olmak diye açıklamıştık... Kalite öncülüğümüz sektörde örnek alınacak seviyede... Bir çok yönetim sistemini başarı ile uyguluyoruz (ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi).  Devamı »

KAİZEN FELSEFESİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Japonca'da Kai: Değişim, Zen : İyi, daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen "herkesi kapsayan sürekli iyileştirme" anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam biçimini de ifade eder: "her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için evde, işyerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek." Sürekli iyileştirme sürecinin kaynağı Kaizen felsefesidir.  Devamı »

CE İŞARETİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.  Devamı »

CE İŞARETİ NEDİR ?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

CE İşareti , artık zorunluluk haline gelmiştir.Kısaca bakmakta fayda var...  Devamı »

ISO 9001:2000 STANDARDI VE KYS NİN OLUŞTURULMASI VE ÜST YÖNETİM

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

bir kuruluşun kalite sisteminin, belirlenmiş politika ve hedefler çerçevesinde oluşturulması ve yönetilmesi, sürekli iyileştirmelerle de devamlılığın sağlanması ile ilgili temel hususları kapsamaktadır.

- kalite politikaları ve kalite hedeflerinin belirlenmesini üst yönetimin sorumluluğuna vererek kalite sisteminin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi amaçlanmıştır.
.......
ISO 9001:2000 standardı 4 bölüm üzerine yapılanmıştır ve bu yapılanmayı da 8 temel prensibe göre gerçekleştirmeyi öngörmüştür

  Devamı »

Konfigürasyon Yönetimi nedir? Proje Yönetimine ne getirir?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Şirketiniz, yarıştığınız şirketlerden daha hızlı ve verimli olmalıdır. Buna nasıl ulaşılabilir? Daha az kaynak kullanarak, ürününüzün kalite seviyesini azaltarak mı? Uzun süreli geleceğiniz için bu doğru yol değildir. Şayet yüksek kaliteli ürünlere sahipseniz, müşteriniz mükemmel, hızlı ve tartışılmaz tek, olan bir hizmet bekler. Ürünü istediğiniz kalitede üretseniz bile, hızlı bir hizmet sağlamak kolay olmayabilir. Amaca ulaşmak için başka yollar olmalıdır. Bunu daha az kaynakla nasıl yerine getirebilirsiniz? Konfigürasyon Yönetimi bu sorunun önemli bir kısmına odaklanmaktadır.

  Devamı »

Altı Sigma nedir?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Sembol olarak Sigma Yunan alfabesinin bir harfidir. Büyük harf sigma, genellikle toplam simgesi olarak bilinir. Küçük harf sigma ise istatistikte bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak, belirtmek için ölçü birimi olarak kullanılır.  Devamı »

CE nedir, nelerde aranır?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Avrupa Komisyonu desteğiyle resmen başlatılan Kalite Altyapısı İletişim Kampanyası; çerçevesinde gerçekleştirilen anket sonucu nüfusun %63 ünün CE işaretini tanımadığı ortaya çıktı. Peki nedir bu CE diyenler için işte izahı:
  Devamı »

Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Tarih boyunca gelişmelerin temelinde, teknolojik gelişmeler önemli bir yer tutmuştur. Gelişmenin temelinde teknolojik buluşlar ve bunların insanların ihtiyaçları için kullanımı yatmaktadır. Bilgisayarın icadı ve yaygın kullanımı ile, gelişmenin ve buluşların ivmesi de hızlanmış, çok kısa zaman aralıklarıyla birçok önemli gelişmeler olmuştur.  Devamı »

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KAİZEN FELSEFESİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sanayi ve ticarette girilen yeni dönemde en çok sözü edilen kavramlar globalleşme ve imhacı rekabettir. Korumacılığın büyük ölçüde kaldırılması,gümrük oranlarının azaltılması,yabancı sermayeye geniş olanakların tanınması ve diğer birçok gelişme, güçlü ve dinamik kuruluşların ulusal sınırların çok daha ötesine erişmelerine fırsat vermiştir.
  Devamı »

CE İŞARETİ NEDİR ?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

CE işareti , ürünlerin insan , hayvan ve bitki sağlığı , güvenlik , çevre
ve tüketicilerin korunması ile ilgili asgari şartları sağladığını gösterir.  Devamı »

5S İLE VERİMLİLİK ARTIŞI

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

5S ile , firmalar daha verimli ve tertipli bir duruma gelirler...  Devamı »

Altı Sigma Felsefesi

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Yönetim Bilimlerinde çok kullanılan 6 Sigma Felsefesinin detayına iniyoruz.

Okuyucularımıza çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu yazıdan istifade etmek sizin parmaklarınızın ucunda.

İş Süreçlerinin İyileştirilmesinde Altı Sigma Felsefesi

  Devamı »

Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel İlke

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Toplam kalite yönetimi, şimdiye kadar üzerinde çok durulmuş, çok şeyler söylenmiş bir alan. Bu konuda yazılmış ciltlerce kaynak bulunuyor. Yaşanan acımasız değişim sürecinde bir işletmenin nasıl ayakta kalması gerektiği konusundaki en ciddi saptamalar toplam kalite yönetiminin en büyük gururu olan Dr. W. Edwards Demig’e ait. Şöyle diyor Demig:

  Devamı »

SWOT Analizi Nedir?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. Bu tekniklerden biri olan SWOT Analizi, firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.
  Devamı »

Ser - ti - fi - ka - lı - laş - tı - ra - ma - dık - la - rı - mız - dan mısınız?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Avrupa toplumları, kullandıkları ürünler ile ilgili ortak tanımlar yaratarak, karşılıklı anlaşabilme konusunda kolaylık ve ürünlerin ortak bir standarda göre kontrol edilebilmesiyle güven sağlamanın yolunu bulmuşlar. Aslında biz de biliyoruz. En azından muhasebe yapanlar biliyor. Tek düze hesap planı diye bir şey var ve bütün muhasebeciler hesaplarını bu plan altında ilgili yerlere işleyerek, maliyenin istediği beyannameleri de buna göre düzenleyerek kontrol edilmesi gerektiğinde de buna göre kontrol edilmesine imkan sağlıyorlar. Standart zaten gerek uygulamada gerekse de kontrolde uyulacak kriterler manasına geliyor.  Devamı »

CE belgesini artık Türk Standartları Enstitüsü verecek

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Üç Türk kuruluşuna CE belgesi onayı

Avrupa Birliği'nden (AB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Türk Loydu Vakfı'na "CE belgesi" için beklenen onay çıktı. Bir süredir onaylanmış kuruluş olarak atanmayı bekleyen bu 3 kuruluş, artık firmalara ürünlerin "sağlıklı ve güvenli" olduğu mesajını taşıyan CE belgesi verebilecek. TSE Başkanı Kenan Malatyalı, kararın en geç ekim ayında AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi.
  Devamı »

HACCP: TEHLİKE ANALİZİ - KRİTİK KONTROL NOKTALARI SİSTEMİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

ISO 22000: Gıda zincirindeki herhangi bir kuruluş için gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri; standardı  Devamı »

Kalite Yönetimi Sistemi kategorisinde 1 sayfada 19 makale kayıtlı.

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.