Biymed Makale Paylaşım Platformu


Biymed Eğitim

KALİTE NEDİR ?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Kalite kavramını kısaca tanımlayalım...  Devamı »

Ulusal Kalite Hareketi

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Müşterilerimize kalite faaliyetlerimizden bahsettiğimiz ve 3 ayda bir hazırladığımız bültenlerin 2003 yılında Sardunyanın 2007 vizyonunu Ulusal Kalite Ödülüne aday olmak diye açıklamıştık... Kalite öncülüğümüz sektörde örnek alınacak seviyede... Bir çok yönetim sistemini başarı ile uyguluyoruz (ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi).  Devamı »

KAİZEN FELSEFESİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Japonca'da Kai: Değişim, Zen : İyi, daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen "herkesi kapsayan sürekli iyileştirme" anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam biçimini de ifade eder: "her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için evde, işyerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek." Sürekli iyileştirme sürecinin kaynağı Kaizen felsefesidir.  Devamı »

CE İŞARETİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.  Devamı »

CE İŞARETİ NEDİR ?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

CE İşareti , artık zorunluluk haline gelmiştir.Kısaca bakmakta fayda var...  Devamı »

ISO 9001:2000 STANDARDI VE KYS NİN OLUŞTURULMASI VE ÜST YÖNETİM

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

bir kuruluşun kalite sisteminin, belirlenmiş politika ve hedefler çerçevesinde oluşturulması ve yönetilmesi, sürekli iyileştirmelerle de devamlılığın sağlanması ile ilgili temel hususları kapsamaktadır.

- kalite politikaları ve kalite hedeflerinin belirlenmesini üst yönetimin sorumluluğuna vererek kalite sisteminin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi amaçlanmıştır.
.......
ISO 9001:2000 standardı 4 bölüm üzerine yapılanmıştır ve bu yapılanmayı da 8 temel prensibe göre gerçekleştirmeyi öngörmüştür

  Devamı »

Konfigürasyon Yönetimi nedir? Proje Yönetimine ne getirir?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Şirketiniz, yarıştığınız şirketlerden daha hızlı ve verimli olmalıdır. Buna nasıl ulaşılabilir? Daha az kaynak kullanarak, ürününüzün kalite seviyesini azaltarak mı? Uzun süreli geleceğiniz için bu doğru yol değildir. Şayet yüksek kaliteli ürünlere sahipseniz, müşteriniz mükemmel, hızlı ve tartışılmaz tek, olan bir hizmet bekler. Ürünü istediğiniz kalitede üretseniz bile, hızlı bir hizmet sağlamak kolay olmayabilir. Amaca ulaşmak için başka yollar olmalıdır. Bunu daha az kaynakla nasıl yerine getirebilirsiniz? Konfigürasyon Yönetimi bu sorunun önemli bir kısmına odaklanmaktadır.

  Devamı »

Altı Sigma nedir?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Sembol olarak Sigma Yunan alfabesinin bir harfidir. Büyük harf sigma, genellikle toplam simgesi olarak bilinir. Küçük harf sigma ise istatistikte bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak, belirtmek için ölçü birimi olarak kullanılır.  Devamı »

CE nedir, nelerde aranır?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Avrupa Komisyonu desteğiyle resmen başlatılan Kalite Altyapısı İletişim Kampanyası; çerçevesinde gerçekleştirilen anket sonucu nüfusun %63 ünün CE işaretini tanımadığı ortaya çıktı. Peki nedir bu CE diyenler için işte izahı:
  Devamı »

Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Tarih boyunca gelişmelerin temelinde, teknolojik gelişmeler önemli bir yer tutmuştur. Gelişmenin temelinde teknolojik buluşlar ve bunların insanların ihtiyaçları için kullanımı yatmaktadır. Bilgisayarın icadı ve yaygın kullanımı ile, gelişmenin ve buluşların ivmesi de hızlanmış, çok kısa zaman aralıklarıyla birçok önemli gelişmeler olmuştur.  Devamı »

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KAİZEN FELSEFESİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sanayi ve ticarette girilen yeni dönemde en çok sözü edilen kavramlar globalleşme ve imhacı rekabettir. Korumacılığın büyük ölçüde kaldırılması,gümrük oranlarının azaltılması,yabancı sermayeye geniş olanakların tanınması ve diğer birçok gelişme, güçlü ve dinamik kuruluşların ulusal sınırların çok daha ötesine erişmelerine fırsat vermiştir.
  Devamı »

CE İŞARETİ NEDİR ?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

CE işareti , ürünlerin insan , hayvan ve bitki sağlığı , güvenlik , çevre
ve tüketicilerin korunması ile ilgili asgari şartları sağladığını gösterir.  Devamı »

5S İLE VERİMLİLİK ARTIŞI

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

5S ile , firmalar daha verimli ve tertipli bir duruma gelirler...  Devamı »

Altı Sigma Felsefesi

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Yönetim Bilimlerinde çok kullanılan 6 Sigma Felsefesinin detayına iniyoruz.

Okuyucularımıza çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu yazıdan istifade etmek sizin parmaklarınızın ucunda.

İş Süreçlerinin İyileştirilmesinde Altı Sigma Felsefesi

  Devamı »

Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel İlke

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Toplam kalite yönetimi, şimdiye kadar üzerinde çok durulmuş, çok şeyler söylenmiş bir alan. Bu konuda yazılmış ciltlerce kaynak bulunuyor. Yaşanan acımasız değişim sürecinde bir işletmenin nasıl ayakta kalması gerektiği konusundaki en ciddi saptamalar toplam kalite yönetiminin en büyük gururu olan Dr. W. Edwards Demig’e ait. Şöyle diyor Demig:

  Devamı »

SWOT Analizi Nedir?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur. Bu tekniklerden biri olan SWOT Analizi, firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.
  Devamı »

Ser - ti - fi - ka - lı - laş - tı - ra - ma - dık - la - rı - mız - dan mısınız?

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Avrupa toplumları, kullandıkları ürünler ile ilgili ortak tanımlar yaratarak, karşılıklı anlaşabilme konusunda kolaylık ve ürünlerin ortak bir standarda göre kontrol edilebilmesiyle güven sağlamanın yolunu bulmuşlar. Aslında biz de biliyoruz. En azından muhasebe yapanlar biliyor. Tek düze hesap planı diye bir şey var ve bütün muhasebeciler hesaplarını bu plan altında ilgili yerlere işleyerek, maliyenin istediği beyannameleri de buna göre düzenleyerek kontrol edilmesi gerektiğinde de buna göre kontrol edilmesine imkan sağlıyorlar. Standart zaten gerek uygulamada gerekse de kontrolde uyulacak kriterler manasına geliyor.  Devamı »

CE belgesini artık Türk Standartları Enstitüsü verecek

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

Üç Türk kuruluşuna CE belgesi onayı

Avrupa Birliği'nden (AB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Türk Loydu Vakfı'na "CE belgesi" için beklenen onay çıktı. Bir süredir onaylanmış kuruluş olarak atanmayı bekleyen bu 3 kuruluş, artık firmalara ürünlerin "sağlıklı ve güvenli" olduğu mesajını taşıyan CE belgesi verebilecek. TSE Başkanı Kenan Malatyalı, kararın en geç ekim ayında AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini söyledi.
  Devamı »

HACCP: TEHLİKE ANALİZİ - KRİTİK KONTROL NOKTALARI SİSTEMİ

Kategori: Kalite Yönetimi Sistemi

ISO 22000: Gıda zincirindeki herhangi bir kuruluş için gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri; standardı  Devamı »

Kalite Yönetimi Sistemi kategorisinde 1 sayfada 19 haber kayıtlı.

Eğitimlerimiz


25-26 Ocak 2017
Her Konuşma Bir Sunumdur Eğitimi
26-27 Ocak 2017
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
27 Ocak 2017
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi
28 Ocak 2017
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi
28-29 Ocak 2017
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
1 Şubat 2017
Alacakların Hızlandırılması Ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü
2 Şubat 2017
İletişimde iletişim Eğitimi
4-5 Şubat 2017
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
9-10 Şubat 2017
CRM Sertifika Programı
Mülakat Teknikleri Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
11-12 Şubat 2017
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi
ileri Derece Satın Alma yönetimi
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
18-19 Şubat 2017
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
25-26 Şubat 2017
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 

Kategoriler


DİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satın Alma Eğitimi, Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için satın alma eğitimleri, temel satın alma eğitimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Zaman Yönetimi Eğitimi Alternatif Eğitim Tarihleri

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR