MESLEK SEÇME KRİTERLERİ - KENDİNİ TANIMA-2


Biymed Eğitim

MESLEK SEÇME KRİTERLERİ - KENDİNİ TANIMA-2

MESLEK SEÇME KRİTERLERİ - KENDİNİ TANIMA-2

Kariyer Yönetimi
MESLEK SEÇME KRİTERLERİ-KENDİNİ TANIMA-2

 

Hepimizin bildiği gibi insan karmaşık ve çok faktörlü bir bütünlük. Bu bütünlüğün parçaları hakkında edineceğimiz doğru bilgiler,atacağımız adımlar konusunda önemli biçimde bilinç genişlemesi sağlayacaktır.Bu nedenle kendini tanıma sürecine yetenek ve becerilerimizle devam etmek istiyorum.

Yetenek; Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet,

 Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite.

Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır olarak tanımlanıyor.

 

Seçeceğimiz meslekler de  çeşitli özelliklerde yapabilirlikler gerektirdiğine göre bu konunun ciddi bir biçimde ele alınması gerekmektedir.Yetenek bir boyutuyla doğuştan getirilen özelliklerle ilgili olduğundan bunlar,genel öğrenme yeteneği,sözel yetenek ,sayısal yetenek,uzamsal yetenek, form algılaması,düzenleme/katiplik yeteneği,el-göz koordinasyonu,parmak kullanımı olarak sıralanabilir.

Yeteneklerimize bağlı olarak  becerilerimiz ile ilgili de istatistikleri analiz edebilmek, sayılarla uğraşabilmek, ilişkileri düzenlemek, arabulucu olabilmek, politik davranabilmek, insanları motive edebilmek, ekipman tamiri yapmak, yazmak, kendini geliştirmek, organize etmek, insiyatif kullanmak, eğitim vermek, problem çözmek gibi.

 

Ayrıca tranfer edilebilir becerilerimiz de bulunmaktadır ki, bunlar temel becerilerimizin üzerine edindiğimiz becerilerdir ve pek çok  farklı alanda kullanabiliriz .Örneğin;

 

1-Yabancı dil bilgisi

2- Teknolojik aletleri kullanabilme

3- Takım çalışması

4- Grafikleri yazıp okuyabilme

5- İletişim becerileri

6- Matematik becerileri

7- Sorumluluk alma

8- Liderlik becerisi

9- Problem çözme

10- Kendini iyi ifade edebilme

11- Özgüven

12- Farklı kültürlerden insanlarla çalışabilme

13- Öğrenmeyi öğrenme transfer edilebilir becerilerden bazılarıdır.

 Meslekleri sürdürürken gerekli olan bu temel ve transfer edilebilir   becerilerinizi/ fark ederek bunlara ne ölçüde sahip olduğunuzu ya da olmadığını sorgulayarak ve yöneldiğiniz/yöneleceğiniz meslek için gereklilik düzeylerini de karşılaştırarak önemli bir çalışma yapabilirsiniz.

 

Bu noktadaki farkındalıklarımızı arttırdıktan sonra, değerlerimiz üzerinde durmamız yararlı olacaktır.

Değer; Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet,olarak tanımlanıyor.Değerlerimiz,insan ilişkilerimiz,aile ilişkilerimiz ,iş ilişkilerimiz için belirleyici özellikler taşır.Meslek seçimi ile ilgili olduğumuzdan,iş değerlerimiz öne plana almalıyız.İşle ilgili değerlerimizi dikkate aldığımızda İş yaşamınızda sizin için önemli olan nedir?sorusuna yanıt bulmuş olabiliriz.

Örneğin;

Para kazanamak,i ş arkadaşlarımla huzurlu çalışmak, liderlik şansının verilmesi,işimin kalıcı olması, fiziksel olarak güvenli bir  iş, bana güven duyulması, kendi işimi yapabilme özgürlüğü, yetkin kişilerle çalışmak, farklı görevler yapmak, tüm becerilerimi kullanmak, yaratıcılığımı kullanmak, ilerleme şansımın bulunması, esnek alışma saatlerine sahip olmak,yapılan işte ön plana çıkmak/tanınmak, prestij sağlaması, özel yaşamımla işimi ayırmak, uzmanlığı ön planda olması,tempolu bir ortamda bulunmak, risk almayı gerektiren bir iş,yüksek gelir elde etmek, çevre ve toplum için fayda yaratmak, değişik ortamlarda blunmak(seyehat), düzenli bir hayat sahip olmak, para kazanmak için her yol mubah mantığının geçerliliği vb.

 

Bunlar meslek seçiminde ya da meslek yaşamı içinde bireyin iç dinamiklerini etkileyen ve harekete geçiren değerlerdir.

Örneğin gelişmek isteyen ,yeni şeyler öğrenmek isteyen biri için buna olanak tanımayan bir ortamda çalışması, bireyin iş değerleri ile uyumsuzluk yaratacağından ,bireyi mutsuz ve bir süre sonra verimsiz yapacaktır.

 

Örneğin;öncelikli değeri para kazanmak olan biri,bunu ona sağlamayacak bir işte çalışmayacak,başlamış bile olsa sürdürmeyecektir.Ama öncelikli değeri para kazanmak olmayan biri ,kendisi için başka değerleri karşılayan bir işte (örneğin ;iyi arkadaşlık ilişkileri,iş yeri huzuru vb) uzun süreli çalışabilir.

 

Görüldüğü gibi değerlerimiz meslek seçimi ve iş yaşamı için önem taşımakta ve belirleyici olmaktadır.Sürekli değişebilme özelliğine sahip olan insan için değerlerinde zaman içinde değişebilme durumu söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle zaman zaman değerlerimizikontrol etmemiz,kariyer palnlarımızı şekillendirmek açısından çok önemli olacaktır.

Yaşamımızın bir döneminde en önemli iş değerimiz statü-prestij iken  bir döneminde bunun önemi ortadan kalakabilir.

 

Yetenek, beceri ve değerlerimiz ile ilgili yapacağımız bu derinlemesine çalışma pek çok sorumuza yanıt getirebilecektir.

 Neslihan Serbest

kariyer Geliştirme Danışmanı ve Yaşam Koçu

 

Eğitimlerimiz


25-26 Ocak 2017
Her Konuşma Bir Sunumdur Eğitimi
26-27 Ocak 2017
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
27 Ocak 2017
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi
28 Ocak 2017
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi
28-29 Ocak 2017
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
işletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
1 Şubat 2017
Alacakların Hızlandırılması Ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü
2 Şubat 2017
İletişimde iletişim Eğitimi
4-5 Şubat 2017
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
9-10 Şubat 2017
CRM Sertifika Programı
Mülakat Teknikleri Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
11-12 Şubat 2017
Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi
ileri Derece Satın Alma yönetimi
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
18-19 Şubat 2017
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
25-26 Şubat 2017
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 

KategorilerDİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satın Alma Eğitimi, Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için satın alma eğitimleri, temel satın alma eğitimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR