İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği - İş Yönetimi


Biymed Eğitim
 

İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği

İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği

(Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.)

Tarih:____/___/_____

______________________________'ne,

____________________

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ - ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN

SSK No

Adı ve Soyadı

Adresi

İmzası

Örnekler : İŞTEN AYRILMA (İSTİFA) DİLEKÇESİ (2) (3)

İstifa Dilekçesi :

İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :

Örnek ;

İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

işveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ :

………………………………………………. A.Ş

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE TARİH : 15.04.2005

……………………………………………………………………..nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı 01.06.2005 tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

PERSONELİN

(Adı, Soyadı ve İmzası)

( İşyeri tarafından personele verilir )

PERSONELİN ADI SOYADI

Sayın :…………………………………………………… TARİH : 15.04.2005

……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren/ İşveren vekili

İmza / tarih

Bu haber 9054 defa okunmuştur.

 

 

Bu kategorideki Diğer Makaleler


Eğitimlerimiz


20-21 Ağustos 2015
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Temel Muhasebe Eğitimi
22-23 Ağustos 2015
Depo, Depolama ve Stok Yönetimi Eğitimi
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri eğitimi
Finansal Analiz Ve Finansal Yönetim
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi Eğitimi
26 Ağustos 2015
Zaman Yönetimi
27-28 Ağustos 2015
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
Sunum Teknikleri
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Programı
Dış Ticaret Uzmanlık Programı
29-30 Ağustos 2015
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Satış Becerileri Eğitimi
ISO 9001:2008 KYS İç Denetçi Eğitimi
İnsan Kaynakları Planlaması
Üretim Planlama Eğitimi
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Raporlama
KAI-ZEN EĞİTİMİ - Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
Üretim Yönetimi Eğitimi
Yönetici Asistanlığında Mesleki Ve Kariyer Gelişim

ileri Düzey Satış ve Müşteri ilişkileri Yönetimi

Kategoriler


DİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri

Satınalma, Yönetimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR