İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği - İş Yönetimi


Biymed Eğitim
 

İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği

İşten Ayrılma (istifa) Dilekçesi Örneği

(Bu dilekçe ibraname değildir. İşçinin kendi isteği üzerine işyerinden ayrılması için hazırlanmış bir örnektir. İşçinin bu dilekçeyi kendi el yazısı ile yazması ve imzalaması daha uygundur.)

Tarih:____/___/_____

______________________________'ne,

____________________

____________________________________________________________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ - ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN

SSK No

Adı ve Soyadı

Adresi

İmzası

Örnekler : İŞTEN AYRILMA (İSTİFA) DİLEKÇESİ (2) (3)

İstifa Dilekçesi :

İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :

Örnek ;

İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

işveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ :

………………………………………………. A.Ş

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE TARİH : 15.04.2005

……………………………………………………………………..nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı 01.06.2005 tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

PERSONELİN

(Adı, Soyadı ve İmzası)

( İşyeri tarafından personele verilir )

PERSONELİN ADI SOYADI

Sayın :…………………………………………………… TARİH : 15.04.2005

……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren/ İşveren vekili

İmza / tarih

Bu haber 12196 defa okunmuştur.

 

 

Bu kategorideki Diğer Makaleler


Eğitimlerimiz


28-29 Kasım 2015
Yöneticilik ve Yönetim Becerileri
Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
5-6 Aralık 2015
Satınalma'da ileri Yönetim Teknikleri Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

Üretim Planlama Eğitimi
ISO9001:2008 KYS iç Denetçi/Tetkikçi

9 Aralık 2015
Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi Eğitimi
10-11 Aralık 2015
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
Dış Ticaret Eğitim Programı
12-13 Aralık 2015
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi
16 Aralık 2015
Zaman Yönetimi
19-20 Aralık 2015
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
Yöneticilik ve Yönetim Becerileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Analiz Teknikleri
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Uluslararası Muhasebe Standartları UFRS Eğitimi
24-25 Aralık 2015
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Analiz Teknikleri
26-27 Aralık 2015
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
İleri Derece Satın Alma yönetimi

Kategoriler


DİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri

Satınalma, Yönetimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR