Sağlık Sektöründe KYS Kurarken Karşılaşılabilecek Güçlükler

Sağlık Sektöründe KYS Kurarken Karşılaşılabilecek Güçlükler

 • Örneğin hastanelerde KYS;

  • hem otelcilik

  • hem restaurant

  • hem de medikal konuları kapsamalı.

 • Sağlık sektöründe standartlara göre çalışmak halen bir güçlük olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Zaman zaman sağlık sektöründe çalışan tüm personelin KYS’nin kurulması ve uygulanması aşamalarında rol almayıp yeterince istekli ve katılımcı olmadıkları izlenmektedir.

 • Hastaneler için, şimdiye kadar özellikle hemşirelik grubunun bu çalışmalarda öne çıktığı görülmüştür.
  Uygun altyapı ve bu altyapıyı sürekli çalışır halde tutacak kalifiye personelin;

  • bulunabilirliği

  • maliyeti

  • Kritik medikal ölçme cihazlarının kalibrasyonu;

 • Bu konudaki yetişmiş personel ve uzman kuruluş açığı sağlık sektöründeki kuruluşları sıkıntıya sokmaktadır.

 • Sadece hemşirelik hizmetleri, yemekhane, satınalma v.b. değil,

 • İŞİN MEDİKAL YANININ DA ELE ALINMASI GEREKLİDİR.

 • Medikal kaliteyi kontrol altında tutmak için kullanılabilecek aletlerden biri olabilecek temel göstergelerle ilgili izleme metodlarının ve karşılaştırmaya imkan verecek kriterlerin henüz Türkiye’de netleşmemesi.

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.