Yeni Eğitimler
Güncel Eğitimler
Sertifika Programları
Eğitimlerimizden Görüntüler
Ayın Fırsatı

Eğitimlerimiz

İŞTEN AYRILMA (İSTİFA) DİLEKÇESİ

İstifa Dilekçesi :

      İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :

                       

 Örnek ;

İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

 

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

işveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

 

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

………………………………………………. A.Ş

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE                   TARİH   :  15.04.2005

 

 

            ……………………………………………………………………..‘ nin ………………………………………………………………………… adresindeki işimden kendi isteğimle …………………………………………………………………………….. sebeplerden dolayı 01.06.2005 tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

          

            Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

 

                                                                                          PERSONELİN

                                                                                          (Adı, Soyadı ve İmzası)

 

 

 

 

                                    ( İşyeri tarafından personele verilir )lir )

 

 PERSONELİN ADI SOYADI

 

 Sayın :……………………………………………………                                                             TARİH   :  15.04.2005

 

 

                        ……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

                        Bilgilerinize rica ederiz.

 

                                                                          İşveren/ İşveren vekili

                                                                         İmza / tarih

 

 

 

Bilgi Formu

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Fotoğraflar


Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Eğitim Takvimi   |   Eğitimler   |   Sertifika programları   |   iletişim


BiYMED Eğitim ve Danışmanlık

Bozkurt Mah. Türkbey Sok. Şişli İstanbul
Tel : 0 212 230 90 09    www.biymed.com.tr   egitim@biymed.com

Biymed © 2005-2014 Tüm hakları saklıdır.