İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa Dilekçesi :

      İşten ayrılmak isteyen personelin yapması gerekenleri bir örnek ile açıklayalım :

                       

 Örnek ;

İşe girişi tarihi 01.03.2002 olan ve 2 yıllık çalışması olan bir personelin işten ayrılmak istemesi durumunda yapması gereken uygulama şöyledir:

 

Yukarıda bildirim sürelerini gösteren tablodan da anlaşılacağı gibi personelin Altı hafta (1,5 Ay) önceden yazılı istifa dilekçesini işveren’e teslim etmesi gerekir.

işveren İşçiye istifa dilekçesini aldığını ve kararını bildiren bir dilekçe verir.

 

Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.

…… …………… …………… ………………. A.Ş

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE                   TARİH   :  15.04.2005

 

 

            …… …………… …………… …………… …………… …………..‘ nin …… …………… …………… …………… …………… ……………… adresindeki işimden kendi isteğimle …… …………… …………… …………… …………… ………………….. sebeplerden dolayı 01.06.2005 tarihi itibariyle ayrılmak istiyorum.

          

            Gereğinin yapılarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

 

                                                                                          PERSONELİN

                                                                                          (Adı, Soyadı ve İmzası)

 

 

 

 

                                    ( İşyeri tarafından personele verilir )

 

 PERSONELİN ADI SOYADI

 

 Sayın :……… …… ……… …… ……… …… …… ………                                                             TARİH   :  15.04.2005

 

 

                        ……/……/……….tarihli istifa dilekçeniz incelenmiş olup iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca ……/……/……..tarihinden geçerli olmak üzere feshi uygun görülmüştür.

                        Bilgilerinize rica ederiz.

 

                                                                          İşveren/ İşveren vekili

                                                                         İmza / tarih

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.