KALİTE SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

KALİTE SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

1 - MEVCUT DURUMUN TESBİTİ

•Mevcut sistemi analiz etmeli,

•İşe yarayan uygun yönleri belirlenmeli,

•Belirlenenler kalite sistemine temel teşkil etmeli.

2 - EĞİTİM

•ISO 9001:2000 tanıtılmalı

–Seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara

•Uygun detay ve içerik aktarımı yapılmalı

3 - KATILIMI SAĞLAMAK

• Bir kişinin, bir bölümün performansı yeterli değil,

•Çalışma takımları oluşturulmalı,

•Çalışanlar sistemlerin / dokümantasyonun oluşturulmasında aktif rol almalı,

•Sistemin dikte ettirilmesinden kaçınılmalı.

4 - KALİTE SİSTEMİ OLUŞUM PLANI

•Ele alınacak konular, sorumlular belirlenmeli,

•Zaman çizelgesi oluşturulmalı,

•Zaman çizelgesi, zaman zaman gözden geçirilmelidir. 

5 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

•Takımlar çalışmaya başlar ve sistem yavaş yavaş oluşur.

•8 temel prensip unutulmamalıdır.

6 - İÇ TETKİKLERİN YAPILMASI

•Sistemlerin planlandığı gibi oluşturulduğu,

•Sistemlerin birbirleri ile uyumu,

•Sistemlerin etkinliği,

   kontrol edilmelidir.

7 - YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİ GÖZDEN GEÇİRMESİ

•KYS’nin etkinliğini ve devamlılığını sağlamak için belirli peryotlarda gözden geçirme yapılmalıdır.

8 - BELGELENDİRME

•Bağımsız bir kuruluş;

–Yeterlilik

–Uygunluk

–Etkinlik

 

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.