Liderlik Üzerine Özlü Sözler

Liderlik Üzerine Özlü Sözler

İyi bir lider, halkına babalık şefkati ile hizmet edendir.

II. Abdülhamid

Ortalıkta çok fazla şef; fakat çok az kızılderili var.

Amerika Atasözü

Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisi toplamak isteyen, hiçbir insan büyük lider olamaz.

Andrew Carnegie

Fazla zeki ve çalışkan değildi; fakat kentinden daha zeki ve çalışkan insanları çalıştırmayı bilirdi.

Andrew Carnegie

İnsanlar her biri ayrı ses çıkartan enstrümuılara benzerler, lider; orkestra şefi gibi, bu topluluktan gürültü değil, melodi çıkaran kişidir.

Anonim

İyi bir lider, başarısızlığın payından kendi hissesine düşenden biraz fazlasını ve başarıdan hissesine düşenden de biraz azını kendisine ayırır.

Arnold Glashow

Etkili liderlik, grup içindeki problemler kadar, görevle ilgili problemleri de çözer.

C. E. Bingaman

Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın.

Charles Schwab

önderler nazik olurlarsa; halkları saygısızlığa cesaret edemez, önderler adil olurlarsa halkları serkeşliğe cesaret edemez, önderler güvenilir olurlarsa halkları yalancılığa cesaret edemez.

Confucius

Toplumsal önderlerin nitelikleri rüzgardır, sıradan insanların nitelikleri ottur, otlar rüzgar önünde eğilir.

Confucius

Liderlik çok kere ayağa kalkıp ne düşündüğünü söyleyebilene nasip olmaktadır.

Dale Carnegie

Esas meselenin; liderlerin halkın bilmeleri gereken şeyleri onlara söylemeleri gerekirken, onları memnun edecek şeyler söylediklerini göreceksiniz.

Demosthenes

İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür, başkalarına kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en kolay ve cn etkili yoludur.

Franklin D. Roosevelt

Bir lider başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir.

Harry Truman

Başkalarına hizmet etmemiş olan, diğerlerine hükmedemez.

John Florian

Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır.

John Gardner Shedd

Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız. Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız.

Ken Blanchard

En iyi liderler, iş bittiğinde insanların bu işi biz başardık diyebilmelerini sağlayan kişidir.

Lao Tzu

Başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay çok daha hoştur. Çizilmiş bir yoldan yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak, ruh için büyük bir rahatlıktır.

Montaigne

Emretmeyi bilmek için itaat etmeyi bilmelidir deniliyor, bana kalırsa kırk yıl itaat eden bir insan, artık komuta etmeye kabiliyetli değildir.

Napoleon Bonaparte

Liderlerin kalitesini anlamanın en kısa yolu, etrafındaki kişilere bakmaktır.

Nicola Machiavelli

En iyi liderler, kişiliklerinde güçlü bir kalıplanmamışlık özelliği bulunan yöneticilerden çıkar, yeniliğe direneceklerine onun sembolü olurlar.

Ogilvy

Liderin yapabileceği işlerden biri, insanları gerçekten nelerin motive ettiğini bulmak ve bunlardan yararlanarak, bireylerin ve grupların zorlu hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Robert Hargrove

Her sistem, kendine uygun lideri üretir.

Roger Garaudy

Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır.

Stephen R. Covey

Yönetim başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir, merdivenin duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler.

Stephen R. Covey

Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük bir lider olamaz.

W. A. Nonce

Liderlik güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır.

Warren Bcnnis & Burt Nanus

İşi doğru yapana yönetici, doğru işi yapana lider denir.

Warren Bennis

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.