H Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

A.Baybars GÖĞEZ
 

KONU                        :

Çok şubeli ve yaygın organizasyonlara sahip kamu ve özel sektör şirketleri,kooperatif,kurum,kuruluş ve tüzel kişiliklerin, kendi iç yapılanmaları sonucu koydukları standart,disiplin ve formatlara,T.C. kanun ve yönetmeliklerine,ulusal ve uluslar arası kalite normlarına, üst yönetimin denetim ve kontrol edilmesini istediği konuların , planlı ve plansız zamanlarda, deneyimli kadrolara ve geliştirilmiş kontrol formlarına sahip profesyonel şirketlere yaptırılarak raporlanmasını sağlamaktır.

AMAÇ                       :

Bu hizmet, organizasyon dışından bir kuruluşa outsorce (dışardan görevlendirme) edilerek, aşağıda ki faydalar sağlanır;

Danışmanlık şirketinin bilgi ve deneyiminden yararlanma, (Amerika’yı yeniden keşfetmemek…)

Kurum içinde yeni bir birim kurup personelini eğitmek, personelin işten ayrılması ,yeni personelin yetiştirilmesi için denetim faaliyetlerine ara verilmesi, izin, hastalık, doğum, v.b. sorunlar yaşamamak.

Aynı kuruluş personelince yapılan denetimlerde ki duygusallığın önüne geçmek.

Hizmetin alınmasına ara verilmek istendiğinde sözleşmenin uzatılmaması yeterlidir. Kadrolu personel gibi kıdem tazminatı,sosyal haklar veya yeni bir kadro oluşturmak zorunda kalınmaz.

Danışmanlık şirketinin hizmet bedeli karşılığı kestiği fatura doğrudan genel giderlere yazılır.

Denetlenen personel,bayi,franchais v.b. zamanında uyarılarak,hata yapma riskleri azaltılır. Hizmet kalitesi ve motivasyonları yükseltilerek, kişilerin işine ve şirketine olan bağlılıkları arttırılır, ödül-ceza sistemi daha pozitif çalıştırılabilir ve tüm bu gelişmeler sonucu iş değiştirmenin (sirkülasyonunun) önüne geçmek mümkün hale gelir.

DENETİM KONULARI      :

* PERSONEL           :Kılık-kıyafet,saç-sakal,disiplin kuralları,mesai kavramı,müşterilerle ilişkiler,kurum bilincinin pekiştirilmesi,tasarruf tedbirlerine uyma,yangın-sabotaj-güvenlik-alarm planlarıyla,kalite ve verimlilik prosedürleri hakkında bilgilerinin güncellenmesi, motivasyon ve verimliliğin arttırılmasına yönelik telkin ve çalışmalar, varsa bir disiplin suçunun soruşturulması.

* LOJİSTİK              :Satın alma ve genel gider prosedürlerinin,iletişim ve haberleşme sistemlerinin, depo ve stok yönetiminin,araç-gereç bakım bilincinin,temizlik ve tertibin,aydınlatma ve güvenlik-alarm  sistemlerinin, varsa patlayıcı ve yanıcı malzemelerin depolanması,kullanılması ve tedarikiyle ilgili tespitler,ofis düzeni ile mobilyalarının temizlik ve uygunluğunun denetimi.

* MALİ İŞLER         :Fatura-irsaliye-kasa kayıtlarının düzeni, alacak-borç kayıtları varsa tahsilat problemleri,dosyalama sistemleri, muhasebe düzeni, yasal yükümlülüklerin ödenip, ödenmediği, mal alış ve satış ciroları, harcama disiplini v.b. konuların denetimi.

DİĞER KONULAR :Merkezin özellikle istediği konuların araştırılması, güvenlik risk analizi yapılması ve denetimi, pazardaki rekabet bilgileri, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ile bölgesel istihbarat v.b.

UYGULAMA            :

Her noktada denetim konularına ilişkin formlar doldurulacak, bu formlara göre tarafımızdan hazırlanacak rapor üst yönetime verilecektir. Acil durumlarda denetim esnasında ara rapor düzenlenecektir. Denetim sıklığı ve raporlama düzeni sözleşme ile belirlenir.

 A.BAYBARS GÖĞEZ

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığıle

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.