Sizin Koçunuz Var Mı ?

Sizin Koçunuz Var Mı ?

Sizin Koçunuz Var Mı ?

Mehmet Ali CECELİ
maceceli@yahoo.com  

Bugün Amerika başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde hemen herkesin bir koçu var. Koçla çalışmak bir moda değil, aksine hedeflerimize ulaşmada, hayatımızı zenginleştirmede, içimizdeki sonsuz potansiyeli kullanmada koç bize rehberlik etmektedir.

    Koçluk ne, neden, nerede, ne zaman sorularından ziyade nasıl'a odaklandığından çözüm odaklıdır. Zira ne sorusunun cevabı eğitim;neden sorusunun cevabı motivasyon, nerede-ne zaman sorularının cevapları süreçleri içerdiğinden mentörlüğü gerektirir. Genel anlamıyla koçluk, kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir.

    Kimlerin bir Koç'a ihtiyacı var?

    İster ev hanımı, ister öğrenci ya da yönetici olun, eğer yaşamınızda iyiye yönelik değişiklik yapmak, potansiyelinizi harekete geçirmek istiyor, iş ya da özel yaşamınızdaki belli konularda uzman ve tarafsız bir göze, profesyonel stratejik yaklaşıma ihtiyaç duyuyorsanız bir koç'a ihtiyacınız var demektir.

    Yaşam Koçluğu, özel ya da iş yaşamınızda, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda, kendi potansiyelinizi harekete geçirip yüksek performanslı değişim yaratabilmeniz için sizi yolunuzda tutar, destek verir. Koçluk tamamen hedef koyma ve hedefe ulaşma iskeletine dayanır. Aynı zamanda olduğunuz yerdeki sizle olmak istediğiniz siz arasındaki mesafeyi kapatan bir yöntemdir. Geçmişten kaynaklanan çeşitli sorunların derinliklerine inen terapi veya müşterinin sorularını yanıtlayarak sonuçlara ulaşan genel danışmanlıktan çok farklıdır. Çünkü yaşam koçluğu eyleme geçmeye yöneliktir, öncelikle şimdiki zamana ve yaşanmamış geleceğe odaklanır.

    Yönetici Koçluğu, her yöneticinin bireysel farklılığına göre yeni ya da gelecek kariyerine, kurum içinde adapte istediği bir programa, kişisel gelişimine (ikna kabiliyeti, ifade tarzı, stres yönetimi, iş ve özel hayata uyumu, etkin liderlik, gelecek ve vizyon belirleme taktikleri, kişisel karakterleri öğrenmeye, yaratıcılık, yetisi elde etmek gibi ihtiyaç duyulan alanlara) hitap eder.

    Kurumsal Koçluk, kurum çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine, bireysel ya da kurumsal hedeflere ulaşmaya, iş ve özel hayatta bireysel mutluluğa, kişisel gelişim ve değişime odaklanır.

    Koçlukla hayatınızda ne gibi gelişimler ve değişimler yaşayabilirsiniz?

  - Hedefler belirlemenize ve onlara ulaşmanıza
  - Seveceğiniz işi yapmanıza
  - Motivasyonunuzu canlı tutmanıza
  - Yaratıcılığınızı geliştirmenize
  - İş ve özel hayatınızda uyumu yakalamanıza
  - Yaşamınızdaki tıkaçları aşmanıza
  - Az zamanda daha verimli işler yapmanıza
  - İş ve özel hayatta ilişkileri geliştirmenize
  - Özgüveninizi arttırmaya
  - Stresinizi azaltmanıza
  - Gelirinizi çoğaltmanıza
  - Daha iyi bir müdür, yönetici ya da iş adamı/kadını olmanıza
  - İş yerinizin verimini, gelirini arttırmanıza
  - Yaşamınızda önemli değişikler yapmanıza olanak sağlar.


    Koçluk tüm bunları nasıl sağlar?
 

  - Finans, kariyer, ilişkiler, sağlık, yaratıcılık, sosyal hayat, kişilik alanı gibi (stres, kaygı, endişe, özgüven, ifade yeteneği, öfke vb.) çeşitli konularda 3 ana hedef müşteri ile beraber belirlenir.
  - Sizi cesaretlendirir, yeni bakış açıları kazandırır ve yeni yollar keşfetmenize,
  - Daha hızlı sonuçlar almak için daha iyiye odaklanmanıza,
  - Yaşamınızın dengeli, uyumlu ve anlamlı devam etmesine,
  - Hayatınızdaki tıkanıkları açmanıza ve engelleri yok edip yaşamla akmanıza,
  - Başarıyı mücadele halinden çıkarıp yaşam tarzı haline getirmenize,
  - Hayatın size ayrılan kısmında, yaşamınızı dopdolu ve eğlenceli bir şekilde sürmenize,
  - Eski kalıplardan kurtulup, sizi ileriye götürecek yeni düşünce sistemleri edinmenize yardım eder.
   


    İŞ VE YAŞAMLA İLGİLİ HEDEFLERE ULAŞMADA

    YA BİR YOL BULACAĞIZ YA DA BİR YOL AÇACAĞIZ !


    Mehmet Ali CECELİ
    maceceli@yahoo.com
    KAYNAK : KOÇ AKADEMİ ( www.coachacedemyturkey.com)

    Mehmet Ali Ceceli Kimdir ?

    Yaklaşık 22 yıldır Türkiye'nin saygın şirketlerinde üst düzey yöneticilik, mentörlük,danışmanlık yapmakta ve halen Türkiye'nin ilk sertifikalı koçluk eğitimi veren Maltepe Üniversitesinde koçluk eğitimine devam etmektedir.

Sizin Koçunuz Var Mı ?le

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.