LOJİSTİĞİN ARİTMETİĞİ

LOJİSTİĞİN ARİTMETİĞİ

LOJİSTİĞİN ARİTMETİĞİ

Gürcan ÇELİK

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre genel olarak aşağıdaki rakamlara ulaşılmıştır.Firmaların lojistik giderleri

 • Kuzey Amerika’da GSMH nın % 10 u

 • Avrupa’da GSMH nın % 11 i

 • Türkiye’de GSMH nın % 13 ü

Buna göre Türkiyede’ki potansiyel lojistik pazarının 23 – 25 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz.Bu pazarın % 25 lik kısmının yabancı sermayeli şirketlerin alması ya da yabancı sanayi kuruluşların kendi lojistik çözümlerini getirmesi beklendiğinden beklenen milli potansiyel 18 milyar dolar olduğu görülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların kestikleri faturalar ise ancak 3 – 3,5 milyar dolar civarında olduğundan daha 15 milyar dolarlık bir potansiyel pazar vardır.İşte bu noktada sektörde faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarı kıran kırana paylaşması yerine mevcut pastayı büyütmek üzere çalışmalarını birleştirmesi yerinde olacaktır.

 

LOJİSTİK PAZARINI OLGUNLAŞTIRAN ETKENLER

Lojistik pazarının olgunlaşmasını sağlayan iki ana etken vardır.Bunlardan biri firmaların ana faaliyetlere odaklanmak isteği, ikincisi ise firmaların lojistik maliyetlerini düşürme isteği.

Bu iki ana ihtiyaç neticesi işin nasıl daha farklı yapılabileceği konusu araştırılmış ve günümüzdeki lojistik uygulamalarına ulaşılmıştır.

Yine Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre lojistik maliyetlerindeki % 5’lik azalmanın karlılık üzerine etkisi, satışların % 20 arttırılması sonrası karlılık da elde edilecek etkiye eşit veya daha fazladır saptaması yapılmıştır. (Lambert, 1998)

 

LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIMIN FAYDALARI

 • Asıl faaliyetlerde yoğunlaşma imkanı sağlar.Ana felsefe olarak şunu kabul etmeliyiz ki,firma alır,üretir,satar .Bunun dışındaki aktivitelerde büyüklüklere sahip olmanın getirip götürdüklerinin iyice irdelenmesi lazımdır.

 • Maliyet ve zaman avantajı sağlamanızı imkan verir. Anlaşmalarda hizmetin şekli terminler de dahil olarak tanımlanabilir.Gecikmelerde ise karşınızda departmanınızı değil bir firma bulursunuz.

 • Müşteri memnuniyetinizi arttırmayı kolaylaştırır

 • Coğrafi esneklik sağlamanız ve yeni pazarlar yaratabilmenizi sağlar. Dış kaynak kullandığınız firmanın elindeki işlerle hacminizi birleştirmeniz sizlere ulaşamadığınız coğrafi bölgelerin kapılarını açabilir.

 • Daha az risk üstlenirsiniz.

 • Lojistik aktiviteler için altyapı

 • maliyetinizi kesinlikle düşürürsünüz

 • Güvenli, ucuz ve çabuk bir biçimde ürünü müşterinize ulaştırmak mümkündür

LOJİSTİĞİN ARİTMETİĞİle

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.