Liderlik ve Yönetim

Liderlik ve Yönetim

Liderlik ve Yönetim

LİDERLİK   VE YÖNETİM

Behçet N. TANKUT

Günümüz Bilgi  toplumunda  bilgiden olabildiğince  faydalanarak  sentez  oluşturmak  ve Vizyon  koymak  çok  önem  kazanmıştır.Böylelikle de  değer  yaratılabilir . Bu da daha  çok  liderler  veya  iyi  yöneticiler  tarafından  yapılıyor.

Etkili  olamayan  liderler  veya  yöneticiler, bazı    ülkelerde  krizlerin    olmasına    ya da kurumlarda  iflaslara  ve  başarısızlıklara   neden  olmaktadır .Örneğin; Kâr,  satış  cirosu, kalite, milli  gelir, işsizlik  oranı   gibi  değerler, olması  gereken  noktaların  çok  altında  ise   başarıdan  söz  edilemiyor .

Peki  nasıl  Lider  olabiliriz ? Liderlerin  belirgin  zihinsel  ve  fiziksel özellikleri  vardır .

VİZYON                                    OLUMLU  OLMAK                                İYİ  İLETİŞİM

SABIR                                        ÖNCELİK  KOYABİLMEK                   ……………GİBİ

DÜRÜSTLÜK                           TUTARLI  OLMAK

RİSK  ALMAK                          SES  TONU

BOY                                            YÜZ

Bu  özellikler  ne kadar  güçlü  ya da  çoksa o kadar  etkili  bir  lider  veya yönetici  olabiliriz. Bunların  yanında     bilgi ve  yetki de    çok  önemlidir.Sürekli kendimizi     geliştirmeli  ve  yetkimizi  kötüye  kullanmamalıyız.

Liderler , bulundukları  konumlarına   göre  ,  personelleri ,   toplum  ve  ilgili   Kurumlar  ile  ilişki    içindedirler. Bu    ilişkilerden  olumlu     neticeler  almak  ve  en  üst  düzeyde  faydalanabilmek çok önemlidir.  Liderler , ancak  iletişim     becerilerini   geliştirerek,  oluşturdukları    vizyonu  anlatıp   ikna  eder    ve     kişileri  peşlerinden  getirtebilir.

                                                                                                                               TOPLUM

LİDERLER                                            İLETİŞİM                                                    PERSONEL

                                                      Beden dili , sözlü , yazılı                                    KURUMLAR                                

Liderlerin , kendi  alanları    ile  ilgili  bilgilerin  yanı  sıra ;Toplantı yönetimi, zaman  yönetimi , etkili  karar verme yöntemleri  gibi  bazı  bilgileri  öğrenmeleri  yönetim  olarak  işlerini çok  kolaylaştırır.Zamanı  iyi  kullanıp  , daha   etkili  kararlar  verebilirler .

Var  olmayan  kaynakları ,  ortaya  çıkaranlar  lider , olan  kaynakları  etkin  şekilde  idare  edenler ise  iyi  yöneticilerdir. 

Önemli  olan Liderlerin , kendilerinde  var  olan  özellikleri  daha da geliştirip,  olabildiğince  etkin  kullanabilmeleridir .Böylece  büyük  bir  güce  ulaşılabilir .

Sonuç ; Lider  olabilmek  için ; etkin  iletişim , etik  değerlere  sahip  olma , bütünsel  bakış açısı , birçok  bilgiden faydalanarak  sentez  yapabilme  ve  vizyon  koyabilme  özelliklerinin  olması  yeterlidir.Böylelikle de  bulunulan  konumda değer  yaratma  işlevi de  kolaylıkla  gerçekleşebilir .

bbble

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.