Tersine Lojistik: Kavram ve işleyiş

Tersine Lojistik: Kavram ve işleyiş

Tersine Lojistik: Kavram ve işleyiş

Arş.Gör. Gülsün KARAÇAY

ÖZET

Ürünlerin geri kazanımı; çevresel kaygılar, firmaların sorumlulukluklarının artması, sürdürülebilir gelişme, daha az malzeme ve kaynak tüketimi açılarından oldukça yaygın hale gelmektedir ve gelecekte de öneminin artması beklenmektedir. Ürünlerin geri almanın ve ürün geri kazanımının sistematik bir şekli olan ve "tüketim noktasından orijin noktasına doğru olan tüm ürün ve bilgi akışlarının yönetimi süreci" olarak tanımlanabilecek tersine lojistik de, tedarik zinciri süreçlerinden biri olarak literatürde yerini almıştır. Bu çalışmada, tersine lojistik sitemi, kavramlar ve sitemin işleyişi ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tersine Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Geri Kazanımı

 

ABSTRACT

Nowadays the product recovery has arisen as an important issue in business environment and is expected to be more important in the near future because of environmental consciousness, firms’ social responsibilities, sustainable development and minimization of materials and resources use. Reverse logistics can be considered as a systematic form of product returns and recovery and is defined as the process of managing all of the flow of returned products and information from the point of consumption to the origin. It can be regarded as one of the processes of supply chain. In this way, the study examines the systems and the concepts of reverse logistics.

 

Key Words: Reverse Logistics, Supply Chain Management, Product Recovery

 

PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN

Tersine Lojistik: Kavram ve işleyişle

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Temel Satın Alma Eğitimidir.

ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir.

Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir.