Biymed Akademi

Kurumsal Eğitimler – Online Canlı Yayın Uzaktan Eğitimler

Biymed Akademi olarak 2006 yılından beri hem genele açık olarak kurumsal eğitimler, hem de firmanın istediği yerde (yurtiçi veya yurt dışı) kurumsal eğitimler vermekteyiz.

Kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerimize ait kurumsal eğitim içerikleri için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal eğitimlerimizi verdiğimiz firmalara ait referans listemizi referanslar sayfamızda görebilirsiniz.

Firmanızın belirleyeceği yer ve çalışanlarınıza uygun olacak tarihlerde, kurumunuza özel kurumsal eğitim talepleriniz için Biymed Akademi ile bağlantıya iletişim sayfamızdaki ulaşım bilgilerinden geçebilirsiniz.

Online canlı yayın eğitimlere ait webinar eğitim takvimi için online eğitimler linkine tıklayabilirsiniz.

Yıl sonuna kadar planlanmış genele açık kurumsal eğitim takvimi aşağıdadır.

Online Canlı Yayın Eğitim Takvimi

EĞİTİM TAKVİMİ

23 Ocak 2021 – 24 Ocak 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
30 Ocak 2021 – 31 Ocak 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
9 Şubat 2021 – 10 Şubat 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
9 Şubat 2021 – 10 Şubat 2021
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
10 Şubat 2021
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi
10 Şubat 2021
Stres Yönetimi Eğitimi
11 Şubat 2021 – 12 Şubat 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
11 Şubat 2021 – 12 Şubat 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
13 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
13 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
13 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
17 Şubat 2021
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
17 Şubat 2021
Zaman Yönetimi Eğitimi
18 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021
Satış Becerileri Eğitimi
18 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
20 Şubat 2021 – 21 Şubat 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
20 Şubat 2021 – 21 Şubat 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
20 Şubat 2021 – 21 Şubat 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
23 Şubat 2021 – 24 Şubat 2021
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
24 Şubat 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
25 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
25 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021
Çatışma Yönetimi Eğitimi
6 Mart 2021 – 7 Mart 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
9 Mart 2021 – 10 Mart 2021
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
10 Mart 2021
Tahsilat Eğitimi
10 Mart 2021
Stres Yönetimi Eğitimi
11 Mart 2021 – 12 Mart 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
13 Mart 2021
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri
13 Mart 2021 – 14 Mart 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
16 Mart 2021 – 17 Mart 2021
Dış Ticaret Eğitimi
16 Mart 2021 – 17 Mart 2021
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
17 Mart 2021
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
18 Mart 2021 – 19 Mart 2021
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
20 Mart 2021 – 21 Mart 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
20 Mart 2021 – 21 Mart 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
23 Mart 2021 – 24 Mart 2021
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
23 Mart 2021 – 24 Mart 2021
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
25 Mart 2021 – 26 Mart 2021
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi
3 Nisan 2021 – 4 Nisan 2021
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
8 Nisan 2021 – 9 Nisan 2021
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
8 Nisan 2021 – 9 Nisan 2021
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi
8 Nisan 2021 – 9 Nisan 2021
Süreç Yönetimi Eğitimi
8 Nisan 2021 – 9 Nisan 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
8 Nisan 2021 – 9 Nisan 2021
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo
10 Nisan 2021 – 11 Nisan 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
13 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
13 Nisan 2021 – 14 Nisan 2021
Değişim Yönetimi Eğitimi
13 Nisan 2021 – 14 Nisan 2021
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
13 Nisan 2021 – 14 Nisan 2021
Eğitimcinin Eğitimi
14 Nisan 2021
Zaman Yönetimi Eğitimi
15 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021
Sunum Teknikleri
15 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021
Satış Becerileri Eğitimi
15 Nisan 2021 – 16 Nisan 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
16 Nisan 2021 – 18 Nisan 2021
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi
17 Nisan 2021 – 18 Nisan 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
20 Nisan 2021 – 21 Nisan 2021
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
27 Nisan 2021 – 28 Nisan 2021
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
6 Mayıs 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
6 Mayıs 2021 – 7 Mayıs 2021
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
6 Mayıs 2021 – 7 Mayıs 2021
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü
26 Mayıs 2021
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
26 Mayıs 2021
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi
27 Mayıs 2021 – 28 Mayıs 2021
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
27 Mayıs 2021 – 28 Mayıs 2021
Çatışma Yönetimi Eğitimi
29 Mayıs 2021 – 30 Mayıs 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
5 Haziran 2021 – 6 Haziran 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
9 Haziran 2021 – 11 Haziran 2021
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
9 Haziran 2021
Tahsilat Eğitimi
10 Haziran 2021 – 11 Haziran 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
12 Haziran 2021 – 13 Haziran 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
12 Haziran 2021 – 13 Haziran 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
15 Haziran 2021 – 16 Haziran 2021
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
15 Haziran 2021 – 16 Haziran 2021
Satış Becerileri Eğitimi
15 Haziran 2021
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
16 Haziran 2021
Kök Neden Analizi Eğitimi
17 Haziran 2021 – 18 Haziran 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
17 Haziran 2021 – 18 Haziran 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
22 Haziran 2021 – 23 Haziran 2021
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
23 Haziran 2021
KAI-ZEN EĞİTİMİ – Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
23 Haziran 2021
5S Eğitimi
24 Haziran 2021 – 25 Haziran 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
1 Temmuz 2021
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi
3 Temmuz 2021 – 4 Temmuz 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
3 Temmuz 2021 – 4 Temmuz 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
8 Temmuz 2021
Stres Yönetimi Eğitimi
8 Temmuz 2021 – 9 Temmuz 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
14 Ağustos 2021 – 15 Ağustos 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
19 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
21 Ağustos 2021 – 22 Ağustos 2021
Dış Ticaret Eğitimi
21 Ağustos 2021 – 22 Ağustos 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
8 Eylül 2021 – 10 Eylül 2021
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
11 Eylül 2021 – 12 Eylül 2021
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
11 Eylül 2021 – 12 Eylül 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
14 Eylül 2021 – 15 Eylül 2021
Satış Becerileri Eğitimi
15 Eylül 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
16 Eylül 2021 – 17 Eylül 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
18 Eylül 2021 – 19 Eylül 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
18 Eylül 2021 – 19 Eylül 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
18 Eylül 2021 – 19 Eylül 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
21 Eylül 2021
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
23 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021
Sunum Teknikleri
23 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
23 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
25 Eylül 2021 – 26 Eylül 2021
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
5 Ekim 2021 – 6 Ekim 2021
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
6 Ekim 2021
Tahsilat Eğitimi
9 Ekim 2021 – 10 Ekim 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
12 Ekim 2021 – 13 Ekim 2021
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
14 Ekim 2021 – 15 Ekim 2021
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
16 Ekim 2021 – 17 Ekim 2021
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
16 Ekim 2021 – 17 Ekim 2021
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
23 Ekim 2021 – 24 Ekim 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
11 Kasım 2021 – 12 Kasım 2021
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
13 Kasım 2021 – 14 Kasım 2021
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
13 Kasım 2021 – 14 Kasım 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
20 Kasım 2021 – 21 Kasım 2021
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
20 Kasım 2021 – 21 Kasım 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
20 Kasım 2021 – 21 Kasım 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
25 Kasım 2021 – 26 Kasım 2021
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
26 Kasım 2021
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
9 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
11 Aralık 2021 – 12 Aralık 2021
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
11 Aralık 2021 – 12 Aralık 2021
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
18 Aralık 2021 – 19 Aralık 2021
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
25 Aralık 2021 – 26 Aralık 2021
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
Yöneticilik Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi Zaman yönetimi eğitimi içeriği ve detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır. Zaman yönetimi eğitimi hakkında daha fazla bilgi…