Eğitim Takvimi

Online Canlı Yayın Eğitim Takvimi – Webinar

Gerek yüz yüze gerekse online canlı yayın şeklinde yaptığımız eğitimlere ait eğitim takvimi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Eğitim takvimi sürekli güncellenmektedir.

17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
22 Eylül 2020 – 23 Eylül 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
24 Eylül 2020 – 25 Eylül 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
Bütçe Eğitimi
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
27 Eylül 2020
Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi
27 Eylül 2020
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve Endirek Satınalma Yönetimi
3 Ekim 2020 – 4 Ekim 2020
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi
3 Ekim 2020 – 4 Ekim 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
3 Ekim 2020 – 4 Ekim 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
3 Ekim 2020 – 4 Ekim 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
6 Ekim 2020 – 7 Ekim 2020
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
6 Ekim 2020 – 7 Ekim 2020
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
6 Ekim 2020 – 7 Ekim 2020
Bütçe Eğitimi
6 Ekim 2020 – 7 Ekim 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
6 Ekim 2020 – 7 Ekim 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
7 Ekim 2020
Stres Yönetimi Eğitimi – Zor Durumlarda Stresi Yönetmek
7 Ekim 2020
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi
7 Ekim 2020
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri
7 Ekim 2020
Yöneticiler için Bütçe Eğitimi
7 Ekim 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi
7 Ekim 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Sunum Teknikleri
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
9 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Mali Tablolar Analizi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Satış Becerileri Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
13 Ekim 2020 – 14 Ekim 2020
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
13 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
13 Ekim 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi
13 Ekim 2020 – 14 Ekim 2020
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo
14 Ekim 2020
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
14 Ekim 2020
Tahsilat Eğitimi
14 Ekim 2020
Tahsilat Eğitimi
14 Ekim 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi
14 Ekim 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi
14 Ekim 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
14 Ekim 2020
5S Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
Temel Muhasebe Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
Satış Becerileri Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
Eğitimcinin Eğitimi
15 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
16 Ekim 2020
Satınalma ve Satış Yöneticileri için Sözleşmeler Hukuku
16 Ekim 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
16 Ekim 2020
Satınalma Ve Satışta Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım Ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi
16 Ekim 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
20 Ekim 2020
Uzak Ekiplerde Satış Ve Verimlilik Yönetimi Eğitimi – Canlı Eğitim
20 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
20 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
20 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020
Sunum Teknikleri
20 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları
20 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
21 Ekim 2020
Pandemi Döneminde Ekonomik Davranışlar Ve İşletmelerin Korunması Eğitimi
21 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
21 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
21 Ekim 2020
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi
21 Ekim 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
İletişim Becerileri Eğitimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Dış Ticaret Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Mali Tablolar Analizi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
27 Ekim 2020 – 28 Ekim 2020
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
27 Ekim 2020
Kök Neden Analizi Eğitimi
27 Ekim 2020 – 28 Ekim 2020
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü
27 Ekim 2020 – 28 Ekim 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
28 Ekim 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ – Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
4 Kasım 2020
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi
5 Kasım 2020 – 6 Kasım 2020
İletişim Becerileri Eğitimi
5 Kasım 2020 – 6 Kasım 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Bütçe Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
10 Kasım 2020 – 11 Kasım 2020
Değişim Yönetimi Eğitimi
10 Kasım 2020 – 11 Kasım 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi
10 Kasım 2020 – 11 Kasım 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
11 Kasım 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
12 Kasım 2020 – 13 Kasım 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
13 Kasım 2020
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
14 Kasım 2020 – 15 Kasım 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
17 Kasım 2020 – 18 Kasım 2020
Dış Ticaret Eğitimi
19 Kasım 2020 – 20 Kasım 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
19 Kasım 2020 – 20 Kasım 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
20 Kasım 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
21 Kasım 2020 – 22 Kasım 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
21 Kasım 2020 – 22 Kasım 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
21 Kasım 2020 – 22 Kasım 2020
Mali Tablolar Analizi
21 Kasım 2020 – 22 Kasım 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
25 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi
25 Kasım 2020
Tahsilat Eğitimi
26 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Satış Becerileri Eğitimi
26 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
28 Kasım 2020 – 29 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
2 Aralık 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
5 Aralık 2020 – 6 Aralık 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
5 Aralık 2020 – 6 Aralık 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
5 Aralık 2020 – 6 Aralık 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
8 Aralık 2020 – 9 Aralık 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
10 Aralık 2020 – 11 Aralık 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
12 Aralık 2020 – 13 Aralık 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
19 Aralık 2020 – 20 Aralık 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

2006 yılından beri eğitim verdiğimiz firmaları incelemek için referanslar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.