Eğitim Takvimi

EĞİTİM TAKVİMİ

16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
7 Mayıs 2020 – 8 Mayıs 2020
Envanter ve Stok Yönetimi, Stok Analizleri, Stok Azaltma Yöntemleri Eğitimi
9 Mayıs 2020 – 10 Mayıs 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
6 Haziran 2020 – 7 Haziran 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
9 Haziran 2020 – 10 Haziran 2020
Sunum Teknikleri
10 Haziran 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi
11 Haziran 2020 – 12 Haziran 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
12 Haziran 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
13 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
13 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
16 Haziran 2020 – 17 Haziran 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
17 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
17 Haziran 2020
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
17 Haziran 2020
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri
17 Haziran 2020
Tahsilat Eğitimi
17 Haziran 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
17 Haziran 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ – Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
18 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
18 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
18 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
18 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Bütçe Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Mali Tablolar Analizi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
23 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
23 Haziran 2020 – 24 Haziran 2020
Değişim Yönetimi Eğitimi
24 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
24 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
24 Haziran 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
24 Haziran 2020
5S Eğitimi
25 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
İletişim Becerileri Eğitimi
25 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
Satış Becerileri Eğitimi
25 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
27 Haziran 2020 – 28 Haziran 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
4 Temmuz 2020 – 5 Temmuz 2020
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
4 Temmuz 2020 – 5 Temmuz 2020
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
4 Temmuz 2020 – 5 Temmuz 2020
Dış Ticaret Eğitimi
4 Temmuz 2020 – 5 Temmuz 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
4 Temmuz 2020
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve Endirek Satınalma Yönetimi
5 Temmuz 2020
Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi