Eğitim Takvimi

15 Haziran 2019 – 16 Haziran 2019
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
 

15 Haziran 2019 – 16 Haziran 2019
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
 

19 Haziran 2019 – 19 Haziran 2019
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
 

20 Haziran 2019 – 21 Haziran 2019
Satış Becerileri Eğitimi
 

20 Haziran 2019 – 21 Haziran 2019
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
 

20 Haziran 2019 – 21 Haziran 2019
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
 

20 Haziran 2019 – 21 Haziran 2019
Mülakat Teknikleri Eğitimi
 

21 Haziran 2019 – 22 Haziran 2019
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
 

22 Haziran 2019 – 23 Haziran 2019
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 

22 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
 

22 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Yöneticilik ve Finans Yönetimi Sertifika Programı
 

22 Haziran 2019 – 23 Haziran 2019
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 

22 Haziran 2019 – 23 Haziran 2019
CRM Sertifika Programı
 

25 Haziran 2019 – 26 Haziran 2019
Mali Tablolar Analizi
 

26 Haziran 2019 – 26 Haziran 2019
Tahsilat Eğitimi
 

27 Haziran 2019 – 28 Haziran 2019
Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi
 

27 Haziran 2019 – 28 Haziran 2019
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
 

27 Haziran 2019 – 28 Haziran 2019
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 

27 Haziran 2019 – 28 Haziran 2019
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
 

28 Haziran 2019 – 28 Haziran 2019
Satınalma Ve Satışta Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım Ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi
 

28 Haziran 2019 – 28 Haziran 2019
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Dış Ticaret Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Çatışma Yönetimi Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Bütçe Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
 

29 Haziran 2019 – 30 Haziran 2019
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi