0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları

Risk odaklı iç denetim eğitimi ile uluslararası iç denetim standartlarında iç denetim yapmak isteyen denetçilere yönelim hazırlanmıştır. (COSO İç Kontrol Modeli)

İç Denetim Eğitimi

İç Denetim Eğitiminin Amacı

İç denetim olgusu, ülkemizde teftiş ve kontrol kurulları ile hayata geçmiş köklü geçmişe ve geleneğe sahip ve kendi gelenek kültürünü geliştirmeye devam eden bir meslektir. İç denetim mesleği ülkemizde 1990’lı yılların ortalarında hızla gelişmesine başlamakla birlikte iç denetim mesleğindeki uluslararası gelişmeler ve Türkiye’nin hızla gelişmesi nedeniyle iç denetim mesleğinde de risk odaklı denetim yaklaşımı önem kazanmaktadır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

Şirketlerin İç Denetim Yönetici ve Yardımcıları, İç Kontrol Yönetici ve Çalışanları ile “Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim” eğitimine katılmış olan kişiler

Yöntem

Bu eğitim hem iç denetim konusunda detaylı teknik bilgi almak isteyen hem de Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında denetim yapmak isteyen birimler için uygundur. Ayrıca, İç Denetim Birimlerine yeni katılan denetçiler için de oldukça faydalı olacaktır.

 Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

İç Denetim Eğitimi İçeriği

 • İç Denetime Giriş
  • İç Denetim Tanımı
  • Günümüzde İç Denetim
  • İç Denetimin Kapsamı
  • Günümüzde İç Denetim Metodojileri
  • Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi
  • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • İç Denetimin Unsurları
  • Güvence ve Danışmanlık Kavramları
  • Kurum Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
  • Bağımsızlık ve Tarafsızlık
  • Multi Displiner Bir Faaliyet Olarak İç Denetim
  • Bağımsızlık ve Tarafsızlık
 • İç Kontrol
  • İç Kontrolün Kavramsal Gelişimi
  • Tradeway Komisyonu ve COSO İç Kontrol Modeli
  • Uluslararası Kuruluşların İç Kontrol Düzenlemeleri
  • Türkiye’de İç Kontrol Düzenlemeleri
  • İç Kontrol Faaliyetlerinin Türleri
  • İç Denetim Faaliyetinin İç Kontrol Sistemindeki Rolü
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • İç Denetim Faaliyetlerinin Kurulması
  • İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi
  • İç Denetim Birimi Yıllık Denetim Planının Oluşturulması
  • Bireysel İç Denetim Faaliyetleri – Planlama
  • İç Denetim Testleri
  • Denetim Sonuçlarının Raporlaması
 • Uygulama ve Vaka Çalışmaları

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.