İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

0

İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eleman seçme ve yerleştirme bir firmanın geleceği açısından çok önem arz etmektedir. Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi ile bu konuda nelere dikkat emeniz gerektiği 2 gün boyunca uygulamalarıyla aktarılmaktadır.

Eğitimin Amacı

İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci, İnsan Kaynakları Planlaması ana sürecinin alt süreçlerinden biridir ve bu bağlamda Mülakat/İşe Alım Görüşmeleri de bu ana sürecin altında yer alan destekleyici süreç yaklaşımı olup, bu aşamada kullanılan Mülakat/Görüşme Teknikleri de bir yönüyle detay süreç kategorisinde taban bulur. Klasik mülakatlarda tamamıyla İK departmanın inisiyatifine bırakılan ilgili süreç, yeni zamanlardaki uygulamalarda işe alınacak adayın yerleştirilmesi planlanan bölüm-birim yetkililerini de sürece dahil etmektedir. İşe Alım/Seçme Yerleştirme Sürecinin verimli ve başarılı olması öncelikle İK Planlamasının    gerçekçi ve şirket gereklerine uyumlu olarak yapılmasından geçer. Bu ölçüt çerçevesinde, İK üst yönetimin kendisine tanıdığı belirlenmiş yetke ve buna bağlı yetkilendirmeler vasıtasıyla şirketin eleman talebinde bulunan bölümlerini, öncelikle iş ve işgören taleplerine dair betimleyici analizlere dayalı tarif ve tanımları hazırlamakla sorumlu kılar ve böylelikle onların da “ellerini taşın altına koymasını” sağlar.

Yukarıda yapılan belirtimlerin çerçevesinde bu eğitim, kapsayıcı anlamda İşe Alım/Seçme- Yerleştirme Süreci ve buna bağlı Mülakat Tekniklerini uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşılacak modellemeler ve yöntemler vasıtasıyla işgören adaylarının beceriler, yetkinlikler ve kişisel bazlı önemli testlere dayalı bir şekilde ‘nasıl ve niçin sorularına’ uyumlu yanıtlarla seçim sürecinin bizzat yaşanarak aktarımını ve içselleştirilmesini hedeflemektedir.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları, özellikle sıklıkla elaman talep eden departmanların farklı fonksiyonlarda çalışıp seçme-yerleştirme sürecinde yer alacak yöneticiler ve çalışanlar, Danışmanlık firmalarında farklı müşterilere işe alım hizmeti veren, mülakat tekniklerini geliştirmeyi hedefleyen, mülakatlarda görev alan İnsan Kaynakları çalışanları ile yeni mezunlar/kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler, İnsan Kaynakları konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler, şirket sahipleri, şirket kurmak isteyen girişimciler

Eğitim Yöntemi

Teorik Altyapı aktarımı, Uygulamalı Grup ve Alan Çalışmaları, Vaka Analizleri ve Role Playing’e dayalı sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar:

 • İnsan Kaynakları Planlamasının İşe Alım/Seçme-Yerleştirme Süreci ve buna bağlı Mülakat Yetkinlikleri ile programını yapabilme becerilerini kazanmak
 • Süreç odaklı İşgören Seçimi ve bu bağlamda mülakat yapma becerisinin kazanılması
 • Mülakat, Seçme ve Değerlendirmede kullanılacak yetkinliklerin içselleştirilmesi
 • Şirket içinde doğru ve gerekli bölümlere seçme ve değerlendirmenin ne şekilde yapılması gerektiğinin standardize edilmesi
 • İşe Alım/Seçme-Yerleştirme Süreci ve Mülakat/Görüşme Tekniklerinin İK Metrikleri Kapsamında nasıl değerlendirileceği
 • Mülakatlarda simülasyon yöntemlerinin öğrenilmesi
 • Test yapma ve değerlendirme tekniklerinin öğrenilmesi

İçerik:

 • İş Görüşmesi Öncesi (Teorik Aktarım Ve Grup-Alan Çalışması)
 • İK Planlamasında Süreç Yaklaşımı: Yol Haritası
 • İK Departmanı: Yetkelendirme Ve Yetkilendirilmesi
 • İK ve İşgören Talebi Yapan Departmanlar arası İlişkiler: Stratejik Ortaklık ve Belirleyici Paydaşlık
 • Talep Edilen İşgören Profili ve Sorumlu Olacağı İşin Betimlenmesi: Stres Düzeyi ile Risk Değerlendirmesi sonucu belirlemeler
 • Mutabakat: İK ve Karar Vericilik Unsuru ile Hukuki Mevzuatın Uyumlanması
 • Aday Adayları İçin: Psikoteknik İnceleme, Testler, Kişilik Analizi, Davranış Analizi: Enneagram Metodu
 • Kısa Listenin Oluşturulması: Aday Ön Değerlendirmesi ve Mülakat Yapılacak Adayların Belirlenmesi
 • İş Görüşmesine Hazırlık
 • Mülakat Esnasında (Grup Çalışmaları-Deneye Dayalı Praktikalar)
 • Mülakatın Amacı Nedir; Neden Önemli bir Destek-Detay Süreçtir?
 • Mülakat Çeşitleri Nelerdir?
 • Davranış Belirleyici/Geleneksel Mülakat
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Grup/Panel Tipi Mülakat
 • Stres Mülakatı
 • Simülatif Mülakat
 • Hangi pozisyonlar için Hangi Mülakat Türü Uygulanmalı: Karar Verme
 • Mülakatın Uygulanması
 • İş Görüşmesinde Yöneltilecek Soru Türleri
 • Adayın Beden Dilini Okuma
 • İK Uzmanları için Kişisel İmaj ve Beden Dili Nasıl Olmalıdır. (İç Gözlem)
 • Mülakatçının yapması ve yapmaması gerekenler
 • Mülakat Sonrası
 • Mülakat Değerlendirme Formu/Yorumlar/Yönetici Yorumları
 • Görüşme Sonrası Çalışmalar, Değerlendirme ve İşgören Seçiminde Püf Noktaları
 • İşe Alım/Yerleştirmede Karar Süreci ve Yönetişime Dayalı Karar Yetkisi

Süre: 3 gün, 18 saat

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.