İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suistimallerin Denetimleri Eğitimi

İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve   Hile ve Suistimallerin Denetimleri

Amaç

Hileli işlemlere maalesef ülkemizde sıklıkla başvurulmakta fakat pek çoğu tespit edilememekte tespit edilenlerse çeşitli nedenlerle hukuki sürece yansı-ya-madan işletme sahiplerine bir acı olarak kalmaktadır.

Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, sahtekarlıklar ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. İşletmelerde olabilecek hile ve suiistimallerin önlenmesinde en önemli araç işletmenin iç kontrolleridir. Eğitim işletmelerde etkin olmayan iç kontroller sonucunda oluşabilecek hile ve suiistimallerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi ile ilgili farkındalığın katılımcılara ifade edilmesini amaçlamaktadır.

Eğitimin farkı: Eğitimde sadece hile türleri anlatılmamakta daha çok odak nokta kırmızı bayraklar üzerinde olmakta ayrıca hile denetimi metodolojisi, hile riski değerleme ve hile denetimi raporlamaları vaka uygulamaları eşliğinde ayrıntılı incelenmektedir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Hile riski yönetimi ve denetimi alanında uzmanlık kazanmaları halinde işletmelere büyük yarar sağlayacak olan muhasebe profesyonelleri ve çalışanları

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

4 gündür.

PROGRAM

 • Bağımsız Denetime Genel Bir Bakış
  • Risk Odaklı Denetime Genel Bakış
  • Uluslar arası Denetim Staandartları
  • UDS 240 – Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • Genel Olarak Hile Eylemi
  • Hilenin tanımı ve özelliği
  • Hile eylemi ve boyutları
  • Hile grupları
  • Genel olarak hile türleri
  • İşletme içi hile türleri
  • Hile yapanların özellikleri
  • Hile yapılmasına iten nedenler
 • Hile Soruşturması ve Denetimin Yürütülmesi
  • Soruşturma Kapsamında Kullanılacak Denetim Teknikleri – Analitik İnceleme Teknikleri
  • Bilgi Kaynakları
  • Soruşturma Teknikleri
  • İşletme Geçmişinin Araştırılması
  • Bireysel Geçmişin Araştırılması
  • Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması
  • Gözetim
  • Sayısal Veri Analizi
  • Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat
  • Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit
 • Hilenin ortaya çıkarılması
  • Yönetim ilgili hile belirtileri
  • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
  • Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar
 • Çalışanların yaptıkları hile türleri
  • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
  • Doğrudan nakit hırsızlığı
  • Hileli ödemeler
  • Kayıt ve öncesi yapılan hileler
  • Stok ve duran varlık hileleri
 • Hile Denetiminde Bir Araç: Veri Madenciliği
  • Veri Madenciliği
  • Hile Denetiminde Veri Madenciliği Tekniğinin Kullanımı
  • ERP ve Veri Madenciliği
  • Hile Denetimine Yönelik Bilgisayar Yazılımlar
 • Hilenin Önlenmesi
  • Dürüstlük, şeffaflık ve yardımcı kültürünün yaratılması
  • Etkin iç kontroller
  • Kurumsal yönetim ilkeleri (şeffaflık,dürüstlük,etik kodlar)
  • Hile olasılığının azaltmaya yönelik çalışmalar
 • Hileli Finansal Raporlama (HFR)
  • Gelir hesapları kullanılarak gerçekleştirilen HFR
  • Giderlere ilişkin gerçekleştirilen HFR
  • Krediler, menkul kıymetler ve rezervlere ilişkin gerçekleştirilen HFR
  • Mevduat, mevduat dışı kaynaklar ve diğer yükümlülüklerin kayıt altına alınmamasına ilişkin HFR
  • Açıklayıcı notlara hiç yer verilmemesi yada yeterli olmamasına ilişkin HFR
 • Hile Denetimi Vaka İncelemeleri

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.