0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

KVKK Farkındalık Eğitimi – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

KVKK Kapsamında Farkındalık Ve Uyum Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi ve KVKK Farkındalık Eğitimi hakkında detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

KVKK Farkındalık Eğitimi Amacı

13.05.2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel hayatın gizliliği” başlığı altında düzenlenen 20. maddesine eklenen fıkra ile herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kapsamda KVKK Farkındalık Eğitimi amacı, Firma sermayedarlarına ve personeline KVKK kapsamında “Farkındalık ve Uyum” hususlarında bilgilendirmektir.

KVKK Farkındalık Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Firma Sahibi ve Firma Çalışanlarının Tamamı

(*) Kanun ve  mevzuatlar çerçevesindeki yükümlükler kapsamında şirketteki tüm personelin KVKK Farkındalık eğitimine katılımı zorunlu koşulmuş olup, aksi uygulamalarda idari para cezası ve TCK kapsamında cezai yaptırımlara bağlanmıştır.

KVKK Farkındalık Eğitimi Konu Başlıkları

 • KVKK’nın Amacı nedir?
 • Özel Kanun, Genel Kanun Önceliği
 • Mevcut Kanuni Düzenlemeler ve Mevzuatın Kronolojisi
 • Kanun Kimleri kapsıyor?
 • Kişisel Veri nedir?
 • Hassas (Özel Nitelikli) Veri Nedir?
 • Veri Sorumlusu Kimdir?
 • Veri İşleyen Kimdir?
 • Veri İşlemek ne demek?
 • Yurtiçinde veya Yurtdışına 3.kişilere Veri Aktarma
 • İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları
 • Açık Rıza Nedir?
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
  • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
  • Tedbir Alma Yükümlülüğü
  • Denetleme Yükümlülüğü
  • Sır Saklama Yükümlülüğü
  • Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü
  • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü
 • Kişisel Veri İhlali
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi
 • Verbis Nedir?
 • Veri Güvenliği Sağlanması,
 • KVKK Veri ihlalleri kapsamında Politika ve Prosedürler Oluşturmak
 • V.K.K Aykırılıklarında Karşılaşılacak Yaptırımlar,( Hapis Cezaları, İdari Para Cezaları)
 • V.K. Kurumu Yetkileri ve Görevleri
 • V.K. Kurumuna Şikayet Süreci
 • V.K. Kurumunun mevcut resmi kararları (Kesilmiş olan İdari Para Cezaları)

Kaydet

Daha önce eğitim verdiğimiz firmalara ait referans bilgileri için referanslar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.