0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

UFRS Eğitimi – Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi

UFRS Eğitimi – Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi

UFRS Eğitimi, Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS – UFRS) hazırlamak zorunluluğundan dolayı meslek mensuplarına yönelik uygulama ve pratiklik kazandırılması. Eğitim; teorik bilginin pratik hayatta karşılaşabilinecek örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde anlatılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

UFRS Eğitiminin Hedefi Kitlesi

Şirketlerin büyümesi, gelişmesi ile dış piyasalara yönelmesi ile finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre  (UMS – UFRS) hazırlamak zorunda olmaları nedeni ile tabloları hazırlayacak olan mali işler çalışanları ve profesyonelleri

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay, problem çözme ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

UFRS Eğitimi İçeriği

 • UFRS/ UMS’lere Genel Bakış
 • Başlıklarla Yürürlükteki Standartlar
 • UMS/TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuşu
 • UMS/TMS 34 – Ara Dönem Finansal Raporlama
 • UFRS /TFRS 1 – İlk Kez Hazırlanan Finansal Tablolar
 • UMS /TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • UMS/TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri
 • UMS/TMS 21 – Kur Değişinim Etkileri
 • UMS/TMS 2 – Stoklar
 • UMS/TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar
 • UMS/TMS 23 – Borçlanma Maliyetleri
 • UMS /TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS /TMS 40 –Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UMS/TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS/TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS/TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS/TMS 18 – Hasılat
 • UMS/TMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri
 • UMS/TMS 41 – Tarımsal Faaliyetler
 • UMS /TMS 12 – Gelir Vergileri
 • UMS /TMS 7 – Nakit Akış Tabloları
 • UMS /TMS 27,28,31 UFRS 3 – Finansal Duran Varlıklar
 • UMS/TMS 20 – Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • UMS/TMS 24 – İlişkili Kuruluşlar İlişkin Açıklamalar
 • UMS/TMS 33 – Kar Payı
 • UMS/TMS 8 – Faaliyet Bölümleri
 • UMS/TMS 39 – Finansal Araçlar

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.