Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi

Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi

Eğitimin Amacı

Konsolide mali tablolar, bir şirketler grubunun mali tablolarının tek bir şirket gibi sunulduğu mali tablolardır. Şirketler, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek ortaklıkları ile birlikte mali tablolarını hazırlar ve bir bütün olarak faaliyetlerinin sonuçlarını sunarlar.

Eğitimin amacı; İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve konsolide mali tabloların hazırlanması konusunda UFRS’ye göre konsolide mali tablo hazırlayan işletmelerin bu konuya ilişkin standartları tanıması ve bu konunun teknik detaylarının öğretilmesi eğitimin temel amacıdır.

Bu amaçla, öncelikle UMS 27-Konsolide ve Bireysel Tablolar, UMS 28-İştiraklerdeki Yatırımlar, UFRS 3-İşletme Birleşmeleri, UFRS 10-Konsolide Finansal Tablolar, UFRS 11-Müşterek Anlaşmalar ve UFRS 12-Diğer İşletmedeki Paylara İlişkin Açıklamalar  ilişkin açıklamaların detaylı bir biçimde verilmesi eğitimin ilk önceliğidir.

Eğitimin Hedefi Kitlesi

Bankaların Hazine-Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Risk Yönetimi Bölümleri,Yatırım Bankacılığı Birimleri, Sermaye Piyasası Birimleri, Muhasebe Operasyon Birimleri, Kredi İstihbarat ve Tahsisat Birimleri’dir.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve problem uygulamaları ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim Süresi

2  gündür.

PROGRAM

 • Grup Şirketleri/İşletme Toplulukları ve Holding Yapılar
 • Ana Ortak ve Yavru Ortaklıkları
 • Konsolide Finansal Tablolar ve Bireysel (Solo) Finansal Tablolar
 • Bağlı Oraklıklar, İştirakler
 • İş Ortaklıkları ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
 • Kontrol Gücü ve Hakim Ortak Kavramı
 • Önemli Derecede Etkinlik Kavramı
 • Konsolidasyon Ağacı ve Uygulaması
 • Konsolidasyon İşlemleri
 • Tam Konsolidasyon ve Satır Satı Konsolidasyon Uygulaması
 • Eliminasyonlar
 • Azınlık Payı (Topluluk Dışı Paylar)
 • Konsolidasyonda Temel Kurallar
 • Öz Kaynak Yöntemi ve Uygulaması
 • Şirket Satın Alma ve Birleşme Uygulaması
 • Şerefiye: Pozitif ve Negatif Şerefiye Hesaplaması ve Finansal Tablolarda Gösterimi

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.