0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yöneticilik – Yöneticilik Özellikleri – Yöneticilik ve Liderlik – Yöneticide olması gereken nitelikler

1

Yöneticilik Özellikleri

Bir yöneticinin bilmesi gereken konu başlıkları

 • Yönetici – Yöneticilik – İdarecilik – Yönetim – Yönetme – Yönetilme
 • Yöneticilik kavramına giriş
 • Yöneticilik üzerine
 • Liderlik
 • Yönetici mi? Lider mi?
 • Yönetici mi? Patron mu?
 • Yönetici mi? Abi/Abla mı?
 • Çatışma yönetimi
 • Delegasyon – Emir verme – Görev verme – Görev alma
 • Pareto analizi
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim
 • Performans yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Takım kurma ve yönetme, Takım çalışması
 • Toplantıları yönetme
 • Raporlama ve takip
 • Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Yöneticilik nedir?

Yönetim başkalarının aracılığıyla işgörme faaliyeti olarak tanımlandığında, yöneticiyi de, başkaları aracılığıyla işgören kişi olarak tanımlamak mümkündür. İşletmelerde; genel müdür, genel müdür yardımcısı, pazarlama müdürü, üretim şefi, personel sefi, ustabaşı ve ekip başı gibi ifadeler, üst kademeden alt kademeye kadar  yöneticiler için kullanılan ünvanlardır.

Liderlik ve Yöneticilik

Liderlik belirli koşullar altında grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.

Yöneticilerin gücü yasal yetkileriyle ve pozisyonlarıyla sınırlıdır. Lider ise gücünü kendisini lider olan algılayan bir grup insandan alır. Bu nedenle liderlik yöneticilikte olduğu gibi sadece biçimsel örgütlere ait bir süreç değildir.Liderler resmi bir pozisyonları ve biçimsel örgüt koşulları olmasa da insanları etkileyebilirler.Liderin biçimsel pozisyondan çok, kişiliği ve insanları etkileyebilme özellikleri ön plana çıkar . Bunun yanı sıra bir grup insanın ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak amaçlarını dile getirebilmesi de lideri diğer insanlardan farklı kılar.

Yönetici  Lider

idareci ………. yenilikçi

tekrarcı ………. orijinal

mevcut sistemi devam ettirir ………. sorgular ve geliştirir

sistem ve yapı odaklıdır……….   insan odaklıdır

denetime güvenir ………. insanlara güvenir

kısa vadeli bakış açısı  ………. uzun vadeli bakış açısı

nasıl ve ne zaman ?……….   neden ve niçin?

işleri doğru yapar  ………. doğru işleri yapar

değişime direnç gösterir  ………. değişime öncülük eder

Yöneticide olması gereken nitelikler

 • Güçlü beşeri ilişkiler ve insanları tanımak
 • Objektif olmak
 • Kendine güvenmek
 • Yerinde kararlar almak
 • İnsiyatif sahibi olmak
 • Sorumluluk duygusuna sahip olmak
 • Güçlü bir iradeye sahip olmak

Yöneticilik ile ilgili aramalar

 • yöneticilik makaleleri
 • yöneticilik nedir
 • yönetici özellikleri
 • yönetici nasıl davranmalı
 • yöneticinin özellikleri madde halinde
 • yönetici olmak için ne yapmalıyım
 • iyi bir yönetici olmanın sırları

 

Share.