2020 Eğitim Takvimi

0

Genel katılıma açık olarak 2020 yılında yapılacak eğitimlere ait takvimimiz aşağıdadır.

8 Şubat 2020 – 9 Şubat 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
12 Şubat 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
26 Şubat 2020
Tahsilat Eğitimi
27 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
27 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
28 Şubat 2020
Satınalma ve Satış Yöneticileri için Sözleşmeler Hukuku
28 Şubat 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
28 Şubat 2020
Satınalma Ve Satışta Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım Ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi
5 Mart 2020 – 6 Mart 2020
İşletme Verimliliği Eğitimi – iletişim – Motivasyo
5 Mart 2020 – 6 Mart 2020
Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi
5 Mart 2020 – 6 Mart 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi
5 Mart 2020 – 6 Mart 2020
Eğitimcinin Eğitimi
5 Mart 2020 – 6 Mart 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
5 Mart 2020 – 6 Mart 2020
CRM Sertifika Programı
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Envanter ve Stok Yönetimi, Stok Analizleri, Stok Azaltma Yöntemleri Eğitimi
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Temel Muhasebe Eğitimi
7 Mart 2020 – 22 Mart 2020
Satınalma ve Tedarik Zinciri Sertifika Programı
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Eğitimi ve Uygulamaları
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
7 Mart 2020 – 22 Mart 2020
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı
7 Mart 2020 – 22 Mart 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
7 Mart 2020 – 8 Mart 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
10 Mart 2020 – 12 Mart 2020
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi
11 Mart 2020
İşletme Körlüğü ile Başa Çıkma Eğitimi
11 Mart 2020
Kök Neden Analizi Eğitimi
11 Mart 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
12 Mart 2020 – 13 Mart 2020
Üretim Planlama ve Kontrol Eğitimi
12 Mart 2020 – 13 Mart 2020
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
12 Mart 2020 – 13 Mart 2020
Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
12 Mart 2020 – 13 Mart 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
14 Mart 2020 – 15 Mart 2020
İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
14 Mart 2020 – 15 Mart 2020
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi
14 Mart 2020 – 15 Mart 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
14 Mart 2020 – 15 Mart 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
14 Mart 2020 – 15 Mart 2020
Mali Tablolar Analizi
18 Mart 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi
18 Mart 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ – Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
18 Mart 2020
Zaman Yönetimi
19 Mart 2020 – 20 Mart 2020
Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi
19 Mart 2020 – 20 Mart 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
19 Mart 2020 – 20 Mart 2020
Satış Becerileri Eğitimi
19 Mart 2020 – 20 Mart 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
19 Mart 2020 – 20 Mart 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
21 Mart 2020 – 22 Mart 2020
Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
21 Mart 2020 – 22 Mart 2020
Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi Ve Raporlaması Eğitimi
21 Mart 2020 – 22 Mart 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
21 Mart 2020 – 22 Mart 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
24 Mart 2020 – 27 Mart 2020
İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri Eğitimi
24 Mart 2020 – 25 Mart 2020
Sunum Teknikleri
25 Mart 2020
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
25 Mart 2020
5S Eğitimi
26 Mart 2020 – 27 Mart 2020
Telefonda Satış ve İkna Teknikleri Eğitimi
28 Mart 2020 – 29 Mart 2020
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Eğitimi
4 Nisan 2020 – 5 Nisan 2020
Bütçe Eğitimi
4 Nisan 2020 – 5 Nisan 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
4 Nisan 2020 – 5 Nisan 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
4 Nisan 2020 – 5 Nisan 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
8 Nisan 2020
E-Fatura ve E-Defter (E-Fatura Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Çözüm Önerileri) Eğitimi
8 Nisan 2020
İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları İşe İade Dava Süreçleri
9 Nisan 2020 – 10 Nisan 2020
Perakende Sektöründe İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Metodolojisi ve Uygulama Eğitimi
9 Nisan 2020 – 10 Nisan 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
9 Nisan 2020 – 10 Nisan 2020
Dış Ticaret Eğitimi
11 Nisan 2020 – 12 Nisan 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
11 Nisan 2020 – 12 Nisan 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
11 Nisan 2020 – 12 Nisan 2020
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
11 Nisan 2020 – 12 Nisan 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi
14 Nisan 2020
Kuşaklar Arası İletişim Ve Yönetim Eğitimi
15 Nisan 2020
Yöneticiler için Bütçe Eğitimi
15 Nisan 2020
Tahsilat Eğitimi
15 Nisan 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi
15 Nisan 2020
Alt Üst İlişkileri ve Protokol Eğitimi
15 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
ISO 9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi Eğitimi
16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
İletişim Becerileri Eğitimi
16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yöntemleri Eğitimi
16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi
16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
16 Nisan 2020 – 17 Nisan 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Mali Tablolar Analizi
18 Nisan 2020 – 19 Nisan 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
6 Haziran 2020 – 7 Haziran 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
9 Haziran 2020 – 10 Haziran 2020
Sunum Teknikleri
10 Haziran 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi
11 Haziran 2020 – 12 Haziran 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
12 Haziran 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
13 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
13 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Yönetici Sertifika Programları
13 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
13 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
16 Haziran 2020 – 17 Haziran 2020
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
16 Haziran 2020 – 17 Haziran 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
16 Haziran 2020 – 17 Haziran 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
17 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UMS – UFRS) Uygulamaları Eğitimi
17 Haziran 2020
Tahsilat Eğitimi
17 Haziran 2020
KAI-ZEN EĞİTİMİ – Kaizen Sürekli İyileştirme Eğitimi
17 Haziran 2020
Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi
17 Haziran 2020 – 18 Haziran 2020
Telefonda Satış ve İkna Teknikleri Eğitimi
18 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
18 Haziran 2020 – 19 Haziran 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü Ve Raporlanması Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Mali Tablolar Analizi
20 Haziran 2020 – 21 Haziran 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
23 Haziran 2020 – 24 Haziran 2020
Değişim Yönetimi Eğitimi
24 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
Bağımsız Denetim Uygulaması Eğitimi
24 Haziran 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi
24 Haziran 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi
24 Haziran 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
25 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
27 Haziran 2020 – 28 Haziran 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
4 Temmuz 2020 – 5 Temmuz 2020
Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitim
4 Temmuz 2020 – 5 Temmuz 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
4 Temmuz 2020
ileri Satınalma`da Sözleşme, Bütçe, Uluslararasi ve Endirek Satınalma Yönetimi
5 Temmuz 2020
Endirekt Satınalma Yönetimi Eğitimi
20 Ağustos 2020 – 21 Ağustos 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
22 Ağustos 2020 – 23 Ağustos 2020
Dış Ticaret Eğitimi
22 Ağustos 2020 – 23 Ağustos 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
22 Ağustos 2020 – 23 Ağustos 2020
Bütçe Eğitimi
22 Ağustos 2020 – 23 Ağustos 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
3 Eylül 2020 – 4 Eylül 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
5 Eylül 2020 – 6 Eylül 2020
Çatışma Yönetimi Eğitimi
5 Eylül 2020 – 6 Eylül 2020
Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
9 Eylül 2020
Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
10 Eylül 2020 – 11 Eylül 2020
İletişim Becerileri Eğitimi
10 Eylül 2020 – 11 Eylül 2020
Etkin iletişim ve ilişki Yönetimi
10 Eylül 2020 – 11 Eylül 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
10 Eylül 2020 – 11 Eylül 2020
Kurumsal Başarıda Duygusal Zekanın Gücü
12 Eylül 2020 – 13 Eylül 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
12 Eylül 2020 – 13 Eylül 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020
Etkili iletişim ve Beden Dili Eğitimi
17 Eylül 2020 – 18 Eylül 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
18 Eylül 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
19 Eylül 2020 – 20 Eylül 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
22 Eylül 2020 – 23 Eylül 2020
Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
Bütçe Eğitimi
26 Eylül 2020 – 27 Eylül 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
3 Ekim 2020 – 4 Ekim 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
7 Ekim 2020
Zaman Yönetimi Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
8 Ekim 2020 – 9 Ekim 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Mali Tablolar Analizi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
Satış Becerileri Eğitimi
10 Ekim 2020 – 11 Ekim 2020
ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi Eğitimi
14 Ekim 2020
Tahsilat Eğitimi
14 Ekim 2020
Tahsilat Becerileri Eğitimi
16 Ekim 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
20 Ekim 2020 – 21 Ekim 2020
Sunum Teknikleri
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Süreç Yönetimi Eğitimi
22 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
24 Ekim 2020 – 25 Ekim 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Bütçe Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi
7 Kasım 2020 – 8 Kasım 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
19 Kasım 2020 – 20 Kasım 2020
Yetkinlik Ve Yeterlilik Bazlı Mülakat Teknikleri
19 Kasım 2020 – 20 Kasım 2020
Mülakat Teknikleri Eğitimi
20 Kasım 2020
Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşme Yönetimi Eğitimi
21 Kasım 2020 – 22 Kasım 2020
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
21 Kasım 2020 – 22 Kasım 2020
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi
25 Kasım 2020
Tahsilat Eğitimi
26 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Satış Becerileri Eğitimi
26 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
2 Aralık 2020
Stres Yönetimi Eğitimi
5 Aralık 2020 – 6 Aralık 2020
Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi
5 Aralık 2020 – 6 Aralık 2020
Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi
5 Aralık 2020 – 6 Aralık 2020
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi
10 Aralık 2020 – 11 Aralık 2020
Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
12 Aralık 2020 – 13 Aralık 2020
Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
19 Aralık 2020 – 20 Aralık 2020
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.