0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Eğitimi

0

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Eğitimi, katılımcılara Aktivite Bazlı Maliyetlendirme ve Yönetim tekniklerini kullanarak kurumun performansını özellikle mali yönden nasıl sürekli olarak iyileştireceklerini aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Eğitimi suresince geleneksel maliyet muhasebesi sistemleri ile aktivite bazlı maliyetlendirme arasındaki farklar açıklanmakta ve hesaplama yöntemi ile sistemin uygulama mantığı açıklanmaktadır.

Ön şartlar

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Eğitimi katılımcıların, maliyet muhasebesi çalışmalarında bulunmuş olmaları veya bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Eğitimine, Maliyet Muhasebesi, Stratejik Planlama, Faaliyetli Esaslı Bütçeleme fonksiyonlarında çalışanlar

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Maliyet Muhasebesi Bilgi Sistemleri

 • Maliyet Bilgi Sistemlerinin Gelişimi
  • Maliyet Bilgisinin Kullanım Amaçları
  • Üretim Ortamlarındaki Değişim ve Maliyet Bilgi Sistemleri Üzerindeki Etkileri
  • Artan Genel İsletme Giderlerinin Payı
  • Firmaların Mevcut Maliyet Sistemlerinde Doğru ve İlgili Olmayan Maliyet Bilgisinin Oluşturacağı Riskler
  • Muhasebe Periyotları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerinin Maliyetlendirme bilgi sistemi için sakıncaları
  • Geçmişte ve Gelecekte Maliyet Yönetim Sistemleri

Bölüm 02. Geleneksel Maliyet Muhasebesi

 • Maliyet Hesaplama Sistemleri
 • Direkt – Endirekt Maliyetler
  • Dolaysız – Direkt Maliyetler
  • Dolaylı – Endirekt Maliyetler
  • Tekdüzen Hesap Planı
 • Üretim/Hizmet Sunum Yapısına Göre Maliyet Hesaplamaları Seçimi
  • Sipariş Maliyeti
  • Safha Maliyeti
 • Geleneksel Maliyet Bilgi Sistemlerinde Genel İsletme Giderlerinin Akışı
  • Aşama 1: Genel İşletme Giderlerinin İşletme Gider Yerlerine Dağıtımı
  • Aşama 2: Yardımcı Üretim ve Hizmet Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin Esas Üretim/Hizmet Yerlerine Dağıtımı
  • Aşama 3: Üretim/Hizmet Giderlerinin Ürünlere/Hizmetlere Yüklenmesi

Bölüm 03. Stratejik Maliyet Yönetimi

 • Maliyet Bilgi Sisteminin Rekabet Avantajı Yaratmak Üzere Kullanımı
  • Piyasa Fiyatı/Maliyet Liderliği
  • Farklılaştırma
  • Odaklanma
 • CAM-I Cross ve Anlamı
 • Stratejik Yönetim – ABM, BPR ve Performans Yönetimi ilişkisi

Bölüm 04. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Nedir?

 • Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Gelişimi
 • Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Nedir?
  • Tanım
  • Kritik Noktalar
  • Hangi İşletmeler ABM’ ye Daha Fazla İhtiyaç Duyarlar
  • ABM Uygulamasının Hedefleri Nelerdir?
   • Kalite Maliyetleri
  • Temel Çalışma Mantığı

Bölüm 05. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sisteminin Hesaplama Mantığı

 • Hesaplama Farklılığı
 • Maliyetlerin Dağıtımı
 • CAM-I Cross

Bölüm 06. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Sisteminin Tanımlanması ve Tasarlanması

 • Aktivite, Kaynak, Maliyet Etmeni, Maliyet Nesnesi Tanımlamaları
 • Katma Değer Analizi
 • ABM Bilgi Sisteminin Ön Koşulları
 • ABM Sistemi Tasarım Adımları
  • Aktivitelerin Tespiti
   • Tanımlama
   • Hiyerarşi
    • Birim Düzeyi
    • Parti Düzeyi
    • Urun Dizesi
    • Tesis Düzeyi
  • Aktivitelerin Gruplandırılması
  • Aktivitelerin Maliyetlendirilme Hesapları
   • Maliyet Etmenlerinin Belirlenmesi
   • Ürün Çeşitliliği
   • Aktivitelerin Rotatif Maliyetleri
   • Parti Hacmi Çeşitliliği
  • Uygun Maliyet Etmenlerinin Belirlenmesini Etkileyen Faktörler
   • Maliyetlerin Ürün / Müşteri / Satış – Dağıtım Kanalı / Sipariş bazında atanması
   • ABM Sistem Tasarımı ile İlgili Alınması Gereken Kararlar
   • Proje Ekibi
   • Uygulama Aşamaları

Bölüm 07. ABM Sisteminden Beklenen Faydalar ve Aktivite Bazlı Yönetim

 • ABM Sisteminden Beklenen Faydalar
 • Aktivite Bazlı Yönetim Teknikleri
  • Operasyonel
 • Yeniden Yapılanma
 • Süreç Yönetimi
 • Performans Yönetimi
  • – Stratejik
 • Karlılık Analizleri (Kazanan Urun, Kazanan Müşteri, Kazanan Dağıtım Kanalı)
 • Maliyet Bilgisinin, Tedarik Zinciri Yönetimi için Kullanımı
 • Yeni Urun Geliştirme ve Pazara Sunma Surecinin Performans Kontrolü
 • Hedef Maliyetleme
 • Urun Yasam Cevrimi Maliyetleri

Bölüm 08. Aktivite Bazlı Bütçeleme

 • Klasik Bütçeleme ve Aktivite Bazlı Bütçeleme Karsılaştırması
 • ABB Çalışma Mantığı
  • İnteraktif İş Planlama
  • Geriye Doğru Hesaplama

Bölüm 09. ABM/Y ve Diğer Performans İyileştirme Çalışmaları

 • Sürekli İyileştirme
 • Reengineering
 • Kıyaslama
 • Stratejik Kurumsal Performans Yönetimi – Balanced Scorecard
 • ISO

Bölüm 10. Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Projesi

 • Pilot Çalışma
 • Implementasyon Planı
 • Başarı Ölçütleri
 • Değişim Yönetimi

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.