0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bilgi Teknolojisi Satınalma Yönetimi

0

Amaç

Bu eğitim, katılımcılara bilgi teknolojilerine yönelik hazır yazılım, sistem geliştirme ve hizmet satın alımına yönelik temel unsurları kazandırmaya yöneliktir. Eğitimde başarılı bir satın alma için hukuki ve idari faktörlerin dışında bilinmesi ve uygulanması gereken prensipler üzerinedir.

Şartlar

Katılımcıların, Bilgi Teknolojilerinde sistem geliştirme, iş analistliği, kurumsal bilgi hizmetleri konusunda temel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı

Bilgi Sistemleri, Sistem Tasarım, Hizmet Tasarım fonksiyonlarında çalışanlar, orta ve üst düzey yöneticiler

İçerik        :

Bölüm 01. BT Dış Kaynak Kullanımı

 • Dış kaynak Kullanımına Karar Verme

 • Bilgi Varlığı ve Kurumsal Birikimin Korunması

 • Yararları ve Riskleri

 • Dış Kaynak Kullanım Stratejileri

 • Dış Kaynak Kullanım Türleri

 • Hukuki Unsurlar

Bölüm 02. Firma Seçimi

 • Modüler Yaklaşım ve Firma Sayısı

 • Organizasyonel Değerlendirme ve Karşılıklı Anlayış İlkesi

 • Teknik Değerlendirme

 • İdari ve Hukuki Değerlendirme

Bölüm 03. Hazır Sistem Kurulumu

 • Teklif isteği

 • İhaleye Çağırmaya

 • İhale Süreci

 • Sistem Kurulumu ve Kabul

Bölüm 04. Sistem Geliştirme

 • Sistem Seviyesi İsterlerin Belirlenmesi

 • Yaşam Döngüsü Modelinin Belirlenmesi

 • Sistem Tasarımı

 • Sistem Geliştirme ve Entegrasyon

 • Sistemsel İzlenebilirlik ve Sistem Kabulü

Bölüm 05. Hizmet Satın Alımı

 • İhtiyaçların Belirlenmesi

 • Servis Seviyesi Anlaşması

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Bir hizmet/ürün veya projenin doğru bir dış kaynak kullanımı adayı olup olmadığına nasıl karar vereceklerini,

 • Bir BT Dış Kaynak Kullanımı Projesini Başından Sonuna Dek Yönetmeyi,

 • Dış Kaynak Kullanımında Temel Süreçleri ve Süreç Modellerinin Yönetimini,

öğreneceklerdir.

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.