Dış Ticaret Ve Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Dış Ticaret Ve Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi Amacı:

Rekabetin çok sert yaşandığı bir dönemde hayatta kalabilmenin tek yolu dış ticaret ve gümrük uygulamalarına hakim olarak, yurtdışında yeni pazarlar keşfetmek ve müşterilere sürekli satış yapmamızı sağlayacak yeni yöntemler bulmaktır. Kürselleşme ile birlikte ekonomilerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kurallar çerçevesinde serbestleştiği süreçte, önemi hızla yükselen Dış Ticaret’in (Uluslararası Ticaretin) uzmanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Dış Ticaret Ve Gümrük Mevzuatı Eğitimi, katılımcılarına Dış Ticaret ve Gümrük mevzuatı hakkında bilgi ve beceri kazandırarak, dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere sahiptir.

Kimler Katılmalı :

 • İthalat ve İhracat bölümlerinde çalışanlar,
 • Dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları,
 • Serbest muhasebeci ve mali müşavirler,
 • Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler,
 • Uluslararası ticaret alanında kariyer hedefi olan,
 • Yeni mezun, Uzman, Orta düzey Yönetici seviyesindeki Kişiler.

Eğitim İçeriği:

 • Dış Ticaretin Gelişimi ve Temel Kavramları,
 • Dış Ticarette Pazar Araştırmaları ve Pazarlama,
 • Türkiye’nin Dış Ticareti, Avrupa ve Gümrük Birliği,
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Sözleşmeler,
 • Dış Ticarette Teslim ve Ödeme/Tahsil Şekilleri,
 • İthalat ve İhracat İşlemleri ve Finansman Teknikleri,
 • Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Ticaret Hukuku,
 • Dış Ticaret ile ilgili Kurum ve Kuruluşlar,
 • Serbest Bölgeler ve Gümrük Antrepoları,
 • Dış Ticarette Lojistik ve Yardımcı Kuruluşlar,
 • Dış Ticarette vergileme ve kambiyo işlemleri,
 • Dış Ticarette Devlet Yardımları ve Teşvikleri (Eximbank örneği)
 • Ticari Uyuşmazlıkların çözüm yolları

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.