0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi

0

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi

Daha çok kurumlara özel olarak gerçekleştirdiğimiz Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimine ait genel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Finansal yönetim eğitimi hakkında teklif almak için tarafımıza iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İşletmeler için önde gelen yönetim modüllerinden biri de finansal yönetimdir.  Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler.

Küresel ve hiper rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği herkes tarafından kabul görmektedir. Hızlı bir şekilde değişmeye uğrayan ekonomilerde, işletme sermayesi yönetimi ile birlikte risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular içinde yer almaktadır.

Ülkemizdeki finansal yapı ile birlikte yurt dışı finansal piyasaları da analiz eden bir eğitim olarak uygulanacaktır. Para piyasaları ve bu piyasaların çalışma koşullarıyla birlikte işletmelerin mali yapısını analiz eden uygulamalar da finansal yönetim eğitimi kapsamında verilecektir.

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi İçeriği

Genel Ekonomi

 • Genel ekonomik oluşumlar
 • Makro ve mikro ekonomi
 • Yakın tarih Türkiye ekonomisi ve değişimler
 • Küresel piyasalar ve değişimler
 • Küresel para piyasalarının piyasa etkileri
 • Makro ekonomik göstergeler ve oluşum nedenleri
 • GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler
 • Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye Politikaları

Mali Sistem

 • Finansal Kurumlar
 • Finansal sistem içerisinde devlet
 • Merkez Bankası ve etkileri
 • Bankacılık Sistemi
 • Sigorta Sektörü
 • Diğer Finansal Kurum ve kuruluşlar
 • Aracı kurumlar
 • Leasing ve Faktoring şirketleri

Finansal Araçlar

 • Finansal Araçlar
 • Kıymetli evrak ve hukuku
 • Hisse senetleri ve özellikleri
 • Bono ve tahviller
 • İç borçlanma senetleri
 • Kredi ve bankacılık sistemi içerisindeki yeri
 • Yatırım fonları ve BES
 • Diğer enstrümanlar

Reel Sektör

 • Ticari İşletmeler
 • İşletme hukuku
 • Kuruluş ve yönetim
 • İşletme yapıları
 • Marka değeri oluşumları

İşletmelerde Finansal Sistem, Temelleri, Yapısı Ve İşleyişi

 • Türk muhasebe sistemi
 • Tek düzen Hesap uygulamaları
 • Finansal Yönetim ve Finansal Planlama
 • Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri

Temel Mali Tablolar ve Finansal Analiz

 • Mali Tabloların yorumlanması ve Analiz teknikleri
 • Nakit ve tahakkuk bazlı hareketlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
 • Proforma Mali Tablolar, oluşumu ve kullanımı
 • Finansal Planlama Araçları ve Tahmin Yöntemleri

İşletme Sermayesi Yönetimi

 • Nakit planlaması ve yönetimi
 • Stok planlaması ve yönetimi
 • Alacak planlaması ve yönetimi

Finansal kaynakların analizi ve yönetimi

 • Paranın zaman boyutu ve faiz hesaplamaları
 • Satıcı kredileri ve iskonto uygulamaları

Kredi, Alacak ve Risk Yönetimi

 • Risk çeşitleri
 • Kredi ve Alacak portföyü Yönetimi
 • Finansal Analize hazırlık ve ön koşullar
 • Finansal Analiz ve Finansal Planlama ilişkisi
 • Finansal Analizde temel teknikler ve Uygulamalar
 • Finansal Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 • İşletmenin varlık, Kaynak ve Sermaye yapısının analizi ve yorumu
 • İşletme devamlılığında bütçenin önemi
Eğitim Başvuru Formu
Eğitim Adı
Adınız Soyadınız
Firma Adı
Epostanız
Katılımcı Sayısı
Telefon No
Eğitim Yeri
Mesajınız
 

Eğer finans konusunda çok fazla bilgi sahibi değilseniz Finansçı olmayanlar için finans yönetimi eğitimi içeriğini de inceleyebilirsiniz.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.