Finansal Yönetim Modelleri ve Finansal Piyasal Eğitimi Fotoğrafları – Şubat 2018

0

Finansal Yönetim Modelleri ve Finansal Piyasal Eğitimi Fotoğrafları

Finansal Yönetim Modelleri ve Finansal Piyasal Eğitimi 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. çalışanlarına özel olarak gerçekleştirildi. Finansal Yönetim Modelleri ve Finansal Piyasal Eğitimi sırasında çekilen fotoğraf aşağıdadır. 

Yöneticilik Eğitimleri

Yöneticilik eğitimi, Yönetici ve yönetici adayları, patron ve şirket ortağı gibi şirket yönetiminde yer alanların katılabileceği bazı yöneticilik eğitimleri aşağıdadır. Linklere tıklayarak eğitimler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi


Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Yönetimi Eğitimi

FİNANSAL PİYASALAR VE GENEL UYGULAMALAR

FİNANSAL SİSTEMİN TEMEL PRENSİPLERİ

Finansal Sistemin Bölümleri

Finansal sistem temelde menkul kıymetlerin alınıp satıldığı finansal piyasalar ile alım satım işlemlerine aracılık eden finansal kuruluşlardan oluşmaktadır.

Finansal sistem, tahvil bono veya hisse senedi gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı finansal piyasalar ile alım satım işlemlerine aracılık eden finansal kuruluşlardan oluşmaktadır.

Finansal piyasalardaki alım-satım yapan katılımcılar, hane halkı, özel kesim şirketleri ve aracı kurumlar ile hükümetlerdir. Bu piyasalara fon sunan katılımcılara, fazla veren birimler, fon talep edenlere de açık veren birimler denilmektedir. Genellikle hükümetler açık veren birimlerdir. Fon arz eden birim ise hane halkıdır.

Finansal piyasaların rolü fazla veren ekonomik birimlerin fonlarını, açık veren birimlere aktarmaktır. Çünkü, tasarruf fazlası olanlar her zaman yatırım yapmak isteyen ve teşebbüs yeteneği olan birimler olmayabilir. Dolayısıyla, fazla fonların yatırımcılara aktarılması için finansal piyasalara ihtiyaç vardır.

Ulusal finansal sistemler için geçerli olan bu yapı uluslararası boyuta taşınınca çok uluslu şirketler ve döviz kuru önem kazanmaktadır. İkinci dünya Savaşı’ndan sonra giderek uluslararasılaşan finansal piyasalarda, 20. yüzyılın sonlarına doğru teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızlı bir küreselleşme yaşanmıştır. Bu çerçevede, piyasalar arası ve ülkeler arası finansal ilişkiler giderek karmaşık hale gelmiştir. Artık yabancı şirketler Türkiye’de (veya başka bir ülkede) fiziki sermaye yatırımı yapabilmekte, menkul kıymetler alıp satabilmektedir. Türk şirketleri ve vatandaşları da uluslar arası piyasalarda işlem yapabilmekte, diğer ülkelerde şirket kurabilmekte veya ortak olabilmektedir. Böyle bir ortamda, faiz oranları ve döviz kurları önemli hale gelmektedir. Çünkü uluslararası işlemler farklı para birimleri üzerinden gerçekleşmektedir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.