Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi Fotoğrafları – Mart 2018

0

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi Fotoğrafları

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi 30-31 Mart 2018 tarihlerinde İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. çalışanlarına özel olarak gerçekleştirildi. Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi sırasında çekilen fotoğraf aşağıdadır. 

FİNANSAL SİSTEMİN TEMEL PRENSİPLERİ

Finansal piyasaların çalışma sistemleri ve Türkiye’deki uygulamalara bakış niteliği taşıyan bu çalışmada, özellikle anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bilgilere öncelik verilmiştir.

Diğer yönden sadece piyasalar değil, mali sistem ile birlikte reel sektör dinamikleri de çalışmaya dahil edilmiştir.

 Finansal Sistemin Bölümleri

Finansal sistem temelde menkul kıymetlerin alınıp satıldığı finansal piyasalar ile alım satım işlemlerine aracılık eden finansal kuruluşlardan oluşmaktadır.

Finansal sistem, tahvil bono veya hisse senedi gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı finansal piyasalar ile alım satım işlemlerine aracılık eden finansal kuruluşlardan oluşmaktadır.

Finansal piyasalardaki alım-satım yapan katılımcılar, hane halkı, özel kesim şirketleri ve aracı kurumlar ile hükümetlerdir. Bu piyasalara fon sunan katılımcılara, fazla veren birimler, fon talep edenlere de açık veren birimler denilmektedir. Genellikle hükümetler açık veren birimlerdir. Fon arz eden birim ise hane halkıdır.

Finansal piyasaların rolü fazla veren ekonomik birimlerin fonlarını, açık veren birimlere aktarmaktır. Çünkü, tasarruf fazlası olanlar her zaman yatırım yapmak isteyen ve teşebbüs yeteneği olan birimler olmayabilir. Dolayısıyla, fazla fonların yatırımcılara aktarılması için finansal piyasalara ihtiyaç vardır.

Ulusal finansal sistemler için geçerli olan bu yapı uluslararası boyuta taşınınca çok uluslu şirketler ve döviz kuru önem kazanmaktadır. İkinci dünya Savaşı’ndan sonra giderek uluslararasılaşan finansal piyasalarda, 20. yüzyılın sonlarına doğru teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızlı bir küreselleşme yaşanmıştır. Bu çerçevede, piyasalar arası ve ülkeler arası finansal ilişkiler giderek karmaşık hale gelmiştir. Artık yabancı şirketler Türkiye’de (veya başka bir ülkede) fiziki sermaye yatırımı yapabilmekte, menkul kıymetler alıp satabilmektedir. Türk şirketleri ve vatandaşları da uluslararası piyasalarda işlem yapabilmekte, diğer ülkelerde şirket kurabilmekte veya ortak olabilmektedir. Böyle bir ortamda, faiz oranları ve döviz kurları önemli hale gelmektedir. Çünkü uluslararası işlemler farklı para birimleri üzerinden gerçekleşmektedir.

Finansal sistemin beş bölümü vardır. Bir ekonomide bunlardan her biri temel rol oynamaktadır.

  • Para
  • Finansal araçlar
  • Finansal piyasalar
  • Finansal kurumlar
  • Merkez Bankası

Finansal sistemin birinci kısmını oluşturan para satın alımlar ve servet biriktirmek için kullanılır.

Finansal sistemin ikinci kısmını oluşturan finansal araçlar kaynakların tasarruf sahiplerinden yatırımcılara ve risk taşımak için en donanımlı alanlara transfer etmek için kullanılır.

Finansal sistemin üçüncü kısmını oluşturan finansal piyasalar finansal araçların çok çabuk ve en ucuz bir şekilde alım satımına izin verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası finansal piyasalara bir örnek oluşturur.

Finansal sistemin dördüncü kısmını oluşturan başta bankalar olmak üzere finansal kurumlar birçok hizmet sağlar. Bu hizmetlere finansal piyasalara giriş, ödünç alımların kredi değerliliğiyle ilgili enformasyon toplanmasını da katabiliriz. Bankalar, menkul kıymet firmaları, sigorta şirketleri finansal kurumlara birer örnek oluşturur.

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.