0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Hukuk Eğitimi

Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Hukuk Eğitimi

Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Hukuk Eğitimi Amacı:

Hukukun temel kavramlarının, kanunların ve mevzuatların ve yönetmeliklerin bilinmesi, özel ve  iş alanında önleyici bir eylemdir.

Kanunlardan kaynaklanan cezai yaptırımlarla karşılaşıldığında ben bilmiyordum bir bahane olamamaktadır.

Her kişi (tüzel/gerçek) kanunlara tabidir yani sonuçlarından sorumludur. Öyleyse sorumluluk kişilere özelse kanunları bilmek durumundayız.

Avukatlık mesleği genellikle başa sorun geldiğinde savunma amaçlıdır.

Oysaki burada amaç, proaktif davranışla, önleyici ve başa gelmeden önce, yükümlülüklerin bilinmesiyle, kanunlara uyumlu bir davranış geliştirilmesi gereklidir.

Yargılamada Hakime “Pardon, ben kanunu bilmiyordum. Bir daha yapmam” denilemez !

Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Hukuk Eğitimine Kimler Katılmalı ?

 • Girişimciler
 • Satış Profesyonelleri
 • Yöneticiler
 • Personeller

Hukukçu Olmayanlar İçin Temel Hukuk Eğitimi Konu Başlıkları:

 • Hukuk Nedir?
 • Hukukun Genel İlkelerine bakış?
 • Türk Ticaret Kanunu ve Basiretli Tüccar Kavramı
 • İş Hukukunda İşçi/İşverenin Hak ve Borçları
 • Tüketici Hukukunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Temel Özellikleri
 • Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar
 • Marka ve Patent Mevzuatı
 • İcra İflas Kavramı
 • Rekabet Hukuku Alanında Rekabet Hukukunun Temel Özellikleri
 • Haksız Rekabet Müessesesi
 • Şirketler Hukuku, Genel Özellikler ve Şirket Türleri
 • Borçlar Hukukunda Borçlar Hukukunun Anlamı ve İşlevi
 • Borcun Kaynakları ve Borcun Sona Erme Sebepleri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Kaynaklanan Yükümlülükleri

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.