Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi Eğitimi

0

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi Eğitimi

Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları İş Akdini Feshinde Süreç Yönetimi Eğitimi amacı;

 • İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,
 • İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 • İşletmelerin İş mahkemelerinde ve Çalışma Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,
 • Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hataları tespit edilmesi
 • Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi giderilmesi

Bu Eğitim İnsan kaynakları ve Genel Müdürler Tarafından Sorulan Sorular Analiz Edilerek Şekillenmiş Bir Eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • İş Kanuna göre “ispat yükümlülüğü” işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?
 • Yargıtay kararları ışığından etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?
 • Uyarılara dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?
 • Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları neledir?
 • İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde, İnsan kaynakları süreçlerinde organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi nelerdir?
 • Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkisi nelerdir?
 • İş sözleşmesi türleri ve özellikleri nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında, iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler
 • İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?
 • İş sözleşmesinde işvereni güçlü kılan maddeler nelerdir?
 • Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yargıtay kararları ışığında Personel yönetmeliklerin hazırlanması ve faydaları nelerdir?
 • İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanmasını süreç yönetimi
 • Fazla Mesailer, Eğitim Ücretleri, Rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkisi nedir?
 • İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri nelerdir?
 • İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi nasıldır?
 • İnsan kaynakları personel fesih işlemleri yaparken nelere dikkat etmesi gerekir?
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?
 • İş kanununa göre geçerli fesihlerin Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir?
 • İş kanununa göre 4857 madde 25’e göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar nelerdir?
 • Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi nelerdir?
 • Personel yönetmeliklerinde disiplin ve fesih hükümleri
 • Personel yönetmeliklerinde disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren fiillerin belirlenmesi
 • Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi nedir?
 • Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar nelerdir?
 • İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçleri ve nedenleri nelerdir?
 • Tutanak savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl olmalıdır?
 • Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında işe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar nelerdir?
 • Yargıtay kararları ışığında işten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar nelerdir?
 • Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?
 • Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?
 • Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar nelerdir?
 • Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları nasıl yürütülür?
 • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri nelerdir?
 • Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?
 • İşçilerden uyarı ve fesih gerektiren davranışları için savunma alınması
 • İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır?
 • İş güvencesinin kapsamı
 • İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
 • İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
 • İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler
 • Geçerli nedenle fesih bildirim şekilleri
 • İşverenin haklı nedenle iş akdini feshi koşulları
 • Haklı nedenle fesih bildirim şekilleri
 • Kötü niyet tazminatının koşulları
 • İkale (Bozma Sözleşmesi) koşulları
 • İşverenin haklı nedenle iş akdini feshi uygulamaları
 • İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesih uygulamaları
 • İkale sözleşmesi örnekleri ve uygulamaları
 • İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri
 • İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait ihtarname örnekleri
 • İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.