0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

İnsan kaynakları bölümü çalışanlarına yönelik eğitim içerikleri aşağıdadır. Daha fazla bilgi için Biymed Akademi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitiminin Amacı, katılımcılar, yetkinlik kavramını tanıyarak ve pratik uygulamalarla pekiştirerek seçme sürecinde yetkinliklerin kullanım alanları ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olacaklardır. Böylelikle aday seçimlerinde çok yönlü bakış açısı ile yerinde teknikler kullanılarak daha etkin alımlar gerçekleşebilecektir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Eleman seçimi ve alımında görevli kişiler ile departman yöneticileri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi İçeriği

 • İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi
  • – Bireysel Yetkinlikler
  • – İş Bazlı Yetkinlikler ve Tecrübe
  • – İletişim Yetkinlikleri
  • – Yönetsel Yetkinlikleri
 • Mülakat Planlama
  • – Aday Arama Hazırlığı
  • – Başvuru Formlarının İncelenmesi ve Seçimi
  • – Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı
  • – Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması
 • Mülakat Sorularının Hazırlanması
  • – İş Yetkinlikleri Soruları
  • – Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları
  • – Yöneticiyle Uyum Soruları
  • – Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular
  • – Kurum Kültürüne Uyum Soruları
  • – Yetkinlik Bazlı Farklılıklar ve Uyarlama
 • Mülakata Başlama
  • – Adayın Karşılanması
  • – İlk İzlenimler ve Rahatlatma
  • – Beden Dili
  • – Tanışma ve Isınma Konuları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Yönetimi
  • – Gerekli Açıklamaları Yapma
  • – Soruları Yöneltme
  • – Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması
  • – Mülakatı Kapatma
  • – Değerlendirme
 • Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri
  • – Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri
  • – Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi
  • – Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları
 • İşe Alım Görüşmeleri / Uygulama / Analiz

Süre: 2 gün, 14 saat

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları yönetimine bütünsel ve stratejik yaklaşımlar, sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik açısından şirketler için büyük önem arz etmektedir. Eğitim, insan kaynakları yönetimine stratejik bağlamda yaklaşımın ilkelerini ve organizasyonel strateji konusunu örnek olaylarla ortaya koymaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramlar, vaka analizleri, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma ve bazı testler

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde ilkesel yaklaşımlar
 • Stratejik Unsurlar
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulamaları ve Temel Bileşenleri
 • Stratejik İnsan Kaynakları Kadrolama ve Planlaması
 • İnsan Kaynakları ve Organizasyon Stratejisinin uyumlanması
 • Etkin Stratejik Uygulamalar

Eğitim İçeriği

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • İKY ve Vazgeçilemeyen Unsur: Strateji
 • Emir-Komuta Zincirinden Proje Odaklı İK Sistemine Geçiş
 • İK Fikrinde Abartı Var mı?
 • Sorgulanan Alan: Verimlilik ve Çalışma Hayatının Kalitesi
 • Örgütlenme, Ahlaki Çerçevesi ve Organizasyonun Sadeleştirilmesi
 • Çevresel Faktörler: Yasal Mevzuatın Önemi ve Yasal Uyum
 • İK Planlaması – İstihdamın Şartlara Uyumu ve İstihdam Stratejisi
 • Eğitim-Metot ve Sürekli Gelişim
 • İşgörene Kazandırılması Gereken Kimlik, Kariyer Yönetiminin önünde yer alır
 • İş Değerleme, Performans ve Ücret Yönetimi
 • İletişim ve Koordinasyonun Önemi
 • İK’nın Yetki Durumu
 • İK Yöneticisi: Rolleri, Görevleri
 • Re-organizasyona hazırlıklı Yönetim Modelleri
 • Çalışma İşlevinde Oryantasyon, Rotasyon ve Yedekleme

Süre: 2 gün, 14 saat

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkileri büyük önem arz eden disipline bir husustur. Bundan dolayı, İnsan Kaynakları yönetimleri bu disipline alanda dengenin çok yönlü olarak sağlanmasında aktif bir rol almak zorundadır. Eğitim, İK’nın bu bağlamda uygulaması gerekli fonksiyonları ve uygulamalı süreç oluşumlarını irdelemektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı grup çalışmaları, vaka analizleri ve sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Endüstri İlişkilerinin anlamı ve tarihçesi
 • Sendikalar-Yönetim Dengesi ve Toplu Sözleşmede İncelikler
 • Uyuşmazlık çözüm yolları
 • İş Sağlığı ve güvenliğinin amacı, faydaları
 • Kaynakları, temel düzenlemeler
 • Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun getirdikleri

Eğitim İçeriği

 • Tanımlar ve Tarihçe
 • Bağımlılık İlkesi
 • Kurumsallaşma İlkesi
 • Tarafların örgütlenmesi, Toplu pazarlığın kurumsal nitelik alması
 • Tarafların anlaşmazlık durumunda çözüme yönelik barışçı ve çatışmacı süreçlerin kurumsal yapıda oluşması
 • Toplu Sözleşme Süreç Yönetimi
 • Çıkarların Temsili İlkesi
 • Ekonomik İlişki İlkesi
 • Uyuşmazlık çözüm yolları
 • Dayanaklar: Yasal Mevzuat
 • İş Sağlığı ve güvenliğinin amacı, faydaları
 • Kaynaklar ve temel düzenlemeler
 • Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun getirdikleri

Süre: 1 gün, 7 saat

Yetenek ve Kariyer Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, üst düzey yöneticinin yetkinlik, bilgi donanımı ve sahip olunması gereken beceriler ve özellikler yönünden bilmesi ve uygulaması zorunlu hususları aktarmayı ve gerekli bilinçlenmeyi sağlayan tekniklerin ve yöntemlerin kavranması ve içselleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve Yönetici adayları.

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları, Analiz yöntemleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Yeteneği neden/nasıl yöneticiliği
 • 10 adımda Yetenek yönetimi
 • Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Hedeflerini Belirleme
 • Yetenek yönetiminde 5 önemli nokta
 • Performans ölçmenin öneminin neler olduğu
 • Kariyer Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • Kariyer planlama yönetimi
 • Oryantasyon
 • İş ilişkilerini yönlendirme

Eğitim İçeriği

 • Kariyer Yolu, Tanıtılan Sistem ve Yönelimleri
 • Yetenek/Kariyer Yönetimi ve Planlamasının Önemi
 • Genel ve Özel Amaçlar
 • Yetenek nedir?
 • Yeteneği neden/nasıl yönetmeliyiz?
 • 10 adımda Yetenek yönetimi
 • Yetenek/Kariyer Planlamasının İşletmeye Sağladığı Yararlar
 • Yetenek/Kariyer Geliştirmede Etkili Olan Faktörler
 • Potansiyeli Saptama ve İzleme
 • Şirket içi Danışma ve Yapılandırma Sistemi
 • Kurumsal Değerlendirme
 • Pozisyonu Tanımlama
 • İnsan Kaynaklarını Belirleme
 • Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Hedeflerini Belirleme
 • Stratejik liderlik/ takım kurma hileleri
 • Yetenek avcılığı nedir?
 • Yetenek yönetiminde 5 önemli nokta
 • Performans ölçmenin önemi nedir?
 • Performans koçluğu nedir?
 • Doğru İş tanımı nedir?
 • Mevcut Pozisyon ile Çalışanın Sahip Olduğu Özelliklerin Karşılaştırılması
 • Performans Değerlendirmesi
 • Kariyere Yönelik Eğilimler
 • Kariyer Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • Kariyer hedefi belirleme
 • Kariyer planlama yönetimi
 • Oryantasyon
 • İş ilişkilerini yönlendirme
 • Becerileri belirleme
 • Bireysel yetkinlikler
 • Değerleri belirlemek
 • Kişiliği anlamak
 • Uygulamalar ve Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

Eğitimin Amacı

Çalışma hayatı sert piyasa rekabet koşulları altında, işyerlerine de aynı türden rekabet koşullarını taşımış ve çalışanlara ilişkin işveren beklentileri çok yönlü ve çeşitli durumsallıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu iki yanlı stres olup, doğal olarak yıpratıcı sonuçlara yol açmaktadır. Eğitim, işyerlerinde tehdit oluşturan bu durumsallıkların normalize edilmesi için İK uygulamaları arasına girmesi gereken Klinik Psikolojinin olumlu ve farklı yönlerini ortaya koyarak İK alanında insan odaklı işletimi katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı grup çalışmaları, vaka analizleri ve sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Örgüte Bağlılık kavramı ve uzantıları
 • Motivasyonun incelikleri
 • Güvenin Önemi ve nasıl oluşturulacağı
 • Duygusal İşçiliğin ne olduğu
 • Örgüt ve Stres bileşkelerini
 • Bireysel Tatmin: İş ve Hayatın geçirgenliği
 • Başarısızlık Korkusu ve bertaraf tekniklerini
 • İş Yaşamında Duyguların Yaratıcılığı
 • İnsani Yaklaşım projesinin ne olduğu

Eğitim İçeriği

 • Örgüte Bağlılık: Özdeşleşmenin Dayanılmaz Kolaylığı- Sadakat mi Sürü Psikolojisi mi?
 • Motivasyon: İlgi mi, Menfaat karşılanması mı?
 • Güvenin Önemi
 • Duygusal İşçilik
 • Personel Seçimi: Etik Dışı Davranışlardan Uygulamalara
 • Örgüt ve Stres: Havada kalan Sözler
 • Bireysel Tatmin: İş ve Hayatın geçirgenliği
 • Başarısızlık Korkusu
 • İş Ayrımı: İstenen İşlerde Mantıki Sorgulama
 • Samimiyetin Sorgulanması: İş’ten Duygulara Analiz Merdiveni
 • Yönetici Rolünde Samimi mi?
 • Benlik ve Lider
 • İK’nın Ağır Yükü: İnsani Değerlerin İş’in Önüne Geçirilmesi
 • İş Yaşamında Duyguların Yaratıcılığı
 • Mobbing: Duygusal Baskın/Zulüm- İK’nın Birim Olarak İnsancıl Yaklaşımı ve Etik Disiplin
 • Yönetim Beklentisinin Sınırlayıcısı: İnsani Yaklaşım

Süre: 2 gün, 14 saat

İşe Alım ve Seçme Yerleştirme Süreci ile Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci ve Mülakat Teknikleri Eğitiminde sıfırdan iş analizi süreçleri ve iş tanımları oluşturularak etkili bir mülakat tekniği ile doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesini sağlayacak yöntemlerin paylaşılması, yetkinlikler ve yetkinlik bazlı mülakat tekniğinin detaylı bir biçimde aktarılması, mülakat ve aday seçim sürecinin profesyonel bir şekilde yürütmenin yollarının uygulamalarla anlatılması hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri, diğer çalışanları, Danışmanlık firmalarında farklı müşterilere işe alım hizmeti veren, mülakat tekniklerini geliştirmeyi hedefleyen, mülakatlarda görev alan insan kaynakları çalışanları ile farklı fonksiyonlarda çalışıp seçme-yerleştirme sürecinde yer alacak yöneticiler ve çalışanlar, yeni mezunlar/kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler, İnsan Kaynakları konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler, şirket sahipleri, şirket kurmak isteyen girişimciler

Eğitim Yöntemi

Teorik Altyapı anlatımı, Uygulamalı grup çalışmaları, vaka analizleri ve sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Seçme ve Değerlendirmede kullanılacak yetkinlikler
 • Yüksek performanslı işe alım sürecinin planlanması
 • İşe alım maliyet planlamasının nasıl yapılacağı
 • Şirket içinde doğru ve gerekli bölümlerin seçme ve değerlendirme ne şekilde dahil edileceği

Eğitim İçeriği

 • İş Analizi Süreci, İş Tanımları
 • İş Analizi Nedir?
 • İş Analizinde Kullanılan Yöntemler
 • İş Analiz Süreci
 • İş Tanımının İçeriği
 • İş Tanımının Uygulanması
 • İş Gereklilikleri/Yetkinlikleri Belirlemenin Yolları
 • İş Profilinin Çıkarılması
 • İşe Alım/Seçme
 • İç Kaynaklardan Yararlanma (Terfi/İç Transferler)
 • Dış Kaynaklar
 • Duyurular
 • Doğrudan Başvuru ve CV Gönderme
 • Referanslı Başvuru
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu
 • Özel İnsan Kaynakları Danışmanlık Büroları
 • Internet
 • Diğer Kaynaklar
 • İş Görüşmesine Hazırlık
 • Psikoteknik İnceleme/Testler, Kişilik Analizi, Davranış Analizi
 • Short List (Kısa Listenin Oluşturulması)
 • Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
 • Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
 • Mülakat/İş Görüşmesi
 • Mülakatın Amacı Nedir; Neden Önemli bir süreçtir?
 • Mülakat Çeşitleri Nelerdir?
  • Davranış Belirleyici/Geleneksel Mülakat
  • Grup/Panel Tipi Mülakat
  • Telefon Mülakatı
  • Web/Skype üzerinden Mülakat
  • Stres Mülakatı
  • Diğer…
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Nedir?
 • Hangi pozisyonlar için Hangi Mülakat Çeşidi Uygulanması Gerekir?
 • Mülakatın Uygulanması
 • İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Türleri
 • Adayın Beden Dilini Okuma
 • Mülakat Değerlendirme Formu/Yorumlar/Yönetici Yorumları
 • Referans Araştırması
 • Görüşme Sonrası Çalışmalar, Değerlendirme ve Aday Seçimi
 • İş ve Ücret Teklifi, İş Başı Yaptırma/Oryantasyon Süreci
 • Mülakatta mülakatçının yapması/yapmaması gerekenler
 • İK Uzmanları için Kişisel İmaj ve Beden Dili Nasıl Olmalıdır. (İç Gözlem)

Süre: 2 gün, 14 saat

Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Performans yönetim sisteminin kavramlarının açıklanması, şirkete özgün performans değerlendirme sistem kurulumu ve yapılandırılmasının ne şekilde oluşturulması gerektiği amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teknik ve idari tekniklerin aktarılması, uygulamalı grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Performans Yönetiminin çalışanlar üzerindeki etkileri
 • Performans Kriterleri ve Performans Ölçüm Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemlerinin türleri
 • Dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Performans Değerleme Sonuçlarının önemi

Eğitim İçeriği

 • Hedef kavramı
 • Hedeflerle Yönetim Olgusu
 • SMART hedefler
 • Hedef belirleme hataları
 • Hedeflerin performans sistemlerinde kullanılması
 • Performans Yönetim Sistemi Nedir?
 • Performans Kriterleri
 • Performans Ölçüm Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Sistem Kurulumu
 • Değerlendirme Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?
 • Uygulamalar

Süre: 2 gün, 14 saat

Ücret Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, insan kaynaklarının personele yönelik ücretlendirmeyi nasıl yönetmeleri ve hangi ölçütlerin göz önüne alınması gerektiği konularında bilgilendirmeyi ve yetkinliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teknik ve idari tekniklerin aktarılması, uygulamalı grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Ücret Sistemlerinin Temel Unsurları
 • Ücret Yönetiminde Temel İlkeler
 • Ücret Sistemi süreçleri
 • Teknik ve idari kriterler
 • Piyasa Ücret Araştırması yöntemleri

Eğitim İçeriği

 • Ücret Yönetimi: Amaçlar ve İlkeler
 • Ücret Politikası: Endüstri İlişkilerinin Baskınlığı, Sendika Varlığı: Belirleme ve Katılım
 • İş Analizi, Tanımlar ve Değerleme
 • Ücret Sistemleri ve Felsefesi
 • Bireysel Ücreti Belirleyen Unsurlar
 • Yaşam Standardı
 • İş Değerlemesi Süreci ve Sistemleri
 • İş’in Kademeleri ve Derecelendirilmesi
 • Mevcut Ücret Düzeninden Yeni Ücret Sistemine Geçiş: Sorunlar ve Çözümler
 • Yönetici Ücretlerinin Belirlenmesi
 • Ücret ile Performans İlişkisi: Teori ve Pratik
 • Performans Yönetimi ve Değerlendirme Süreci
 • Yöntemler – Hedefler – Hedef Oluşturmanın Zorlukları ve Çözüm: Rasyonellik
 • Ana Ücret – Baz Ücret
 • Performansa Dayalı Ücret – Ücret Artışları mı, Ayarlama mı?
 • Bireysel Özendirmeler: Promosyon-Ödüllendirme
 • Kazanç Paylaşımı
 • Teşvik: Görev ve Unvan Gruplarına Göre Ücret: Ayrımcılık Duygusu
 • Maliyet Düşüncesi: Sağlıklı Yaklaşımın Şart Olduğu Durumlar
 • Objektiflik ve Esneklik
 • Uygulama ve Denetim
 • Yorumlar ve Eleştirel Bakış Açıları
 • Liyakatin Sorgulanması
 • Riskin Değerlendirilmesi – Çalışan Tatmini: Motivasyona ne oldu?
 • Uluslararası Performans Değerlendirme Kriterleri
 • Uluslararası Ücret Yönetimi

Süre: 2 gün, 14 saat

Ücret Politikaları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ücret politikaları, bir işletmede ücretlendirme sisteminin temelidir. Eğitimin amacı, ücretlerin işletme için doğurduğu maliyetlerle işletmenin kar amacı arasındaki dengeyi kurarken; çalışanların aldıkları ücret açısından nasıl tatmin edilerek, verimin elde edilmesini sağlanabileceğini ortaya koymaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Şirket ve politika olgularını uygulamalı grup çalışmalarıyla ücret konusuna yansıtma

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Önder Ücret Politikası
 • Düşük Ücret Politikası
 • Ortalama Ücret Politikası
 • Karma Ücret Politikası
 • Ücret Düzeyini Belirleyen Faktörler

Eğitim İçeriği

 • Şirket ve Politika: Yönetimin Asli Unsuru
 • Stratejik Çıkarımlarda Politikanın Başatlığı
 • Ücret Politikası: Endüstri İlişkilerinin Baskınlığı
 • Sendika Varlığı veya Çalışan Eğilimleri: Belirleme ve Katılım
 • Ücretlendirme Politikası ve Değerlendirme İlişkisi
 • Önder Ücret Politikası
 • Düşük Ücret Politikası
 • Ortalama Ücret Politikası
 • Karma Ücret Politikası
 • Rekabet Bazlı Ücret Politikası
 • Yaşam Standardı
  • Aylık ve ücretlerin miktarca yeterli olması
  • Ücretlerin konjonktürü izleyebilmesi
  • Ücretler arasında bir iç denge bulunması
  • Ücretlerin en yüksek aylıkla en düşük aylık arasında kabul edilebilir uzaklık bulunması
  • Çalışanların aile durumları
 • Ücret Politikalarında Öncellik: Rasyonellik veya Sosyalizasyon
 • Ücretlendirmede İzlenmesi Gereken İlkeler
 • Maliyet Düşüncesi: Sağlıklı Yaklaşımın Şart Olduğu Durumlar
 • Objektiflik ve Esneklik
 • Yorumlar ve Eleştirel Bakış Açıları
 • Uygulama ve Denetim

Süre: 2 gün, 14 saat

İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim insan kaynakları konusunda çalışan personele, iş analizi metotlarını ve görev tanımlarının nasıl yapılacağının aktarılması amacıyla düzenlenmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teknik ve idari tekniklerin aktarılması, uygulamalı grup çalışmaları, iş planlaması

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İş analizinin nasıl yapılacağı
 • İş analizinden hareket ederek görev tanımlarının ve iş gereklerinin nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağı
 • İş Analizinin Gelişimi, Amaçları
 • Bilgi Toplama Yöntemleri
 • Görev Tanımı ve İş Gerekleri
 • Yetkinlikler

Eğitim İçeriği

 • İşletme ve İnsan
 • İş Analizi: Amaçlar ve Hedefler
 • İş Analizi Araştırma Safhası ve Sorunlar
 • Yöntemlerin Belirlenmesi
 • İş Analizi ve İş Gerekleri Bağlantısı
 • İş Analizleri Değerlendirmesinden Görev Tanımlarına
 • Görev Tanımlarının Tasarım ve Şekillendirme Aşaması
 • Yetkinliklerin Tanımı, Önemi, Özellikleri
 • Yetkinliklerin Belirlenmesi, Tasnif ve Derecelendirme
 • Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi
 • Uygulama ve Düzeltmeler: Revizyonun Önemi

Süre: 2 gün, 14 saat

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, iş analizi ve çıkarımı olarak sağlıklı standardizasyonun, uluslararası kabul görmüş yöntemler çerçevesinde; yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, İş Analizi ve standartlaştırmayı, bunların araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, tüm çalışanlar ve üniversite öğrencileri

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Katılımcılar, sektörlerine yönelik olarak konuya ilişkin teorik ve gerçek iş hayatından örnekler ile iş analizi yönetimin nasıl başarılı bir şekilde geliştirilebileceği hususunda bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Kurumsal Analiz, kavramsal Seviye Veri ve Süreç Modellemeyi, kullanıcı ve sistem ihtiyaçları, Veri ve fonksiyon bakış açısıyla ihtiyaç analizi ve hedef, ihtiyaç ve beklentileri dengelenmesi gibi konuları öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • İş Analizi Yöntemleri ve Teknikler
 • İşi Bizzat Yapma
 • Mülakat
 • Yapılandırılmış – yapılandırılmamış mülakat
 • Karşılaştırmalı mülakat yöntemi
 • Grup mülakat yöntemi
 • Repertuvar – ızgara mülakat yöntemi (Repertory grid inter¬views)
 • Gözlem
 • Anket
 • Pozisyon Analiz Anketi (Position Analysis Questionnaire – PAQ)
 • İş Ögeleri Anketi (Job Component Inventory)
 • İş Profili Sistemi (Work Profiling System – WPS)
 • Ortak Metrik Anketi (Common-Metric Questionnaire)
 • Fonksiyonel İş Analizi Ölçekleri (Functional Job Analysis Scales)
 • Mesleki Analiz Envanteri (Occupational Analysis Inventory – OAI)
 • Yönetim Pozisyonlarını Tanımlama Anket Formu (Management Position Description Questionnaire – MPDQ)
 • Uzmanlık Gerektiren İşler ve Yönetsel Pozisyonlarla İlgili Anket Formu (Professional and Managerial Position Questi¬onnaire – PMPQ)
 • Günlük Tutma
 • Grup Halinde İnceleme
 • Kritik Vakaları Belirleme
 • Başarı Kayıtlarını Tutma
 • Karma Yöntem
 • İş ve/veya Kişi Odaklı İş Analizi
 • İş Analizcileri ve Bilgi Toplanacak Kişiler
 • İş Analizi ve Bağlantılı Kullanım Alanları
 • Standartlaşma
 • İş Standartları
 • İş Standartlarının tanıtımı
 • İşbaşı Öğretim
 • Operasyon Talimatı
 • İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları
 • Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı
 • Standart İşin 3 Unsuru
 • Proses Kapasite Formu
 • Standart İş Kombinasyon Tablosu
 • Standart İş Formu
 • Çalışma Alanının Yönetimi
 • Standart İş: Güvenlik, Kalite, Sürekli Gelişim ve Liderlik

Süre: 3 Gün, 21 saat

Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri, diğer çalışanları, muhasebe personeli ve Üniversite Mezunları

Eğitim Yöntemi

İlgili kanunların incelenmesi, uygulamalı grup çalışmaları ve alıştırmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İlgili Kanunların ücrete dair hükümleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları
 • Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü
 • Ücret oluşumuna ilişkin püf noktaları
 • A’dan Z’ye ücret bordrosunun gerçekleştirilmesi

Eğitim İçeriği

 • Ücret yönetimi nedir?
 • Personel özlük dosyasının önemi
 • Örneklerle İş Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Usul
 • Ücret nedir?
 • Ücret çeşitleri nelerdir?
 • Net ücret, brüt ücret
 • Giydirilmiş ve çıplak ücret
 • Asgari ücret, yarım ücret
 • Fazla çalışma ücreti
 • Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti
 • Ücretin ödenmesi
 • Ücretin gününde ödenmemesinin sonuçları nelerdir?
 • Geçici iş göremezlik ücreti
 • Hak edişlerden ücret kesme yükümlüğü
 • Ücret hesap pusulası
 • Ücret kesme cezası
 • Kıdem ve ihbar tazminatında ücretin önemi
 • Yıllık ücretli izin süreleri
 • Ücretin azaltılması, kısmı süreli çalışmalarda ücret
 • Ücret bordosu nedir, nasıl düzenlenmelidir?
 • Ücret bordrosu düzenleme ve uygulamalı örnekleri
 • Ücret bordrosunda indirimler, sakatlık indirimleri
 • SGK primleri taban-tavanı ve prim oranları
 • Asgari ücret
 • Yemek, çocuk parası
 • Asgari geçim indirimi, aile ve çocuk yardımları
 • Brütten nete bordro tahakkuku
 • Gelir vergisi dilimleri ve matrahı
 • Sigorta matrahına hangi kazançlar girer ve yasal sınır nedir?
 • Yasal parametreye göre örnek uygulamaları, bordro hesaplaması
 • İhbar ve kıdem tazminatı nedir ve tazminatlar neye göre hesaplanır?
 • Kazançlar toplamı, yasal kesintiler, kesintiler toplamı nedir?
 • Prime tabi olan ve olmayan kazançlar
 • Fazla mesai yönünden bordronun önemi
 • Özel sigortaların vergi indirimi
 • İlişik kesme süreci
 • Sonuç Analizi

Süre: 2 gün, 14 saat

Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, Toplam Kalite Yönetimi temelinde şekillendirilen İnsan Kaynakları işlevlerinin sıra dışı ve özgün bir İK kültürünü nasıl oluşturulacağına ilişkin yöntemsel yaklaşımlar ile uygulamalı temel ve ileri becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

İnteraktif grup çalışmaları ve tartışmaları, alıştırmalar, sistem bağlantılarının oluşturulması

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Toplam Kalite Yönetimi’nin İlkeleri ve Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi ve İK bağlantısı
 • Bilginin Sistematiği
 • İstatistikî Bilgilerin Önemi
 • Toplam Kalite’de Sebat ve Bilinçlen(dir)me
 • Çalışan Memnuniyeti ve TKY
 • Oturarak Değil, Gezerek Yönetim
 • Yönetime Katılım

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Teorilerine Genel Bakış
 • Toplam Kalite Yönetimi’nin İlkeleri ve Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi ve İK bağlantısı
 • Liderlik ve rekabet alanında İK’nın rolü
 • İnsan Kaynakları Sistemlerinin KYS Doğrultusunda Gözden Geçirilmesi
 • KYS Kapsamında İK Çalışmaları ve Bilginin Sistematiği
 • İstatistikî Bilgilerin Önemi Dinamik Kullanımla Değer Kazanır
 • Örgüt vizyonu ve misyonu
 • Toplam Kalite’de Sebat ve Bilinçlen(dir)me
 • Çalışan Memnuniyeti: Kurum Kütlesi Yeni Bir Çalışan Nitelendirmesine Hazır mı? Ortak Anlayışının Sözde Kalmaması
 • Oturarak Değil, Gezerek Yönetim
 • Yönetime Katılım

Süre: 2 gün, 14 saat

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

Eğitimin Amacı

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, şirketlerdeki uygulamaları gözden geçirmeyi, değerlendirmeyi ve sorunlar hakkında çözüm yollarını geliştirmeyi, çalışma hayatımızda yaşanan büyük ve köklü değişiklikleri incelemeyi, özellikle esnekleştirme ve iş güvencesi uygulamaları çerçevesinde bu dönemdeki sorunları ve çözüm yollarını açıklamayı, ayrıca İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağını ve uygulanacağını Yargıtay kararları çerçevesinde göstermeyi, ayrıca yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • 4857 Sayılı İş Kanuna ilişkin kalıcı bilgiler
 • Hükümlerin Pratikte nasıl yerine getirildiği

Eğitim İçeriği

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN MÜESSESELER
  • Alt işveren- Eşit davranma ilkesi
  • İşyerinin devri
  • İş sözleşmesi türleri
  • İş güvencesi
  • Toplu işçi çıkarma
  • Ücret kesme cezası
  • Çalışma süreleri ve esneklik hükümleri
 • KAPSAM VE TANIMLAR
  • İşçi- İşveren
  • İşveren vekili
  • Alt işveren
 • İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
  • Belirli süreli iş sözleşmesi
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi
  • Geçici iş ilişkisi
  • Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi
  • Çağrı üzerine çalışma
  • Deneme süreli iş sözleşmesi
  • Takım sözleşmesi
 • ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
  • Çalışma süreleri
  • Fazla çalışmalar
  • Denkleştirme
  • Telafi çalışması
  • Kısa çalışma
  • Çalışma süresinden sayılan haller
  • Gece çalışması
  • Ara dinlenmesi
  • Hafta tatili
  • Ulusal bayram ve genel tatiller
  • Analık ve doğum izni
  • Yıllık ücretli izin
 • BİREYSEL İŞÇİ ÇIKARMA
  • İş güvencesi
  • Geçerli sebepler
  • Bildirim süresi
  • İşveren vekilinin durumu
  • Fesihte usul
  • İhtar ve savunma müesseseleri

Süre: 2 gün, 14 saat

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çalışan Memnuniyeti, çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyeti ile bağlantılı olsa da psiko-sosyal olumlu yaklaşımlar da o denli önemlidir. Eğitim, çalışan memnuniyetinin sağlanmasına dair ipuçları ve teknikler sunmanın yanı sıra, şirketin yapacağı çalışmaların ne şekilde dengeli götürüleceği, şirket içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, kurumun önceliklerine ve genel performansına etkilerine göre nasıl belirleneceği ve uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Yönetici adayları

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma konuları, Uygulamalı grup çalışmaları, Role-playler

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanaklarını oluşturulması
 • Performans Sistem kurulumunun nasıl yapıldığı
 • İş Yapış Şekilleri üzerine bilgi edinme
 • Sürpriz Tekniklerinin neler olduğu
 • Empati ve Sempatinin Gücü

Eğitim İçeriği

 • Neden Çalışan Memnuniyeti
 • Fiziksel Çalışma Koşulları
 • Üst Yönetim / Kurum Yönetimi
 • Kurum İmajı
 • Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanakları
 • Performans Yönetimi, Ödüllendirme ve Takdir Sisteminin Etkileri
 • İş Yapış Şekilleri, Süreç Akışları ve Organizasyon
 • Bağlı Olunan İlk Yönetici
 • İş Tatmini
 • Kurum İçi İletişim ve Koordinasyon
 • Ücret ve Yan Haklar
 • İş Özel Yaşam Dengesi
 • Sürpriz Teknikleri
 • Empati ve Sempatinin Gücü
 • Örnek Uygulamalar

Süre: 1 gün, 7 saat

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK açısından da strateji oluşturma ve bu stratejiye bağlı amaç ve hedef geliştirme birçok performans ölçüm modelinin ortak paydasını ortaya koymaktadır. İK için, bu unsur, yönetim tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin (ilgili taraflar ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesinden önce veya sonra) çalışanlar tarafından kabullenilmesi ve desteklenmesini sağlaması açısından performans ölçüm sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Performans Ölçüm Modellerinin çeşitleri
 • Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi
 • Sistematik Bir Yaklaşım SMART
 • Performans Prizması
 • İK için ölçümün önemi ve analizler açısından yararları

Eğitim İçeriği

 • Ölçümlerin Önemi
 • Direkt ve Dolaylı Ölçümler
 • Sayısal ve Soyun tabanlı Ölçümler
 • Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik
 • Çıktı ve Süreç Ölçümleri
 • İK Gider Ölçümleri
 • İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Ölçümleri
 • Finansal Performans Ölçümleri
 • Verimlilik Ölçümleri
 • Ölçümlere Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar
 • Yeni Alternatif Yaklaşımlar
 • İK Yönetimi İşlevlerinin Ölçülmesi: Tüm Süreçlere İlişkin Ölçüm ve Değerlendirme Metodları
 • İnsan Sermayesinden İnsan Değerlerine Geçiş ve Ölçüm Yöntemleri
 • Kurumsal Performans Ölçümü ve Gelişimi
 • Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri
 • Performans Ölçüm Sistemlerinin Gelişimi
 • Kurumsal Performans Ölçüm Modelleri
 • Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi – Sistematik Bir Yaklaşım
 • SMART
 • Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard – BSC)
 • Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemleri (IPMS)
 • Bütünleşik Dinamik Performans Ölçümü Sistemi (IDPMS)
 • Dinamik Performans Ölçüm Sistemleri (DPMS)
 • Performans Prizması
 • Organizasyonel Performans Ölçüm Sistemi (OPM)
 • Dinamik Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemi (DIPMS)
 • Deming Modeli

Süre: 2 gün, 14 saat

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın işin gereklerine ve personelin yetkinliklerine ilişkin ölçülebilir ve katkı sağlayan bireysel hedeflerin, şirket hedefleri haline nasıl dönüştürülmesi gerektiğini ve maksimum yararın ne şekilde sağlanacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Kurumlarda Ana Strateji ve Senaryo Planları Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık- Yıllık Olarak Planlanması
 • Çalışanların Bu Hedefleri Başarması Noktasında Bilgi Analizleri
 • Saptanan Eksiklerinin Giderilmesi İçin Geliştirme ve Eğitim Planlarının Yapılması
 • Performans Görüşmeleri Sırası ya da Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

Eğitim İçeriği

 • Temel kavramlar (Vizyon, strateji, hedef nedir?)
 • Stratejilerin belirlenmesi
 • Hedeflerle yönetim
 • Kurum Karnesi modeli tanımı (4 Perspektif)
 • Perspektifler altında stratejilerin belirlenmesi
 • Kritik performans parametrelerini oluşturma
 • İzleme, takip ve raporlama yöntemleri
 • İyileştirme aksiyonları
 • Uygulama örnekleri
 • Vaka ve grup çalışması
 • Strateji haritasının ve göstergelerin oluşturulması
 • Grup sunuşları

Süre: 1 gün, 7 saat

İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın çalışanlara yönelik oluşturması gereken liderlik vizyonu ve kurum kültürüne ilişkin yapılması gerekli ana işlevlerin neler olduğunu açıklamayı ve bunların gelişiminin nasıl sağlanacağını amaçlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Vizyon, Hedef ve Proje bazlı çalışmaların önemi
 • Koordinasyon Becerileri
 • Koçluk, Delegasyon ve Motivasyon
 • Kurum Kültürü ve Çalışanlar İçin Önemi
 • Kurumsal İletişim Kanalları ( İlkeli İletişim, Sürdürülebilir İlişki )
 • Kurum Kültürü Öğeleri
 • Kurumdaşlık Kültürü Öğeleri

Eğitim İçeriği

 • İK Penceresinden Liderlik Vizyonunun Önemi
 • Farklı yönetici profillerinin güçlü & limitli yanları
 • Farklı yönetici profillerinin yönetim tarzları
 • Farklı yönetici profillerinin kuruma katkıları
 • Yönetsel bağlamda verim arttırma ipuçları
 • Daha etkin olabilmesi için dikkat etmesi gerekenler
 • Öğrenmesi gerekenler
 • Profilleri tahmin etmeye dönük uygulamalar
 • Farklı profildeki kişilerin yönetimi
 • Farklı profillerin en iyi çalışabileceği yönetici tanımları
 • Liderlik hakkında ön bilgiler
 • Lider kimdir, lider ne yapar
 • Lider ile yönetici farkı
 • Liderin güç kaynakları
 • Liderlik Potansiyeli ve Dışarıdan Okuma
 • Katılımcılarda yönetime ve liderliğe yönelik bireysel farkındalığın yaratılması
 • Genel davranış özellikleri ve yönetim tarzları
 • Kişileri yönetirken dikkat etmesi gereken hususlar

Süre: 1 gün, 7 saat

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın çalışanlar üzerinden şirket adına nasıl bir marka yönetimi geliştirebileceğini ve bununla ilgili yapılması gereken çalışmaları uygulamalı olarak ortaya koymayı amaçlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Çalışanlar Nasıl Bir Şirket İster
 • Çalışanların Gözünde Birinci Sırada Tercih Edilmek
 • Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri
 • Karar Süreçlerine Katılım
 • Eğitim ve Kariye Olanakları
 • Organizasyonel Kimlik Oluşturmak
 • İmaj Yönetimi
 • İtibar Yönetimi
 • İletişim ve İlişki Yönetimi

Eğitim İçeriği

 • Şirket Yönetim Gerçeklikleri ve Tespit Analizleri
 • Çalışan Anketi: Nasıl Bir Şirket İstiyorum
 • Organizasyonel Kimlik Oluşturmak
 • Şirket ve Çalışan Uyumu: Yetkinlik ve Delegasyon
 • İK Etiği ve Hakkaniyet
 • Eleştirel Yaklaşım
 • Adalet Kavramı ve Uygulama
 • İK ve Dönüşüm
 • Karar Süreçleri ve Katılım
 • Eğitim ve Kariyer Eşitliği
 • İmaj ve İtibar Yönetiminin Şeffaflığı ve İnandırıcılığı: Moral-Motivasyon Sorunu
 • Çözüm Yaklaşımları: İletişim ve İlişki Yönetimi

Süre: 1 gün, 7 saat

İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın çalışanlara yönelik oluşturması gereken liderlik vizyonu ve kurum kültürüne ilişkin yapılması gerekli ana işlevlerin neler olduğunu açıklamayı ve bunların gelişiminin nasıl sağlanacağını amaçlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • 3. Dalga ve Bilgi Süreçleri
 • Y Kuşağını Tanımak ve Temel Özellikleri
 • İnsan Kaynaklarında Y Kuşağının Fırsatları ve Tehditlerini Yönetmek

Eğitim İçeriği

 • Bilgi ve Tanıma: Y Kuşağına Yönelme Süreçleri
 • Y Kuşağının Temel Özellikleri
 • Farkların Analizi ve İK kavramını sorgulamak
 • Bileşik ve Geçiş Nesiller Teorileri
 • Yönetim ve Kuşak Gerçekliğinin Analizi
 • Gerçeklikler ve Yönetimin Dönüştürülmesi
 • İnteraktif Uyum
 • İnsan Kaynaklarında Y Kuşağının Fırsatları ve Tehditlerini Yönetmek
 • Kültür içinde Kültür: Yerelden Özgün Tarza
 • Uygulama ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

1920’li yılların sonunda gündeme gelen ve sanayide iş-çalışan ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen Orga-nizasyon teorileri içinde “Beşeri ilişkiler Yaklaşımı” günümüzdeki İK’nın şekillenmesinin mihenk taşı olmuş ve gelişmiş ülkelerde öneminin ve misyonlarının taşıyıcısı İK bölümüdür. Organizasyon Psikolojisi, iş ortamındaki insan davranışlarının sebep ve sonuçlarını teorik olarak incelerken, ortaya çıkan sorunların çözümü için de uygulamaya yönelik adımlar atar. Bu uygulamaların yürütümü İK’nın sorumluluğunda olup, eğitim bu bağlamda İK’nın üstlendiği rolün özelliklerini ortaya koyarak kavranmasını ve nasıl uygulanacağı hususunda bilgilendirme yapmayı amaçlar.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, uygulamalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İş ve çalışan eşleştirmesini doğru yapmak
 • Psikoteknik testlerin önemi (kişilik, beceri, dikkat vs.) hazırlamak ve uygulamak
 • Ekip iletişimini kuvvetlendirmek
 • Çalışan motivasyonuna ve iş tatminine yönelik çalışmalar yapmak
 • İhtiyaca yönelik eğitimlerin ve gelişim programlarının organizasyonunu yapmak
 • İş yaşamındaki olası çatışmaların en etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • İş yerlerinde verimliliği, bağlılığı, mutluluğu artırmak

Eğitim İçeriği

 • İşle ilgili bireysel farklılık değişkeleri (bilişsel yetenek ve kişilik)
 • İnsan-makine etkileşimleri
 • İnsan hataları ve eğitimi, kişisel gelişim, sosyalleşme, yöntemler ve ölçüm
 • Personel Psikolojisi-Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri
 • Yeni Yüzyılda İş Tasarım Modelleri: Geçmişten Ders Alma ve Yeni Bir Alan Belirleme
 • İşyerinde Amaç Karşıtı Davranışlar
 • Yapı, Yöntem ve Teknikler Konusunda Genel Bir Değerlendirme
 • Bilişsel Yetenek-Kişilik Değişkenlerinin Yapısı, Ölçümü, Geçerliği
 • Birey ve Takım Eğitimi
 • İşyerinde Bireysel Gelişim
 • Faaliyet Teorisi Çerçevesinde insan Hatalarının Önlenmesi
 • Fayda Analizi ve Değerlerin Üretimi
 • Geleceğe Dönük Yönelimler
 • Örgütsel Sosyalleşmenin Küresel Kavramlaştırmasına Doğru: İnsanilik ve İnsancıl Bakış
 • Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bir bölüm yöneticisi birlikte çalıştığı personelin iş ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için temel iş hukuku bilgilerine ihtiyacı vardır. Özellikle üretim işyerlerinde, geçerli veya haklı nedenlerle yapılan fesihlerde; üretim yoğunluğundan dolayı zamanında tutulmayan tutanaklar, alınmayan savunmalar, hak düşürücü sürenin bilinmemesi gibi olaylar İK ve Personel bölümü yöneticilerini zor durumda bırakmakta ve dolayısıyla işletmeyi olumsuz durumlarla karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle bölüm yöneticilerinin temel iş hukuku bilgisi olması halinde eksiksiz evrak akışı daha bilinçli bir şekilde sağlanacak ve işletmeyi olası cezalardan koruyacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bu eğitimin amacı; katılımcıların 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili temel bilgilere sahip olması ve yapılan hataları, eksikleri görme fırsatı bulmalarını sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst düzey şirket Yöneticileri ve tüm bölüm yöneticileri

Eğitim Yöntemi

Yasal Bilgi aktarımı, örneklerle değerlendirmeler ve alıştırmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanması hakkında uygulamaya dönük temel bilgiler
 • Kanunun uygulama safhasında yöneticiler tarafından yapılan hatalar
 • Yönettikleri personelin bilinçli veya bilinçdışı olarak yasal haklarını kötüye kullanmalarını engelleyebilme.

Eğitim İçeriği

 • İş Hukukunun temel kavramları nelerdir?
 • İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işverenin borçları nelerdir?
 • İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işçinin borçları nelerdir?
 • İş sözleşmesi türleri nelerdir?
 • Çalışma biçimlerindeki farklardan dolayı çalışanlara ayrım uygulanabilir mi?
 • Kaç türlü fesih vardır?
 • Geçerli nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Süreli fesihteki ihbar süreleri ne kadardır?
 • Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Hak düşürücü sürenin önemi nedir?
 • Tutanak tutmanın önemi nedir? Nasıl tutanak tutulmalıdır?
 • Savunma almanın önemi nedir? Hangi durumlarda mutlak gereklidir?
 • Ücret hesap pusulası niçin imzalatılır?
 • Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı gerekli midir?
 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılabilir mi?
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve işçinin yükümlülükleri nelerdir?
 • Yıllık ücretli izin hakkı nasıl kazanılır?
 • Yıllık ücretli izin süreleri nelerdir?
 • İhbar tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir?
 • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir?
 • Eğitim ile ilgili soru ve cevaplar

Süre: 1 gün, 7 saat

 Yetkinlik Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları süreçlerine temel teşkil eden Yetkinlik; üzerine akılcı bir sitem kurulması gereken bir kavramdır.

Yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi yaklaşımı ile Şirketler, büyük bir sinerji kazanmakta, çalışan verimliliği yükselmekte, hedeflere ulaşmak kolaylaşmaktadır.

Amacımız, yetkinlik kavramı üzerine farkındalık yaratarak yetkinlik nasıl yönetilmelidir sorusunun cevabını katılımcılara interaktif katılım ve uygulamalı çalışmalar ile aktarmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Yetkinlik Kavramı ve Tanımlama
 • Yetkinliklerin Özellikleri
 • Yetkinlik Modeli Türleri
  • – Fonksiyonel Yetkinlik Modeli
  • – İş Yetkinlik Modeli
  • – Rol Yetkinlik Modeli
  • – Temel Yetkinlik Modeli
 • Yetkinlik Modellerinin İK Uygulamalarında Yeri ve Katkıları
 • Yetkinlik Modeli Oluşturma Yöntemleri
 • Yetkinlik Analizi Süreci ve Uygulamalı Analiz Çalışması
 • Yetkinlik Matrisi Oluşturma Aşamaları
 • Yetkinlik Sözlüğü Hazırlama
 • Mülakatta Yetkinlik Sorgulama ve Teorisi
 • Performans Değerlendirmede Yetkinlik Ölçümü
 • Eğitim Sürecinde Yetkinlik ve İhtiyaç Belirleme

Eğitim Yöntemi:

 • Teorik Anlatım
 • Soru Cevap
 • Uygulamalı Birey ve Grup Çalışmaları

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yüksek performanslı organizasyonlar yapıları, tüm şirketlerin amacıdır. Ancak bilinmelidir ki Performans Yönetim Sistemi bir bütündür, Performansı Değerlendirme bu bütünün bir parçasıdır. Sadece Performans Değerlendirme Sistemi kurmak başarılı bir uygulama değildir, doğru olan Performansı yönetmektir. Katılımcılara performans, performans yönetim sistemi, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi aktarılacak, uygulamalı performans sistemi kurma çalışmaları yaptırılacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Performansı Yönetim Sistemi Kavramı ve Döngüsü
 • Performans Yönetim Sistemi Amaçları ve Yararları
 • Yüksek Performanslı Organizasyon nasıl kurulur,
 • Performans Sorunları Faktörleri nelerdir
 • Performans Sorunları nasıl çözülür?
 • Performans Değerlendirme sistemleri
 • Performans Değerlendirmenin hukuksal önemi,
 • Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
 • 360 derece performans değerlendirme
 • Hedef ve Yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması ve Örnek Uygulaması
 • Görüşme Yöntemleri ve Dikkat Edilecek Noktalar,
 • Temel Değerlendirme Hataları,
 • Performans Ödüllendirme Yöntemleri
 • Performans Geliştirme Planı nasıl hazırlanır?

İK’ cı Olmayanlar İçin Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

İşe alım sürecinin yönetimi, İnsan Kaynakları birimine ait ise de, işe alınacak aday, departman yöneticisi ile yaptığı mülakat sonrasında da ortak alınan karar ile işe başlatılır. Departman yetkilileri mülakat görüşmeleri yaparken de mülakat yapma tekniklerini bilmelidir.

Bu program; İK cı olmayan ancak departmanlarında iş görüşmesi yapanlara, mülakat yapma tekniklerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Şirket verimlilik ve karlılığına pozitif katkı ancak mülakat sürecinde bilinçli hareket eden ve mülakatı doğru yöneten bir görüşmeci tarafından sağlanır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK departmanlarında çalışmayan, ancak kendi birimlerinde işe alım görüşmeleri yapanlar

Eğitim İçeriği

 • Mülakat Kavramı ve Mülakat Yöntemleri
 • Mülakatçının Sorumlulukları
 • Mülakatı Planlama
 • Mülakata Başlama
 • Mülakatı Yönetme
 • Mülakatta Doğru İletişim Yöntemleri ve Kazanımları
 • Doğru Soru Sorma Teknikleri
 • Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Yetkinliklere Dayalı Mülakatın Aşamaları
 • Yetkinliklerin Diğer Süreçlerle İlişkisi
 • Yetkinlikler Sözlüğü
 • Yapılandırılmış Mülakatın Özellikleri ve örneklemler
 • Yetkinlik Belirleme soruları nasıl oluşturulur?
 • Yetkinlik Sorgulama Soru Örnekleri
 • STAR Tekniği ve Uygulamalı Örnekleri
 • Örneklerle Yetkinlikler Sorgulama Çalışmaları
 • Mülakatı Bitirme
 • Mülakatta Püf noktaları
 • Mülakatta Sık Yapılan Hatalar
 • Görev Tanımına uygun Soru Sorma çalışmaları

Performans Değerlendirmede Geribildirim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Performans Değerlendirmede Geribildirimi bir süreç olarak ele alıp, bu süreci etkili bir şekilde yönetebilmek için gerekli yol ve yöntemler uygulamalı örneklerle aktarılarak, kişisel ve kurumsal gelişime pozitif katkı sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İK bölümü çalışanları ve tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Geribildirim Kavramı ve Değerlendirmede Geribildirimin Amaçları
 • Performans Değerlendirmede Geribildirim Döngüsü
 • Geribildirimin Esasları
  • – Kişiye Geribildirim
  • – Olaya Geribildirim
  • – Performansa Geribildirim
 • Değerlendirmede Geribildirimin Çeşitleri
 • Olumsuz Geribildirimin Aşamaları
 • Değerlendirme Geribildirim Süreci İşleyişi
 • Performans Geribildirimde Zamanlama
 • Performans Geribildirimde Konu
 • Geribildirimde STAR Modeli
 • Performans Geribildirimin Çıktıları
 • Geribildirimi Zorlaştıran Faktörler

Eğitim Yöntemi:

Teorik Anlatım

Soru Cevap

Uygulamalı örnekler

Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Halkla İlişkiler bir organizasyon ile onun hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişim, anlaşım ve uzlaşma köprüsü kurmaya çalışan yönetimsel bir fonksiyonudur. Günümüzde Hİ, PR ve İtibar Yönetimi alanlarına değin uzanmış ve İnsan Kaynakları kavramını da interaktif kapsayan dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Proje Yönetimini de içeren yanları da bulunan Hİ bir süreç yönetimi olarak ele alınmalı ve uygulamaları bu çerçevede etkin olarak pratiğe geçirilebilir olmalıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar, Üniversite Öğrencileri ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Hİ uygulamaları, ekip çalışmaları, Örneklerle anlatım, tartışma

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Hİ PR bağlantısını kavramak
 • Hİ’nin İtibar Yönetimindeki önemi ve ölçüm tekniklerini öğrenmek
 • Şirketlerde Hİ’nin Çift Yönlü Fonksiyonuna ilişkin yapılacak çalışmalar
 • Proje Bazlı Uygulama yönetiminin nasıl düzenleneceği

Eğitim İçeriği

 • Halkla İlişkilerin Tanımı
 • Kavramlar
 • Hİ’den PR’a Ve İtibar Yönetimine
 • Hİ ve İnsan İlişkileri
 • Hedef Kitle Modeli
 • Hİ ve İletişim
 • Hİ ve İletişim Unsurları
 • Hİ İlkeleri
 • Sorumluluklar
 • Hİ ve Reklam
 • Hİ Karması
 • Hİ ve Medya
 • Şirketlerde Hİ ve Çift Yönlü Fonksiyon
 • Sosyal Bakış Açısı
 • Hİ ve İnsan Değerleri
 • Hİ Süreç Yönetimi
 • Araştırma Ve Yöntemler
 • Araçlar ve Yönetimi
 • Analizler – Betimleme ve Biçemleme
 • Proje Bazlı Uygulama
 • Değerlendirmeler

Süre: 2 gün, 14 saat

Kariyer Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kurumların sürekli değişen ve gelişen iş çevresinde, sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmaları için Kariyer Yönetimine önem vermeleri gerekir. Çalışanın kurum içindeki mevcut durumunu farkında olması, kısa ve uzun vadede kurum içinde ilerleyeceği yolu bilmesi; çalışan bağlılığı ve motivasyonu ayrıca organizasyonel gelişim ve verimlilik açısından çok önemlidir. Kariyer Yönetimi çıktıları diğer insan kaynakları süreçlerine yön verir.

Bu programda konu ile ilgili yol ve yöntemler aktarılarak katılımcıların bireysel ve kurumsal gelişimlerine katkı saplamak amaçlanmaktadır.

Eğitim Yöntemi

 • Teorik bilgi aktarımı
 • Soru-Cevap
 • Uygulamalı örnekler

Eğitime Kimler Katılmalı

İnsan kaynakları bölümü çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Kariyer Yönetimi Kavramı
 • Kariyer Yönetimi Süreci nasıl işler?
 • Kariyer Planlama ve Aşamaları
 • Kariyer Planlamada Sistemler
 • Kariyer Planlamada Çalışan ve Yönetici faktörü
 • Bireysel Kariyer Planlama
 • Örgütsel Kariyer Planlama
 • Kariyer Geliştirme Araçları

Performans Geliştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Günümüzün yükselen rekabet ortamında şirketler ayakta kalabilmek için yüksek performanslı çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Oysa kendisinden istenilen yüksek performansı gösteremeyen çalışanlar, iş hayatında hep var olmuştur. Bu durum Şirket yönetimlerini zorlamakta ve verimliliklerini hatta karlılıklarını düşürmektedir. Ancak Şirketler düşük performanslı çalışanlar ile hep karşılaşacaklardır. zaman yapılması gereken yok saymak değil kazanmak yani performanslarını geliştirmek ve yönetmek olacaktır.

Eğitim Yöntemi:

 • Teorik Anlatım
 • Soru Cevap
 • Uygulamalı Birey ve Grup Çalışmaları

Eğitime Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Orta ve Üst Kademe Yöneticiler, Departman Sorumluları

Eğitim İçeriği

 • Çalışan Performansı Sorunları
 • Düşük Performansın Temel Nedenleri
 • Performans Sorunlarının Göstergeleri
 • Altı Faktör Modeli ile Sorunların Tespit Edilip Tanımlanması
 • Performans Düşüş Süreci Nasıl Tespit Edilir?
 • Performans Sorunlarına Karşı Alınacak Tedbirler
 • Performans Sorunları İçin Çözüm Önerileri
 • Motivasyon Sağlama
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Çalışanlarla Etkili İletişim
 • Eğitim Etkinlikleri
 • Koçluk Süreci
 • İşe Yönelik Değişiklikler
 • Disiplin tedbirleri
 • İşe Son Verme
 • Çalışan Performansını Geliştirme İçin Yöntemler
 • Performans Geliştirme Planı Nasıl Hazırlanır?
 • Uygulamalı Performans Geliştirme Planı Hazırlama
 • Performans Danışmanlığı Kavramı
 • Performans Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?
 • Uygulamalı Performans Danışmanlığı çalışması

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.