Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması Dijital Dönüşüm Eğitimi

0

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması Dijital Dönüşüm Eğitimi

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması Dijital Dönüşüm Eğitimin Amacı,Stratejik İnsan Kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. İnsan Kaynakları profesyonelleri için İK metrikleri ve analizlerinin doğru ölçümlenmesi İhtiyaç duyulan yetenekleri tespit etme,

 • Optimum istihdam seviyesini belirleme, istihdam dalgalarını önceden tahmin etme,
 • Şirket kültürünü ortaya çıkarma, buna bağlı olarak liderlik mantığı oluşturma,
 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasına fayda sağlayacaktır.
 • İşletmelerin maliyetlerini görmesini, çalışanların gelişimi ve oluşabilecek tüm risklerin önceden tespit edilmesini, aksiyonlarının ve hedeflerinin belirlenmesini sağlanacaktır.
 • İnsan Kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin yapılması çalışan deneyimini veriye dayalı yönetmenize olanak sağlayarak, sürecin çalışan ve işveren açısından daha verimli geçmesini sağlayacaktır.
 • İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek işletme için yatırım ve karlılık getirir.
 • Dijital dönüşümün İnsan kaynakları süreçlerine entegre yönetimi

Uygulamalı İnsan Kaynakları Raporlanması Dijital Dönüşüm Eğitimi içeriği

 • İK Analitiği Nedir?
 • İK Analitiğinin Temelini Oluşturan Kavramlar nelerdir?
 • İnsan kaynakları Açığının belirlenmesi ve aday havuzunu oluşturmak.
 • İş gücü devir oranının maliyet açısında değerlendirilmesi
 • Doğru işe doğru eleman seçiminin oranlarının hesaplanmasını sağlamak.
 • Eğitim ihtiyacının belirlemesinde hangi analiz yöntemleri kullanılır?
 • Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve raporlamalar nelerdir?
 • Eğitim ve geliştirme işlevlerinin verimlilik açısından değerlendirme süreçleri nelerdir?
 • Fayda maliyet analizi ve raporlaması nasıl yapılır?
 • Eğitim sonrası önlenebilir tüm süreçlerin maliyet faydaları nelerdir?
 • Beş düzeyde Yatırım Karlılığı raporlanma aşamaları nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlamasında kullanılan analiz yöntemleri nelerdir?
 • Personel maliyet oranlarının hesaplaması ve raporlanması nasıl yapılır?
 • Seçme ve yerleştirme süreçlerinde verimliliğin hesaplanması ve raporlanması nasıl yapılır?
 • İnsan kaynakları metrikleri işletmelerin hedeflerine nasıl entegre edilir?
 • Genel envarterlerin raporlanması ve insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri nelerdir?
 • İnsan kaynakları metriklerinin analiz raporlamaları nelerdir?
 • İnsan kaynaklarında kullanılan IK metriklerin hesaplaması ve aksiyonların belirlenmesi detayları ile birlikte uygulamaları olarak anlatılacaktır.
 • İnsan kaynakları ölçümlerin yapılması işletmelerde verimliği sağlanması için tüm aksiyon yıllık hedeflerinin belirlenmesi
 • Ücret yönetimine ilişkin ölçümleri örnekleri nelerdir?
  • Devir oranın hesaplaması
  • İşten ayrılış anketlerin raporlanması ve aksiyon alınması
  • Personel çıkış ve Bağlılığı metrikleri raporlanması
  • Devamsızlık oranların hesaplaması
  • Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları nelerdir?
  • Devamsızlık oranın işgücü kaybına yansımaları nelerdir?
  • İş kazası oranı nasıl hesaplamalıdır?
  • Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?
  • Kişi eğitim oranların hesaplanması
  • Eğitim değerlendirme oranların hesaplanması
  • İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci.
  • Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci.
  • Ek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.
  • İş yükü ve İşgücü Analizi raporlanması
  • İş gücü ihtiyacı raporlanması
  • Kaynağa göre işe aşma maliyeti raporlanması
  • Boş olan pozisyon doldurulma süresi ile ilgili raporlaması
  • Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması
  • Çalışan sayıları ve demografik bilgileri raporlanması
  • Yedek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.
  • İş gören maliyetlerin hesaplaması
  • İşten çıkış oranların hesaplanması ve raporlanması
  • Eğitim Organizasyon gelişim yetenek yönetimi tüm ik metrikleri raporlanması
  • Kariyer planlaması ve yedekleme planlama tüm ik metrikleri raporlanması
  • İnsan kaynakları finansal raporlamaları
  • Ücret Finansal ve Maliyet metrikleri raporlanması
  • İnsan kaynakları iş hukuku davaların raporlanması
  • Çalışan Bağlığı ve Memnuniyeti raporu aksiyon planları

Ölçüm, kontrolün sağlanmasında ilk adım olup, nihayetinde gelişim sağlar. Ölçemezseniz, anlayamazsanız. Eğer anlamazsanız, kontrol edemezsiniz, eğer kontrol edemezseniz, geliştiremezseniz.
James Harrington

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.