0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşletme Bütçeleri ve Bütçe kontrol Teknikleri

0

İşletme Bütçeleri ve Bütçe kontrol Teknikleri

Eğitimin İçeriği ve Amacı
 • Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi
 • İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar
  • Program Bütçe
  • Sorumluluk Bütçesi
  • Esnek Bütçe
  • Öncelik Sıralı ve Sıfır Tabanlı Bütçeler
  • Sermaye Bütçelemesi
 • İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme
 • Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları
 • Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi
  • Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri
  • Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler
  • Üretim Hacminin Planlaması
  • Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
  • Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
  • Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri
  • Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması
 • Gelirlerin Planlanması
  • Satış Hâsılatının Bütçelenmesi
  • Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi
 • Giderlerin Planlanması
  • Ücretlerin Bütçelenmesi
  •  Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi
  •  Amortismanların Bütçelenmesi
  • Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi
  • Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi, Diğer Giderlerin Bütçelenmesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar , Nakit Akışlarının Planlanması ve Bütçeleme
  • Proforma Bilançonun Hazırlanması
  • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Bütçe Kontrol Teknikleri
  • Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi Raporlanması
  • Sorumluluk Merkezlerinin Ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi
  • Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi

Daha fazla bilgi : http://www.biymed.com/isletme-butceleri-butce-kontrol-teknikleri.htm

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.