5S Eğitimi

5S Eğitimi – 5 ADIMda ENDÜSTRİYEL DİSİPLİN, KAYIP / İSRAF YÖNETİMİ

5S Eğitimi Bilgileri

5S eğitimi, 5 Adım- 5S sistemi, çalışma alanlarının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir TKY. Toplam Kalite Yönetim Sistemi içinde verimliliğe katkısı olan denenmiş bir metodolojidir.

Söz konusu metodolojiyi çoğunluk “Japon sistemi” diye bilinir ancak yanılır. Sistemin çıkış noktası USA’ dır. Orijini, Henry Ford fabrikalarıdır. Amerikalı uzmanlar II. Dünya savaşından sonra Japonları geliştirme programları başlatmışlardır. Ancak Japonlar öğrendiklerini kendi kültürlerini de katarak sistemi geliştirmişler, kendi lisanlarında sistemi adlandırmışlardır. “S” ile başlayan 5 ad. Japonca kelimenin baş harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile de anılır. 5S sistemi, işyeri ortamının iyileştirilmesi ve yapılan verimlilik ve diğer iyileştirme çalışmalarına temel oluşturması açısından da, son derece önemli bir maliyet düşürme ve Verimlilik artırma sistemidir.

Yalın Üretim Metodunun vazgeçilmez bir adımıdır.

5 Adım (5S) uygulanan işletmelerde elde edilen kazanımlar;

 • Sorunlar daha erken tespit edilir,
 • Keyifle çalışılan Sağlıklı, uygun ortamlar yaratılır, Kurum ve Kuruluşlarda Moral, Motivasyon artar,
 • Katılım ve paylaşımı artırır,
 • Zaman; kazanılır, dolayısı ile verimlilik artar.
 • Üretim ve Hizmet Prosesleri, Bakım-Onarım Prosesleri etkin yönetilir,
 • Makine ve Ekipmanların Bakımı yapılırken, Temizlik-düzen “Muayene/ Kontrol” etme alışkanlığını getirir,
 • Verimliliğin artmasına faydası olur, *İsraf önlenir, *Personel motivasyonu sağlanır,

Eğitimin Amacı

Kurum ve Kuruluşlarda, Kalite, Verimlilik iş sağlığı ve güvenliği, makine ekipman performansı sağlama, çalışma ortamlarının organizasyonu-düzenlenmesi ve iyileştirmeleri hedef alan, çalışanların katılım ve motivasyonun artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerde genel olarak Verimlilik, düzen ve disiplini sağlamak için de kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan Dünya ülkelerinin birçoğunda benimsenen ve uygulanan 5S sistemini öğretmektir.

5S- Endüstriyel Disiplin kavramının standart hale getirilmesini, uygulanmasını ve bu yöntemlerin önemini katılımcılara örneklerle anlatmak, konunun önemini benimsetmektir.

Eğitim İçeriği:

 • İnsan faktörü, Kalite, Değişim, 3M+1i=5M. Çalışanlar dikkat!
 • TQM. Toplam Kalite Yönetiminde 5S’ in Yeri, Tarihçe; Hanry Ford, F. Taylor ve CANDO sistemi.
 • 5S. Sistemi niçin önemli? Japonya’ dan ve Dünya’ dan uygulama örnekleri,
 • Yalın Düşünce, Yalın üretim, KAYIP YÖNETİMİ, İş alanlarında- Atölyeler ve Depolarda verimlilik,
 • 5S – 5ADIM anlamı ve yöntemi, 5S maddelerinin açıklanması,
 • TQM.’de 5S. 3MU. 7 MUDA ve Chokote… ÇAKU-ÇAKU,
 • Seiri (sınıflandır-Tertip), Seiton (Sırala-Düzenle), Seiso (Sil-Temizle, Parlat),
 • Temizlik ve düzenin iş-toplum yaşamında önemi, Temizlik nerede başlar ?
 • Seiketsu (Standartlaştır), Shitsuke (Sürdür-inanarak, Self Disiplin),
 • 5S metodunu benimsemek için “konu ile ilgili önemli sloganlar”,
 • Üretim Proseslerinde ve Hizmet Sektöründe 5S çalışmaları,
 • Görsel Fabrika / Görsel İşletme/ Görsel İŞ yeri, Tek Nokta dersleri,
 • 5S uygulamalarının Faydaları,
 • 5S – 5 ADIM sistemi uygulamasında dikkat edilecek hususlar,
 • 5S sistemi denetimi, denetim sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Ofislerde verimlilik için 5S, Sisteminde Karşılaşılan zorluklar,
 • 5S Başarı koşulları, belirlenen düzeyler, Sorular-Cevaplar,
 • Grup Çalışmaları
 • Katılımcılar ekiplere ayrılacak, Ekip Liderleri atanacak, 1.gün öğrenilen konular, işletme içinde 5S denetimleri

Eğitimin Yöntemi

Slaytlar ile anlatım, Tartışma, Grup çalışmaları, Uygulama Pratikleri, Fotoğraf ve Video Film görselleri ile konuların pekiştirilmesi…

Kimler Katılmalı

İşletmelerin Üst ve orta kademe yöneticileri /operatörler, verimli olmak isteyen tüm çalışanlar,

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Yeterlilikler;

Eğitime etkin katılan personel, Çalışma ortamını daha farklı bir gözle görebilme yeteneği kazanırlar,

Çalışanlar; Yönetimlerin katkısı ve desteği ile işlerini yaparken savurganlığı / israfı önleme metodunu dikkate alırlar ve yaptıkları işleri daha verimli, çalıştıkları ortamları daha düzenli ve güvenli hale getirebilmeleri için gerekli aksiyonları yapacak duruma gelebilirler,

Personel; Derli -Toplu ve Temiz bir çalışma ortamının nasıl yaratılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını öğrenebilirler.

Yöneticiler de “Kayıp Yönetimi” içinde basit ancak çok etkili bir metodu öğrenirler. Sistemin nasıl uygulanacağının püf noktalarını kavramış olurlar. Verimliliğin artmasına, kayıpların önlenmesini, Müşteri Memnuniyetini sağlarlar, Çalışanlar arasında Moral-Motivasyonu ve iş barışını sağlamış olurlar.

5S Eğitimi Başvuru Formu

  5S Eğitimi Diğer Tarihleri

   Eğitim Bilgileri

   Eğitimlere katılım şartları

   • Eğitimlerimize web sitemiz içinde yer alan online kayıt formundan ön kayıt yaptırabilirsiniz.
   • Bir eğitimin açılması için minimum 4 katılımcının (aynı firma veya 4 farklı firmadan katılımcı olabilir) kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
   • Online kayıt formunu doldurmak kesin kayıt yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kayıt formu Biymed Akademi'ye ulaştıktan sonra online kayıt formunda yer alan eposta adresinize kesin kayıt formu iletilecektir.
   • Kesin kayıt formunda yer alan katılımcı bilgileri ve fatura bilgileri doldurulduktan sonra Biymed Akademi tarafından onay verilmesine istinaden kayıt formunda yer alan banka hesabına yapacağız eğitim bedeli ödemesi ile kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
   • Eğitimin açılması kesinleşmeden eğitim bedelinin ödemesi Biymed Akademi tarafından alınmaz.
   • Eğitimlerimiz ücretsiz değildir.

   Hizmet Sözleşmesi

   • Biymed Akademi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik yeri ve mekânında, etkinlik tarihlerinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.
   • Katılımcı firma, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar bildirebilir. Zamanında yapılan bildirimlerde, eğitim ödemesi yapılmış ise ödemesi iade edilecektir. İade istenmemesi durumunda bir yıl içinde aynı eğitim veya farklı bir eğitim programına katılabilir. Eğer etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar katılım iptali bildirilmemiş ise eğitime katılıp katılmadığına bakılmaksızın, eğitim bedelini etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder.
   • Katılımcı Firmalara, bu sözleşme kapsamında, kesin kayıt formları eposta veya faks ile iletilecek olup, kesin kayıt formunda yer alan kaşe ve imzaların orijinal imzalar gibi geçerli ve uygulanabilir olduğunu kabul eder.
   • Bu sözleşme, T.C. maddi hukukuna tabi olacak ve buna uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

   Eğitim Genel Bilgileri

   • Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır.
   • Eğitimler minimum 4 kişi ve maksimum 20 kişi ile açılmaktadır.
   • Tüm programlar, talep edilmesi halinde şirketlere özel kurumsal eğitim olarak firmanın kendi yerinde veya belirlediği yerde yapılabilmektedir.

   Sertifika

   • Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.

   İndirim Koşulları

   • Aynı firmadan 3 kişi katılımında %5 indirim uygulanır.
   • Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %10 indirim uygulanır.
   • Bireysel katılımlarda %10 indirim uygulanır.

   Eğitim Bedeline Dahil Olanlar

   • Öğle yemekleri
   • Çay-Kahve ve ikramlar
   • Eğitim notları (Basılı)
   • Sertifika

   Eğitim Saatleri

   • Eğitimlerimiz 10.00-17.00 Saatleri arasında yapılmaktadır.
   • 10.00-11.10 Eğitim
   • 11.10-11.20 Ara
   • 11.20-12.30 Eğitim
   • 12.30-13.30 Yemek arası
   • 13.30-14.45 Eğitim
   • 14.45-15.00 Ara
   • 15.00-17.00 Eğitim

   Leave A Reply

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.