Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi Amacı

Süreç yönetimi eğitimi, faaliyetlerin ilişkili olarak gruplandırılarak süreçlerin belirlenmesi yoluyla sürece dayalı yönetimin temel aşamalarını, tanımları ve süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmeler aracılığıyla çalışma bütünlüğü ve organizasyonun oluşturulmasının sağlanması hususlarında planlama ve uygulamaları detaylı olarak aktarmayı amaçlamaktadır.

Süreç Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Eğitime Kimler Katılmalı

Süreç yönetimi eğitimine, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

 • Kurumların süreç yönetimi çalışmalarında yer alanlar
 • Süreç yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler
 • Süreç yönetimi alanında çalışma yürütmeyi planlayanlar
 • Süreç yöneticiliği rollerinde görev alanlar/görev almayı planlayanlar
 • Süreç tasarım ve iyileştirme çalışmaları yürütenler
 • Süreç otomasyonu çalışmalarında yer alanlar

Eğitim Yöntemi:

Süreç yönetimi eğitimi, örneklerle anlatım, Süreç Oluşturma Tekniklerinin uygulanması, ekip çalışmaları, tartışma ve katılımcı sunumları ile yapılmaktadır.

Süreç Yönetimi Eğitiminden elde edilecek yararlar

 • Toplam Kalite Yönetimi bağlamında süreçlerin ne şekilde oluşturulacağı
 • Yeni Süreç Tasarım tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin nasıl yönetileceği
 • Süreç Yol Haritalarının oluşturulması
 • Mevcut faaliyetlerin Süreçler olarak geliştirilmesi ve İş İyileştirilmesine ilişkin Uygulama Çalışmaları

Süreç Yönetimi Eğitimi içeriği

 • Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi”
 • Toplam Kalite Yönetimi: EFQM Modeli ve ISO 9001:2008’in Süreçlere Bakış Açısı
 • Süreçlerin Belirlenmesi: İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi ve Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi: Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
 • Uygulama Çalışmaları

Süreç Yönetimi Eğitimi Bilgi Formu

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.