0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kurumlarda çalışan bireylerin kendi gelişimlerine katkıda bulunacağı kişisel gelişim eğitimlerine ait eğitim içerikleri aşağıdadır.

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitiminin Amacı, teknolojik kolaylıkların giderek artan bir hızla yaşandığı, mesafelerin kısaldığı, iletişimin çok farklı boyutlara taşındığı günümüz dünyasında, zaman hala yönetilmesi gereken en önemli kavramlardan biri olma özelliğini ve önemini korumaktadır. Değişim rüzgarlarının dünyanın her yerinde estiği bir dünyada zamanı yönetme, bireysel başarı ve mutluluğun temel anahtarlarından biridir. “Zamanı yöneten yaşamı yönetir” temel prensibi ile yaşamsal tüm alana yayılan bir süreç olan zaman yönetimi artık herkes için vazgeçilmez ve en temel prensiplerden biri olma konumundadır.

Yaşamı belirli parçalara bölünmüş olarak düşünmekten ziyade zaman kavramı ile bütünleştiren ve bu süreci en iyi şekilde yönetmeyi hedef alan bu eğitim programı, geçmişin zaman yönetimi eğitimleri programlarından pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Boyutunu sadece iş yaşamı ile sınırlandırmaması, zaman yönetme sürecini bir yaşam tarzı olarak sunması, birey için kendi organize edebileceği sistemlerin temel prensiplerini paylaşması, her dönem ve her koşula uygunluk sağlayabilecek bir sistematiğe uygun olması gibi özellikleri en temel farklılık noktalarından bazılarıdır.

Bu eğitim programı çerçevesinde, bireyler zaman yönetmeyi tüm boyutları ile kavrarken, başarı ve mutluluğu sadece iş yaşamları ile sınırlı kalmayacak şekilde tüm yaşamlarına taşıyabilecek gerçeklerle bir kez daha yüzleşeceklerdir. Bu perspektif ile bakıldığında, zaman yönetiminin bir eğitim programı olmaktan ziyade yaşamı yönetmenin programı olduğu çok net olarak kavranacaktır.

Tüm bu nedenler, zaman yönetiminin, kaçınılmaz bir yaşam tarzı olan değişim yönetiminin de çok önemli bir parçası olma konumunu güçlendirmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Zaman Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Zaman ve yaşam
 • Yaşam içinde kişisel anayasalar
 • Kişisel üretkenlik piramitleri
 • Zaman kavramına bakış
 • Zaman yönetimine giriş
 • Kontrol kavramı ve olay kontrolü
 • Zaman yönetimi ve olay kontrolü ilişkisi
 • Neden ve niçin zaman yönetimi
 • Etkin zaman yönetimi
 • Zaman yönetiminin aşamaları
  • Keşfetmek
  • Hedefleri belirlemek
  • Saptamak
  • Öz-disiplin
 • Zamanın nasıl kullanıldığını bilmek / keşfetmek
  • Zaman Analizleri
  • Zamanı Kötü Kullanmak
 • Zamanın doğru kullanılması / hedefleri belirlemek
 • Fizyolojik Yüksek Performans
  • Enerji Eğrisi
  • Performans ve Zaman
  • Zamanı Değerlendirmek
  • Zihinsel Blokaj
 • Zamanı doğru kullanmadaki engelleri belirlemek / saptamak
  • Zaman Hırsızları
  • Stres Yönetimi
 • Zamanı iyi yönetmeyi planlamak / öz –disiplin
  • Acil ve Önemli Kavramları
  • Proaktif ve Reaktif Kavramları
  • Plan Yapmak
  • Zaman Planlama Rehberi
  • Zaman Planlama Süreci
  • Günü Planlamak / Günü Planlama Sistemleri
  • Zaman Üreticileri
  • Zaman Yönetim Organizasyonu
  • Yaratıcı olmak
  • Zaman Üreticilerinin Alanları (telefon görüşmeleri, toplantılar vb.)

Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi

Eğitimin Amacı

İnsan ilişkilerinde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve öncelikle bu durumu önleyebilmek için insanlara farklı bir anlayışla yaklaşmak, zor durumlar karşısında kontrollü davranarak bu durumu hem kurum için hem kendisi için KAZAN*KAZAN felsefesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak bazı bilgi ve beceriler gerektirmektedir.

Bu eğitimde, zor insanların yarattıkları sorunlu durumları kontrol altına alabilmek ve bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için hayata bakış açılarında farklılık yaratacak, gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün olan teknikler anlatılmaktadır.

Diğer yandan eğitim sürecinde; sorunlu durumlar ile karşı karşıya kalındığında kontrolü ele alarak, zorluk hallerini kazanç ile sonuçlandırmalarını sağlayacak bilgi ve yöntemleri sağlayarak, sorunlu durumların baskı ve stres yaratmasını engellemek için bakış açısı oluşturmak ve yoğun iş ortamında stres ile başa çıkma teknikleri uygulamalı olarak sunulmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Çalışma hayatında bulunan ve bir şekilde zor insanlarla başa çıkmaya çalışan,Ast-Üst ilişkilerinde zorlanan her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar,pazarlama ve satış elemanları,İK çalışanları

Bu eğitim sonunda katılımcılar ;

Farklı iletişim tarzlarını ayırt edip, ‘Zor İnsanlar’ karşısında uygulayabilecekleri teknikleri öğrenecek, Çalışma hayatında karşılaşılabilecek olumsuzluk kaynaklarını fark edip, farklı durumlara karşı hazırlıklı olma anlayışını benimseyecek, Olumsuz durumlar sonucunda yaşanan yıkıcı duyguların etkilerini en aza nasıl indirilebileceği konularında farkındalık kazanacaklardır

Eğitim İçeriği

 • İnsan ve Davranışı
 • İnsan Davranışlarındaki Farkların Kaynakları
 • İnsanlar Neden Zor İnsan Olur?
 • Çatışmalı Zorlu Durumlar
 • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
 • Yaygın Zor İnsan Tipleri ve davranışlar
 • Zor Davranışlar
 • Zor Davranışlara Örnekler
 • Zor İnsanlara Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
 • Kişilik profilleri
 • Zor İnsanlar Karşısında Taktikler
 • Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
 • Zor Durumlarda Stresle Başa Çıkma ve Stresle başa çıkmanın en etkili yolları
 • Zor İnsan Tipleri Zor İnsanları Sakinleştirme Teknikleri
 • Memnuniyetsiz Kişileri Memnun Etmede Dikkat Edilecek Nüanslar
 • Olumsuz Durum ve Kişileri Yönlendirme ve İçsel Motivasyonu Koruma İşe ve hayata Pozitif Bakış
 • Anlamak için dinlemek,uygun soru sorma yöntemleri
 • Çatışmayı işbirliğine dönüştürme
 • Güven uyandırma
 • Rol-Play ve örnek olay uygulama

Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kişisel Gelişim açısından önem arz eden, iş ve sosyal hayatta farklı ve başarılı olmanın ön koşullarından biri de hitabet ve beden dili hâkimiyetidir. Eğitimin amacı, kişiye etkili ve güzel konuşmanın teknik ve sosyal yönlerini açıklamak, alıştırmalar ve püf noktaları ile konunun içselleştirilmesini sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları ve Diğer Çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Alıştırmalara dayalı çalışmalar, Taklit ve sunumlar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • 3 S’in neler olduğu
 • Konuşma Yanlışları hakkında bilgi edinmek
 • Gevşeme Tekniklerinin nasıl uygulandığı
 • Beden Dili ve İnceliklerinin neler olduğu

Eğitim İçeriği

 • Sağlıklı İlişkilerin Temeli
 • Sözlü İletişim
 • Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Yetenek ve Eğitim Faktörü
 • Belagat: Teori ve Sanat
 • 3 S
 • Son Nokta’nın Öyküsü
 • Konuşma Yanlışları
 • Üslup ve Tarzın Önemi
 • Gevşeme Teknikleri
 • Beden Dili ve İncelikleri
 • Yazmanın ve Okumanın Önemi
 • Genel Alıştırmalar, Taklit ve Uygulamalar
 • Hazırlıklı Konuşma Alıştırmaları

Süre: 1 gün, 7 saat

Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Türkçe’mizi daha güzel kullanarak iletişim kurmamızı sağlayacak şekilde diksiyon kurallarını uygulayarak öğrenmek

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir
 • Sesi Tanıma , Koruma ve Geliştirme
 • Sesin şiddeti, perdesi ve tınısı
 • Neden kendi sesimiz bize kötü gelir ?
 • Sesin bükümü ve esnekliği alıştırmaları
 • Türkçedeki bazı ses olayları ( ünsüz düşmesi, ünlü birleşmesi vb…)
 • Konuşmalı ve konuşmasız boğumlama çalışmaları
 • Konuşmada doğru üslup için paradigmalardan uzak empatik dinleme
 • Diksiyon nedir ?
 • Fonetik nedir ?
 • Diyafram nefesinin faydaları ve Diyafram egzersizleri
 • Ğ’ler ve R’lerin kullanımı
 • Galat-ı meşhurlar
 • Vurguların doğru kullanımı
 • Ses Vurgusu alıştırmaları
 • Hece Vurgusu alıştırmaları
 • Kelime Vurgusu alıştırmaları
 • Şiddet Vurgusu alıştırmaları
 • Durak nedir ? ne kazandırır ? Duraklı okumalar
 • Tonlama ( yüksek-alçak-pes tonlar ve kullanımları )
 • Artikülasyon ve Uygulamaları
 • Konuşmanın önemli öğeleri ( Tartım-Hece Uzunluğu- Susku- Tempo )
 • Ses yüksekliği alıştırmaları
 • Konuşmaya anlam veren ses tonlamaları pratikleri
 • Birinci sınıf Konuşma Hataları
 • Konuşmadaki incelikler
 • Konuşmada ikna edici hitabet kuralları
 • Güçlü ve zayıf sözcükler
 • Ama, Şimdi, Sonra kelimelerinin kullanımı
 • Doğru bildiğimiz yanlış kelimeler testi
 • ‘Seste nötr ifade kullanımı’ haber metinleri alıştırması
 • Liderlerden örnek konuşma metinleri

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve profesyonel hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Amaç, eğitimde yeni veya sentez halinde birikimli bilgi sunumu olabileceği gibi, iş hayatında kâr amaçlı yeni ürün ve hizmet tanıtımı veya satışların hızlandırılması yöntemleri olabilir. Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir sözel-yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel- işitsel araçların desteği ile izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek, interaktif katılımı sağlamak adına son derece önemlidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Alıştırmalar, Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları

Eğitim İçeriği

 • Sunum Teknikleri Temel İlkeler
 • Öğrenme ve Katılım İlişkisi
 • Katılımcılar hakkında Bilgi Sahibi olmak ve Empati
 • Sunum Hazırlıkları
 • Sunum Materyalleri ve Ekipmanlar
 • Sunumun Gerçekleştirilmesi
 • Amaca yönelik Sunum Teknikleri
 • Sunum çeşitleri
 • Katılımcılarla İletişim
 • Kişisel Alanı Korumak
 • Kim, Ne ve Nasıl
 • Sahne Kullanımı
 • Beden Dili ve Ses Tonu
 • Katılımcının İlgisini Sürekli Kılmak
 • Kişisel Tarzı Yaratmak
 • Bireysel Değerlendirmeler
 • Sahneye Koymak
 • Sunumda Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri
 • Heyecanın faydası
 • Özetleme Yöntemleri
 • Uygulamalar ve Sunum Değerlendirmesi ve Geribildirim

Süre: 2 gün, 14 saat

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, Şirketlerde periyodik ve/veya rutin dışı Toplantıların organizasyonu, katılımcıların seçimi, toplantı tarzı, içerik ve süresinin planlanması, iletişim ve koordinasyon, karar alma ve zamanı doğru ve en uygun kullanma yönleriyle şirket kararları ve yönetimi açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için nasıl program, yürütme ve yönetim yapılması gerektiğine dair gerekli bilgi donanımının ve uygulamalı analizlerle profesyonel becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma, uygulamalı ekip çalışmaları, sunumlar ve değerlendirmeler

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Toplantı Çeşitleri
 • Toplantı ne zaman yapılması gerektiği
 • Toplantı Planlamasının nasıl yapılacağı
 • Toplantı Yönetim Teknikleri ve Taktikleri
 • Yürütme ve Zaman Faktörünün Değerlendirilmesi
 • İnteraktif Katılım, İletişim ve Eşgüdüm
 • Moral-Motivasyonun Önemi
 • Toplantıların nasıl faydalı ve verimli olabileceği
 • Başarılı bir toplantı için ipuçları
 • Toplantı Değerlendirme Aşaması ve Raporlama hakkında yöntemlerin öğrenilmesi

Eğitim İçeriği

 • Toplantı: Tanım ve Amaç yeri
 • Toplantı Ne zaman yapılır-(yapılmaz), Neden?
 • Toplantı Çeşitleri
 • Toplantı Öncesi ve Toplantı Planlaması
 • Toplantının Ortamı ve İçeriğinin Şeffaflığı
 • Lider ve Ekip
 • Toplantı Yönetim Teknikleri ve Taktikleri
 • Yürütme ve Zaman Faktörünün Değerlendirilmesi
 • İnteraktif Katılım, İletişim ve Eşgüdüm
 • Katılımcının Kendini İfade Etme Çerçevesi
 • Moral-Motivasyonun Önemi
 • Oluşabilecek Problemlerin Çözümü ve Ekip Kararları
 • Toplantıların faydası
 • Başarılı bir toplantı için ipuçları
 • Dikkat edilmesi gereken konular ve öncelik kullanma
 • Toplantı sonrasında yapılması gerekenler
 • Toplantı Değerlendirme Aşaması ve Rapor

Süre: 1 gün, 7 saat

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hayatın her alanında, evde iş yerinde, negatif bakış açısına sahip olan ve/veya zor insanlarla karşı karşıya kalırız. Özellikle itiraz eden, tatmin olmamış, sorun yaşayan veya yaşadığını düşünen iç ve dış müşteriler ile ilişkilerde bu stresli süreci doğru yönetmek çok kritik olmaktadır. Bu programın amacı katılımcılara zor insanlarla baş etmenin ip uçlarını ve yöntemlerini kazandırmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Şirket içerisinde farklı yönetim kademelerinde bulunan, toplantı düzenleyen veya katılan ve bu süreci verimli yönetmek isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uygulamalar.

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Zor İnsanları Zor Yapan Nedir?
 • Zor İnsanı Anlamak ve Kendi Negatifliğimizi Tanımak
 • Negatif İnsan Olmanın Nedenleri
 • Güven Duygusunun Oluşturulması
 • Pozitif Düşüncenin Benimsenmesi

Eğitim İçeriği

 • Zor İnsanı Anlamak ve Kendini Tanımak
 • Mesafeli Durma ve Empati
 • Tepkisellikten Uzak Durmak
 • Proaktif Olmak
 • Kişi ile Konuyu Ayırabilmek
 • Dikkat Çekme ve Mizah
 • Mizahın Olumlu Bakışa Etkisi
 • Yönlendirme Teknikleri
 • Sonuç Odaklılık
 • Role-Playler ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

İkna Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı katılımcılara sadece teorik bilgiler verilmesi değil, aynı zamanda farkındalık kazandırarak teknikleri özümsemelerini sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Yöneticiler, Danışmanlar, Reklamcılar ve Pazarlama iletişimcileri, Satış yöneticileri ve satış temsilcileri, bu konuda kendinde eksiklik hissedenler

Eğitim Yöntemi

Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, vaka analizleri ve uygulamalar.

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İkna tekniklerine sahip olmak
 • İknanın Psikolojisi
 • Kişiler arası iletişimde ikna teknikleri
 • İş hayatında ikna teknikleri
 • Özel hayatta ikna teknikleri
 • Algı yönetimi
 • Yeni bir fikri nasıl kabul ettiririz?
 • Satışta ikna teknikleri
 • İknada beden dili kullanımı

Eğitim İçeriği

 • Azlık Prensibi
 • Toplumsal Kanıt
 • Hoşlanma
 • Otorite
 • Tutarlılık
 • Karşılık Verme
 • Duygusal Borçlandırma
 • İkna-Rıza İlişkisi
 • Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

İşletme Verimliliği Eğitimi

Eğitimin Amacı

Karlılık, büyüme ve sürdürülebilir kavramlarının ön planda tutulduğu günümüz koşullarında, işletme içi iş görenlerin ve bunlara bağlı tüm ekiplerin de verimliliği esas olmaktadır.

İşletme içerisinde var olan, misyon ve vizyon ile tanımlanmış değerleri daha kalıcı hale getirebilecek teknikleri ve öğretileri içeren eğitim kapsamında, grup çalışmaları ile desteklenen öğretiler ön planda olacaktır.

İçerikte belirlenen konuların karma bir yapı içerisinde teorik olarak sunulması yansıra örnek olaylar ve görsel öğretiler ile desteklenen bir eğitim uygulaması yapılacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İşletme içerisinde aktif ve katılımcı değer üreten her tür çalışan

Eğitim İçeriği

Farkındalık Ve Tanıma

 • Farkındalık teknikleri
 • Kendimizi tanıyalım
 • Değer üreteme yöntemleri
 • Kişisel atalet ve yapısal değişim sorunları
 • Tanımak için esas olan çalışmalar
 • Kendimizi yönetme ve yöneltme teknikleri
 • Karşımızdaki tanıma ve ikna modelleri
 • Profesyonel ve kurumsal davranış

Grup Çalışması Ve Sonuç Üretme

 • Grup temelli çalışma kuralları
 • Grup psikolojisi
 • Birlikte çalışma ve karşılaşılan sorunlar
 • Etkin takım çalışması
 • Takım çalışmasını bozan etkenler ve giderilmesi
 • Verimli takım çalışmaları
 • Takım çalışmalarında liderlik ve etkinlik
 • Grup çalışmalarında zaman yönetimi

Temel İletişim Becerileri Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • Empati Basamakları
 • Empatide sen dili ve ben dili nerede kullanılır?
 • Empati İle İletişim Eğitimi
 • Neler empatiyi engeller?
 • Önyargı ve empati
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • Kaliteli iletişim kavramına bakışı
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Müşteri Beklentileri nelerdir?
 • Uzun Dönemli Müşteri Yaklaşımı ve Güven İlişkisi, Sadık müşteri yaratabilmek
 • Müşteri Tipleri ve Müşteri Tiplerine Uygun İlişki Biçimleri
 • Müşteri Şikayetlerinin Önemi, şikayet bir şans mı?
 • Aşırı müşteri taleplerinin karşılanmasındaki teknikler, müşteriyi kaybetmemek yaklaşımları
 • Şikayet sürecinde Alınması Gereken Önlemler
 • Şikayet Karşılama ve Çözüm Süreci, beklentiler

Motivasyon Ve Ekip Verimliliği

 • İşletmelerde motivasyon uygulamalarının gerekçeleri ve etkileri
 • Motivasyonun olumlu olumsuz etkileri
 • Denge faktörlerini n analizi
 • Yönetimsel modellerin motivasyon üzerindeki değişimleri ve etkileri
 • Firma imajının ve marka değerinin motivasyonel etkileri
 • Motivasyonel stratejilerde kullanılan araçlar ve kullanım teknikleri
 • Örgütsel ve yönetsel motivler
 • İşletme yönetiminde verimlilik konsepti
 • İşletme içi verimlilik Faktörleri
 • Verimlilik etkisinde değişebilecek veya değişemeyecek etkenler
 • Motivasyon-Verimlilik ilişkisinde birey-örgüt etkileşimi
 • Motivasyon-Verimlilik ilişkisinde işgören-iş ve işveren etkileşimi

Duygusal Zeka

 • Duygusal Zekâ Nedir? :
 • “Duygusal Zekâ” kavramına ilişkin bilinmesi gerekenler
 • Duygularınızı Anlamak:
 • Olumlu ya da olumsuz duygular nasıl ortaya çıkar
 • Duygularınızı Yönetmek
 • Empati
 • Başkalarının duygularını anlama, bakış açılarını görme ve sıkıntılarına ilgi gösterme
 • İlişkilerinizi Yönetmek
 • İnsanlar ile daha iyi ilişkiler kurabilme

İşyerinde Yetkinlik Ve Delegasyon

 • İş modelimiz ne? Buna göre yetkinlik modelimiz nasıl olmalı?
 • Şirketimizi Etkileyecek Dış gerçekler:
 • Şirketimizin içinde bulunduğu ortamda neler oluyor?
 • Stratejik odak: Kazanmak için stratejimiz ne?
 • Organizasyonel kabiliyetler
 • Temel Yetkinlikleri belirlemede Organizasyonel Yetkinliklerin kullanımı.

Delegasyon

 • Görev aktarma ve devretme
 • Yetki kullanımı
 • Yetkisizlik tanımı
 • Karar verme ve uygulama
 • Sorun çözen yetki devri
 • Vekalet tanımı

Her Konuşma Bir Sunumdur Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sunum denildiğinde ilk akla gelen çok sayıda kişinin olduğu topluluklara yapılan konuşmalardır ancak aslında ikiden fazla kişiye yapılan her konuşma bir sunum özelliği taşır.
Güzel Konuşma ve Sunum ayrılmaz bir ikilidir ve yapılmayanı yapmak, farklı olmak unutulmaz sunumları meydana getirir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Konuşurken etkilemek, etkilemek amaçlı konuşmak
 • Diksiyon ve Fonetik
 • Boğumlama ve Vurgularla alıştırmalar
 • Sunumda kelebek etkisi nasıl sağlanır?
 • Sunum öncesi giriş planı, gelişme koridoru, son etki finali
 • İşyerinde, özel günlerde, sosyal faaliyetlerde, Yöneticinin yerine, açılış, esprili ve nüktedan konuşma örnekleri ile birebir çalışmalar
 • Sunumun harika geçmesi için bilinmesi gereken çok bilinmeyen detaylar
 • Sunum mutfağındaki malzemeler nelerdir ve nasıl kullanılmalıdır?
 • Topluluk önünde konuşma gerilim seviyenizi 10’dan 5’e indirmek
 • Sunumunuz öncesi hazırlığınız nasıl olmalı?
 • Açılış ve kapanışlarda kullanılması gereken sihirli sözcükler
 • Sizi dinlemeye gelenlerle aranızdaki iletişimi en sağlam şekilde sağlama tüyoları
 • Sunumunuz esnasında kullandığınız görseller sizin asistanlarınızdır, yöneticileriniz değil
 • Bilgi verme amaçlı sunumda…..
 • İnandırmak için yapılan sunumlarda…
 • Doğaçlama konuşmada…
 • Her konuşma türüne ayrı sihirli formüller
 • Önyargıları nasıl kırarsınız?
 • Zor sunumlar, zor dinleyiciler, zor başlangıçlara çözüm önerileri
 • Toplantı sunumlarında; dinlenin dinletin
 • Sunumda vücut dilinin en etkili nokta atışları
 • Sesinizi melodik kullanma egzersizleri, monotonluğu kırmak
 • Güzel Konuşmanın altın kuralları
 • Sunumda imaj dinamikleri
 • Konuşmaya anlam verme pratikleri
 • Sunumda ikna için 3 kuralının örneklerle anlatımı
 • Sunumda Alan ve mekan yönetimi
 • Sunum hakkında bilinmeyenler
 • Sadece güzel konuşmak yetmez baka neler gerekir?
 • Sunumun imajı
 • Pratik okuma ve konuşmalar

Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bir işin etkin, verimli, kaliteli, en az maliyetle ve en kısa sürede yapılması ile çalışanların birey olarak farklılıkları, saygınlıkları, sorumluluk duyguları, güdülenmeleri ve özdeşleşmeleri arasındaki ince dengenin kurulması ve sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

Bu eğitimin kazanımlarını elde eden yöneticiler, yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Takım oyunları ve görsel eğitim materyalleri ve rol play çalışmaları ile desteklenen eğitimin katılımcılara kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst düzey yöneticiler ile, takım halinde çalışmak zorunda olan üretim ekiplerini sev ve idare eden takım liderleri

Eğitim İçeriği

 • Liderlik ve İşlevleri
 • Liderlik-Yöneticilik farkı
 • Mentörlük ve Koçluk ile yönetebilme
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planları
 • Takım Yapılandırmanın Amaçları
 • Takım Oluşturma Adımları
 • Takım oyunu(1)
 • Motivasyon, Motivasyon kaynakları
 • Bireysel motivasyon
 • Takım ruhu
 • Motive Etme Becerisi
 • Kendini Yönetme Sanatı (Kısa Film)
 • Takım Oyuncuları Stilleri – Çatışmalar
 • Çatışma Yönetimi
 • Kriz yönetiminde takım etkinliği
 • Takım performansı ve iş bölümü
 • Zor insanları yönetme ilkeleri
 • Takım Liderleri İçin Stratejiler
 • Sonuç Odaklı İş Takibi
 • İşletme verimini artıran liderlik ve takımdaşlık
 • Bireysel Alanlar ve İnsiyatif Sınırları
 • Delege eden liderlik sanatı
 • Ortak hedef ve bilgi yönetimi ile liderlik
 • Grup dinamiğini artırmak için gerekli davranış biçimleri

Zaman, Stres ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Zaman, herkese eşit olarak verilen çok az şeyden birisidir. Zamanı kullanma biçimimiz iş ve aile yaşamında sizi gerçek başarı ve mutluluğa götürür. Zamanı doğru yönetebilmek için kişisel hedeflerimizin ve değerlerimizin belirlenmesi gerekir.

Zamanı yönetmenin kendini yönetebilmek ve bununla beraber olayları da yönetebilmek olduğu bilinci ile işlenecek konularda toplantı yönetimi de detayları ile analiz edilecektir.

Verimlilik esasına dayalı sonuç odaklı zaman yönetiminin başarısız olması durumunda yarattığı stres ve buna bağlı hastalıkların önlenmesindeki sonuçları da öğreti konusu yaparak uygulamalı bir süreçte öğrenme kalitesi arttırılacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Zaman Yönetimi
 • Kişisel Performansımızı Fark etmek ve Geliştirmek
 • Yaşamı ve Zamanı Planlamanın Nedenleri
 • Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri
 • Sorunları Tanımak
 • Değişik Yaşam Rollerimiz ve Değerlerimiz
 • Kişisel Vizyon ve Misyon Oluşturma
 • Yaşam Yönetimi ve Zamanı Dengeli Kullanma
 • ParetPrensibi
 • Önem ve Aciliyet – Önceliklerimiz
 • Hayata, İşlere Hakimiyet ve Doğru Önceliklendirme
 • Planlama ve Organizasyon
 • Etkin Sonuç Üretmek
 • Planlama ve Program Yapmak
 • Zaman Çalıcılarla Başa Çıkabilmek
 • Bir hedef nasıl oluşturulur ? Anahtar noktalar ve Etkili Hedef Kriterleri
 • Hedeflerin Eyleme Dönüşmesi
 • Erteleme ve Hayır Diyememe
 • Etkin Olunan Saatlerin Verimli Kullanılması
 • İyi İletişim Kurma
 • İşte Yetki Devri
 • Kesintiler-Çalışmaların Bölünmesini Engelleme
 • Başkasına Bağımlı Olan İşleri Hızlandırma
 • Telefon Görüşmeleri
 • Toplantıları Verimli Hale Getirme
 • Evrak ve Raporlar
 • Davetsiz Misafirler
 • Bekleme Sürelerine Hazırlıklı Olma
 • Yolda Geçirilen Zamanı Değerlendirme
 • Zaman Yönetim Araçlarını Etkili Kullanmak
 • Zaman Planlama Rehberi ve “ Temiz Masa“
 • Toplantı Yönetimi
 • Toplantı Amacı
 • Toplantı Çeşitleri
 • Toplantı Hazırlıkları
 • Gerekli Ögeler
 • Ortam
 • Katılımcı Belirleme
 • Oturum Düzenleri
 • Toplantı Yöneticisinin Sorumlulukları
 • Gündem Bütünlüğü
 • Akış Kontrolü
 • Katılımın Sağlanması
 • Karar Alma
 • Tutanak Tutulması / Toplantı Sonrası Takip
 • Stres Yönetimi
 • Stresi Tanıyorum:
 • Stres Tanımı ve Belirtileri
 • Stresin Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri
 • İşyerinde Stres Yaratan Faktörler
 • Şu an hayatınızda stres yaratan ne kadar faktör var
 • Stresle Başedebiliyor muyum?
 • Hangi özelliklerim hayatımı zorlaştırıyor?
 • Stres Yaratan İnanç ve Değer Sistemlerimiz
 • Düşünce Biçimimiz bakış açımızı nasıl etkiliyor?
 • Olumsuz musunuz? Olumlu mu?
 • Stresle Başedebilmeyi Zorlaştıran Kişilik Özellikleri
 • İş Stresi Ölçeği
 • Stresle Başedebilme Yöntemleri
 • Bedene Yönelik Olanlar : Nefes Egzersizleri, Gevşeme Egzersizleri, Zihinde Canlandırma Tekniği
 • Zihine Yönelik Olanlar : Çarpıtılmış Düşünce Biçimini Farkedip Değiştirebilme, Olumlu Düşünce
 • Gevşeme Egzersizi Uygulaması
 • Grup çalışmaları
 • Role Play Çalışmaları

Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yoğun müşteri görüşmeleri, şikâyete çözüm bulma ya da satış yapma baskısı, sürekli takip edilen performans gibi nedenler yüzünden çağrı merkezi, çalışanların stresle başa çıkma tekniklerine en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir. Her gün ortalama 200 görüşme yapan çağrı merkezi çalışanları, işlerini etkin ve verimli şekilde yapabilmek için öncelikle kendi streslerini ve olumsuz duygularını kontrol altına alabilmelidir.

Bu eğitimde, çağrı merkezinde stresinizi nasıl daha kolay kontrol edebileceğinizi doğrudan görebileceksiniz.

Eğitime Kimler Katılmalı

Çağrı merkezi yöneticileri ve çalışanları

Eğitim Yöntemi

Role-playler, oyunlar, grup çalışmaları ve sunumlar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Bedensel, zihinsel ve davranışsal teknikler yoluyla kendi stresiyle başa çıkarak karşısındakine sağlıklı tepkiler verme,
 • Stresin temelindeki en yoğun duygu olan kızgınlıkla başa çıkma,
 • Ne yapamayacağını değil ne yapabileceğini söyleyerek olumsuz durumu olumluya çevirme,
 • Karşısındakine “anlaşıldım, önemsendim” duygusu yaşatma,
 • Kızgın müşterinin çağrısını olumlu duygularla sonlandırarak yeni iş fırsatları yaratma,
 • Stresi, performansını artırmasını sağlayan enerjiye dönüştürme,
 • Karşısındakine yansıtmadan olumsuz duygularıyla başa çıkma,
 • Ruh ve beden sağlığını koruma

Eğitim İçeriği

 • Müşteri Temsilcileri ve Stres
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • Stresin Yararları
 • Bedensel, zihinsel ve davranışsal teknikler yoluyla kendi stresiyle başa çıkarak karşısındakine sağlıklı tepkiler verme
 • Stresin temelindeki en yoğun duygu olan kızgınlıkla başa çıkma
 • Kızgın müşterinin çağrısını olumlu duygularla sonlandırarak yeni iş fırsatları yaratma
 • Stresi, performansını artırmasını sağlayan enerjiye dönüştürme
 • Karşısındakine yansıtmadan olumsuz duygularıyla başa çıkma
 • Ruh ve beden sağlığını koruma
 • Stresle Başa Çıkabilen Kişilerin Özellikleri
 • Profesyonel Yaklaşım

Süre: 1 gün, 7 saat

İkna, Başarılı Müzakere ve Çatışmanın Önlenmesi Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

İş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için hangi konuda, kiminle ne tür bir diyaloga girmemiz, hangi tekniklerle iletişim kurmamız, nelerden kaçınmamız gerektiği konularındaki yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşılaştığımız sorunları çözmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntemleri üzerinde tartışmak bu eğitimin amacını teşkil etmektedir.

İletişim teknikleri ile birlikte analiz edilen öğretiler içerisinde, ikna yöntemleri, çatışma yönetimi ve çözümü ile müzakerede sunum teknikleri de program içerisinde işlenecektir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve üst düzey yöneticiler, ekip yöneticileri, satın alma örgütü, protokol ve ağırlama ekibi ile müzakere görüşmelerinde rol alan takım liderleri.

Eğitim İçeriği

 • İkna ve İknanın Psikolojisi
 • Kişiler arası iletişimde ikna teknikleri
 • İş hayatında ikna teknikleri
 • Özel hayatta ikna teknikleri
 • Algı yönetimi
 • Yeni bir fikri nasıl kabul ettiririz?
 • Satışta ikna teknikleri
 • İknada beden dili kullanımı
 • Göz Erişim İpuçları
 • Hipnoz ile ikna(Kişileri hipnoza alarak isteklerimizi nasıl yaptırırız? Hipnotik dil kalıplarıyla ikna, gizli hipnoz)
 • Düşünce Yönlendirme
 • İknada frekans teknolojisini kullanma
 • İkna yöntemlerinde kültürler arası farklılıklar
 • Müzakere
 • Müzakere Öncesi Hazırlık
 • Pazarlık Yönetimi
 • Çatışmayı uzlaşmaya çevirmek
 • Müzakere Nedir? Müzakereye neden ihtiyaç duyarız
 • Müzakereye Konu Olacak Sorunun Teşhisi
 • Müzakerede pazarlık kavramı ve iş yaşamına yansımalarının analizi
 • Müzakere için uygun zaman seçimi, Müzakerenin Önemi ve Yeri
 • Müzakerede zaman yönetimi, çatışma modelleri ve analizi
 • Müzakerede stres yönetimi ve unsurlarının analizi,
 • Sosyal ve Kültürel Etkenlerin Müzakeredeki Önemi ve Yeri
 • Çatışma Yönetimi
 • Kurumsal Çatışma Kaynakları
 • Birbirine bağımlılık
 • Sınırlı kaynaklar
 • İletişim problemleri
 • Farklılıklar
 • Belirsizlik
 • Beklentilerin karşılanmaması
 • Çatışmaların Pozitif ve Negatif Etkileri
 • Çatışma Çözümünde Roller

Hedef Belirleme ve Sonuç Alma Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez, hedefi belli olmayan geminin limanı da belli olmaz

Günümüzde yapılan araştırmalar, insanların çoğunun kesinleşmiş bir hedeflerinin olmadığını göstermektedir. Çoğu birey, geleceğinden umutsuz bir biçimde kariyer ve hayat planı yapamamaktadır. Bunun üstesinden gelmenin başlıca yolu, kişisel farkındalığı artırarak, değerlerimizi bilmek ve bu değerlerimizden kaynağını alan hedeflerimizi belirleyerek, eylem adımlarını oluşturmaktır.

Bu eğitimde amaç, katılımcılara hedef belirleme ve sonuç almanın önemini anlatarak, hayattaki değerlerini ve gerçek hedeflerini belirlemelerini sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Yönetim kadrosunda yer alan tüm çalışanlar ve kendisini geliştirmek isteyenler

Eğitim İçeriği

 • Hayalleri hedeflere dönüştürmek
 • Bireysel olarak istenen hedefi belirleme
 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
 • Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak
 • Doğru Hedef Belirleme Teknikleri
 • Yıllık, Haftalık ve Günlük Planlamalar
 • Zaman yönetimi ile hedefe ulaşma
 • TEKGÖZ Prensibi
 • Planlama Süreci ve Uygulamalar
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Değerlerin Hedefe Etkisi
 • Kişisel Misyon İfadesi
 • Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi
 • Hedefle İlgili Stratejilerin Belirlenmesi
 • Uygulama Planı ve Kontrol
 • Kişisel Karar Alma ve Çok Kriterli Sistemler
 • Planlamada Etkili Zaman Yönetimi
 • Esneklik ve Farkındalık
 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • Hedef belirleme vaka çalışması
 • Masal tekniği ile hedef belirleme
 • Hedef oyunları
 • SWOT Analizi ile Durumsal Farkındalık
 • İçsel ve Dışsal Kaynakların Organize Edilmesi
 • Eylem Planlarının Oluşturulması

Yaratıcı Düşünce Sorun Çözme ve Karar Verme

Eğitimin Amacı

Katılımcıların düşünce geliştirme, problem çözme ve karar verme becerilerini bilimsel yöntemlerle geliştirerek iş yaşamlarında fayda sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek ve problem çözme, karar almada bu yaratıcı fikirleri kullanma becerisine sahip olmak isteyen tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • Yaratıcı Düşünce Kavramı
 • Yaratıcı Kurum Kültürü
 • Yaratıcı Birey ve Kurumsal Zeka
 • Çoğul Yaratıcılık kavramı
 • 6 Şapka tekniği
 • 5 n 1 K
 • Yaratıcı Düşünce Süreci Aşamaları
 • Düşünce Geliştirmede Bireysel Teknikler
 • Düşünce Geliştirmede Grup Teknikleri
 • Problem nedir?
 • Problem Çözmede Zihinsel Özellikler
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Sürecinde kullanılan Yaratıcı Teknikler
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Karar verme Süreci Aşamaları
 • Karar Verme Süreci Öğeleri
 • Örgütsel Karar Türleri
 • Karar Verememe Nedenleri ve Sonuçları

Başarılı Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Amacımız, bir sunumun doğru ve etkili bir şekilde hazırlanması; sunumun katılımcıları etkileyici ve ikna edici şekilde yapılması; topluluk önünde konuşma; sunum yaparken etkili iletişim teknikleri; zor insanlarla başa çıkma teknikleri ana başlıklarında katılımcılara fayda sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm beyaz yaka çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Sunum Yapmak Maharet İster
  • Sunucunun Özellikleri
  • Sunucunun Hazırlanması
 • Sunuş Çeşitleri
 • İdeal Sunum Planı
 • Sunum Hazırlama
  • İçerik Hazırlama
  • Slayt Hazırlama Teknikleri
  • Teknik Hazırlık
 • Sunum Yapma
 • Topluluk Önünde Konuşma ve Etkileme Teknikleri
 • Zor Katılımcılarla Başa Çıkma
 • Sunumda Etkili İletişim Becerileri
 • Sunum esnasında Sözlü İletişim Teknikleri
 • Sunumda Beden Dili
 • Sunum Hataları
 • Ve Sahne Senin……….

Eğitimin Yöntemi:

Teorik anlatım, soru-cevap, uygulamalı grup ve birey çalışmaları

Yaratıcı Düşünce Sorun Çözme Ve Karar Verme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Katılımcıların düşünce geliştirme, problem çözme ve karar verme becerilerini bilimsel yöntemlerle geliştirerek iş yaşamlarında fayda sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek ve problem çözme, karar almada bu yaratıcı fikirleri kullanma becerisine sahip olmak isteyen tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • Yaratıcı Düşünce Kavramı
 • Yaratıcı Kurum Kültürü
 • Yaratıcı Birey ve Kurumsal Zeka
 • Çoğul Yaratıcılık kavramı
 • Yaratıcı Düşünce Süreci Aşamaları
 • Düşünce Geliştirmede Bireysel Teknikler
 • Düşünce Geliştirmede Grup Teknikleri
 • Problem nedir?
 • Problem Çözmede Zihinsel Özellikler
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Sürecinde kullanılan Yaratıcı Teknikler
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Karar verme Süreci Aşamaları
 • Karar Verme Süreci Ögeleri
 • Örgütsel Karar Türleri
 • Karar Verememe Nedenleri ve Sonuçları

Eğitim Yöntemi:

 • Teorik Anlatım,
 • Soru-Cevap,
 • Vaka Çalışmaları,
 • Uygulamalı Grup Çalışmaları

Yazılı İletişim Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı iş yaşamında yazılı iletişimde bulunması gereken katılımcılara bu konuda gereken temel bilgileri aktarmak ve yazma konusundaki becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

İşi gereği sık sık yazışmalarda bulunan çalışanlar ve yazılı iletişim araçlarını etkin olarak kullanmak isteyen çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Yazılı İletişim Nedir? Neden Önemlidir?
 • Yazılı İletişimde Sıklıkla Yapılan Hatalar
 • Yazılı İletişimin Avantaj ve Dezavantajları
 • Etkili Yazılı İletişimin 3 Ayağı
 • İçerik/Aktarış
  • Ne Söylemek İstiyoruz?
  • Nasıl Cevap Almak İstiyoruz?
  • Doğru Hitap, Açılış ve Kapanış
  • İfade Bozuklukları
  • İmla Hataları
  • Genel Kurallar (E-mail Kuralları)
 • Şekil
  • Yazı Karakteri
  • Sayfa Yapısı
  • İmza ve Ekler
 • Müşteri Odaklı Yazılı İletişim
  • Müşteri Tipleri ve Onlara Uygun Yazım Şekilleri
   • Değerlerimiz Yazıya Nasıl Yansır?
   • DÖVME Tekniği
   • Yazılı İletişimde Hiyerarşiye Uyum
   • Rapor Hazırlamak ve Sunmak
 • Raporlama Kuralları
 • Rapor Formatları
 • Yönetici Özeti Hazırlama
  • Uygulama Aktiviteleri
 • Örnek E-posta Değerlendirmeleri
 • Kelimelerini Değiştir, Havayı Değiştir: Negatif İfadeleri, Pozitife Çevirme Çalışması
 • Farklı Stillerdeki Müşteriye Özel E-posta Oluşturma Çalışması

Etkili İletişim Ve Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Amacı

iletişim kurarken beden dilimizin önemi, karşımızdakinin beden dilinin bize anlattıkları

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • İletişim Kavramının Tanımı
  • İletişim nedir
  • İletişim ve ortak yaşam kültürünün gelişimi
  • İletişim ve halkla ilişkiler
 • İletişim Sürecinin İşleyişi
  • Genel iletişim süreci modeli
  • Gönderici kaynak ve alıcı
  • İleti-mesaj
  • Kodlama
  • Kanal
  • Geri bildirim
  • Ortam etkisi
 • İletişimin Temel Özellikleri
  • İlk an’ın etkisi
  • İletişim yönleri
  • İletişimde birliktelik
  • Teknolojik destekli iletişim
  • Değişen iletişim alışkanlıkları
  • Kanaatlerin değişimi ve iletişime yansımaları
  • İletişimde iyi bir dinleyici olmak
 • İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler
 • Farklılıklara bakarken bütünü görememek
  • Zamanı iyi değerlendirmek ve an’ı yakalayabilmek
  • Hayata olumlu bakabilmek ve önyargılardan arınmak
  • Eleştirel yaklaşım
  • Kişinin kendini tanımlaması
  • İletişimde güven ve adalet
  • Etkili iletişim egzersizleri
  • Sağlıklı iletişim ve kaliteli yaşam
  • İletişimde öfke
  • İletişim yöntemi olarak susma
  • Gülmenin gücü
 • Sözlü Yazılı Ve Görsel İletişim
  • Sözün gücü
  • Sözcüklerin ardındakiler
 • Sözsüz İletişim
  • Beden dili
  • Kelimelerin anlatamadıkları
  • Vücut hareketleri
  • Baş bölgesi
  • Gözler
  • Jestler-mimikler
  • Gövde duruş ve ayaklar
  • Kişiler arası mesafeler
  • Dokunarak iletişim
 • Yalan Ve Beden Dili
  • Yalan ve şüpheli davranış ilişkisi
  • Yalan esnasında dikkat çeken beden dili sinyalleri
  • Beden sızıntıları
 • Satışda İletişim
  • Satıcının iletişimi
  • Satıcının iletişim hatalarında kayıpları

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Etkili sunum hazırlamak ve topluluk önünde aktarabilmek için gerekli tüm teknik donanım ve bireysel becerilerin, zengin uygulamalar ve teorik aktarımlarla sağlanması.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • Ses Kullanımı ve Diksiyon
  • – Ses nefes egzersizleri ve sesin ideal kullanımı
  • – Kelimelerin doğru telaffuzu ve etkin dil kullanımı
  • – Sözcük vurgulama çalışmaları,
 • Cümle tonlama çalışmaları
 • Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet
  • – Rahatlama ve heyecan kontrolü
  • – Başarılı Hitabet Kuralları
  • – Beden Dili ve Hitabet Bütünlüğü
  • – Etkileme ve İkna Yöntemleri
 • Etkili Sunum Teknikleri
  • – Profesyonel Sunum İlkeleri
 • Planlama ve Hazırlık
  • – Hedef Odaklı Sunum İçeriği
  • – Sunum Salonu, Ekipman ve Yardımcı Araçların Kullanımı
  • – Etkili Açılış
 • Farklı Katılımcı Tiplerini Anlama
  • – Katılımcılarla İletişim
  • – Aykırı Seslerin Bastırılması
  • – Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
  • – Grup Motivasyonunun Ayakta Tutulması
  • – Sunum Hedeflerinin Özetlenmesi ve Kontrolü
  • – Etkili Kapanış
 • Uygulamalar
  • – Planlı ve Hazırlıklı Sunum Uygulaması
  • – Doğaçlama Sunum Uygulaması
 • Zor Katılımcılara Sunum Uygulaması

Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır

Eğitime Kimler Katılmalı

Yöneticiler, Yönetici adayları, Kriz yönetimi yetkinliğine ihtiyaç duyan tüm kadrolar

Eğitim İçeriği

 • Kriz Nedir?
  • – Krizlerin Olası Nedenleri Neler Olabilir?
  • – Kriz Yönetiminden Ne Anlaşılmaktadır?
 • Kriz Yönetimi Sürecinin Aşamaları
  • – Kriz Olasılıklarının Listelenmesi
  • – Olası Sonuçların Kestirilmesi
  • – Önleme Maliyetleri
 • Kriz Yönetmeye Hazırlanması
  • – Eylem Planları
  • – İletişim Planları ve Test Edilmesi
  • – Tatbikat
 • Krizin Saptanması
  • – Belirtilerin Algılanması
  • – Bilgi Toplama
 • Krizin Dondurulması
  • – Önceliklerin Belirlenmesi
  • – Krizin Açıklanması
  • – Krizin Çözülmesi
  • – Krizden Yarar Sağlanması
 • Kriz Yönetiminde Yararlanılacak Yönetsel Araç ve Teknikler
  • – Planlama/Stratejik Planlama
  • – Güç Alanı Analizi
  • – SWOT Analizi
  • – Arama Konferansı
  • – Benchmarking
 • Kriz Yönetimi ve Liderlik

Ofis Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Eğitimin Amacı

Yöneticilerin sırdaşları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla omuz omuza çalıştıkları bu kadroların, yetkinliklerinin ve verimliliklerinin artırılması, kendilerinden beklentilerin farkındalıklarının sağlanması.

Eğitime Kimler Katılmalı

Yönetici Asistanları ve bu işi meslek olarak yapmayı hedefleyen adayları.

Eğitim İçeriği

 • Tanımlar
  • Ofis
  • Yönetim
  • Yönetici
  • Asiste Etmek / Asistan
  • Sekreter
  • Sekreterlik mi? Asistanlık mı?: Biz Kimiz, Neyiz??
 • Gereksinimler
  • Zaman Planlaması ve Yönetimi
  • İş Yerinde Stres ve Stresle Başa Çıkma…
  • Ofis Yönetimi Kavramı
  • Kişisel Kalite ve İmaj
 • Asistanın Masası, Ofis Düzeni Ve Çalışma Ortamı
  • Asistanın Masası…
  • Odası
  • Dosyalama Sistemi
  • Belge Türleri: Nasıl Gönderilir, Nasıl Saklanır, Nasıl İmha Edilir…
 • İletişim
  • “İletişebilmek” Kavramı…
  • Söylemek…
  • Beden Dili Üzerine Kısa Kısa…
  • Asistanın İletişiminde Görgü ve Nezaket
  • Telefonla Konuşurken…
  • Dinlemenin İletişimdeki Önemi… Doğru Dinleme…
  • Verba Volant, Scripta Manent
  • Yeni Trend: e-mail
 • Yönetici Ne Bekler?
 • Değerlendirme Ve Kapanış

Yönetici Asistanlığında Mesleki ve Kariyer Gelişimi Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Yönetici asistanı görevindeki katılımcılara kendilerini ve geleceklerini tanımlatarak, kişisel ve mesleki gelişimlerini planlamak ve tam verimli olmak için mesleki yol gösterici bilgiler vermektir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Yönetici asistanları

Eğitim İçeriği

 • Yönetici Asistanlığı Kavramı ve Önemi
 • Yönetici Asistanlığı İçin Kişisel Mesleki Özellikler ve Meslek Gelişimi
 • Kişisel Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
 • Yönetici Asistanları için Bireysel Kariyer Planlaması
 • Geleceğin Yönetici Asistanlığı, Siz neredesiniz?
 • Yönetici Asistanlarının sahip olması gereken yetkinlikler nelerdir?
 • Yetkinlik Durum raporu, yetkinlik değerlendirmesi
 • Yetkinlikleri geliştirmek için neler yapılmalıdır?
 • Yönetici Asistanlarına Şirket içi İletişim Stratejileri
 • Şirket içi İlişki Yönetimi
 • Yöneticinizi Yönetmek
 • Yönetici Asistanlığında Başarı için 4 adım
 • Şirket Kültürü ve önemi
 • Yönetici Asistanlığı İçin İletişim Yöntemleri
 • Yönetici Asistanlığında Ofis Etkinliği ve Verimliliği
 • İş Yönetim Fonksiyonları ve Yönetim Fonksiyonlarının Yönetici Asistanlığında Etkin Kullanımı
 • Planlama ve Ajanda Paralelliği İçin Altın Kurallar
 • Randevu Organizasyonu
 • Başarılı Randevu Organizasyonu Örnekleri
 • Toplantı Organizasyonları
 • Başarılı Gündem Hazırlanması
 • Seyahat Organizasyonları
 • Organizasyonların Başarısı İçin Yönetici – Yönetici Asistanı İletişimi
 • Zor Yöneticilerle Başedebilme Yöntemleri
 • Kriz Ortamında Etkin Stres Yönetimi
 • Kriz Ortamında Yönetici Asistanı Görev ve İpuçları
 • Evrak Yönetimi
 • Yönetici Asistanı Yazışma Becerileri
 • Dosyalama ve Arşiv Yönetiminde Altın Kurallar
 • Nezaket ve Görgü kuralları
 • İmajınız Siz siniz
 • Yeni Mesleğe Başlayanlar İçin Örnek Olaylar

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yöntemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Uluslararası ticaret kurallarını öğrenerek, uluslararası firmalarla iletişim ve ilişkiler

Eğitime Kimler Katılmalı

Yurt dışı firmalarla iletişim kuran tüm çalışanlar

Eğitim İçeriği

 • İhracattan Uluslararası Pazarlamaya geçiş,
  • Türkiyenin durumu,
  • Uluslararası Pazarlama nedir?
  • Uluslararası Pazarlara Niçin Yönelmeli?
 • Uluslararası Ticaret ve Kapsamı,
  • Uluslararası Ticaretin Boyutları,
  • İhracatımızın Yapısı,
  • Uluslararası Ticareti Engelleyici Koşullar,
  • Uluslararası Ticaret Blokları,
  • Avrupa Birliği,
  • GATT ve WTO,
  • Uluslararası Ticareti Teşvik Eden Diğer Kuruluşlar,
  • Ödemeler Dengesi ve Türkiye.
 • Pazar Araştırmasında Toplanacak Bilgiler,
  • Pazar Araştırmasına Başlarken,
  • Pazarla İlgili Bilgiler,
  • Ürünle İlgili Bilgiler,
  • Pazarlama Yöntemleri ile İlgili Bilgiler.
 • Pazar Araştırması Türleri,
  • Masa Başı Araştırması,
  • Piyasa Araştırması,
  • Tüketici Araştırması,
  • Bir Araştırma Laboratuvarı Olarak Fuarlar,
  • Diğer Araştırma Yöntemleri.
 • İhracatta Uygun Ürünün Geliştirilmesi,
  • Hangi Bölgeler,
  • Yeni Ürün Fikirlerinin Oluşturulması,
  • Yeni Ürün Fikirlerinin Değerlendirilmesi,
  • Ürünün Geliştirilmesi,
  • Fiyat ve Değer,
  • Marka Seçimi,
  • İç Ambalaj Dizaynı,
  • Dış Ambalaj Dizaynı,
  • “İhracatın Temel Taşı: Kalite”
  • Yeni Ürünün Gücü
 • Uluslararası Pazarlama Stratejileri,
  • Temel Stratejiler,
  • Standartlaştırma,
  • Ürün Yaşam Dönemi,
  • Pazar Bölümlenmesi,
  • Pazar Seçimi,
  • Piyasa Payı,
  • Başarıyı Tekrarlayabilmek için.
 • Statejik Odaklaşma,
  • Üretime odaklaşma,
  • Ürüne Odaklaşma,
  • Müşteriye Odaklaşma,
  • Odaklaşmanın Yararı.
 • Stratejiden Organizasyona geçiş,
  • Organizasyon Felsefesi,
  • Ürün Müdürlüğü,
  • Temel Dağıtım Seçenekleri,
  • Bayi Seçimi,
  • Bayilik Antlaşması.
 • Satış Önerisinin hazırlanması,
  • Maliyetin Hesaplanması,
  • Fiyatın Bildirilmesi,
  • INCOTERMS Ticari Terimleri.
 • İhracat ve Sigorta işlemleri,
  • İhracat İşlemleri ve Belgeleri,
  • Özellik Gösteren İhracat,
  • DTM ve İhracata Yardımcı Diğer Kurumlar,
  • Sigorta İşlemleri.
 • Banka İşlemleri,
  • Tahsilat ve Finansman,
  • Akreditif İşlemleri,
  • Akreditif Türleri,
  • Akreditif Vesaiki,
  • Akreditiflerde Dikkat Edilecek Hususlar,
  • Akdi Teminatlar.
 • Ürünün Dış Pazarlarda Tanıtılması,
  • Mektuplar Tanıtım,
  • Fuarlar,
  • Reklam,
  • Satışı Teşvik Yöntemleri
 • Yeni Pazarlar ve Vizyonlar.
  • Yeni Pazarlar,
  • Yeni Alanlar,
  • Kamuda Yeni Yaklaşımlar

Uluslararası Ticaret Bakış Açısıyla Dış Ticaret Ve Finansmanı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Amaç: Rekabetin çok sert yaşandığı bir dönemde hayatta kalabilmenin tek yolu dış ticaret uygulamalarına hakim olarak, yurtdışında yeni pazarlar keşfetmek ve müşterilere sürekli satış yapmamızı sağlayacak yeni yöntemler bulmaktır.

Kürselleşme ile birlikte ekonomilerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kurallar çerçevesinde serbestleştiği süreçte, önemi hızla yükselen Dış Ticaret’in (Uluslararası ticaretin) uzmanlarını yetiştirmeyi hedefleyen bu program, katılımcılarına Dış Ticaret Uzmanlığı bilgi ve becerisi kazandırarak, dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere sahiptir.

Eğitime Kimler Katılmalı

 • İthalat ve İhracat bölümlerinde çalışanlar,
 • Dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları,
 • Serbest muhasebeci ve mali müşavirler,
 • Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler,
 • Uluslararası ticaret alanında kariyer hedefi olan,
 • Yeni mezun, Uzman, Orta düzey Yönetici seviyesindeki Kişiler.

Eğitim İçeriği

 • Türkiye’nin Dış Ticareti
 • İhracat ve İthalatın Finansmanı
 • Dış Ticaret İşlemlerinin Teknik Esasları
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri
 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Dış Ticaret ve Muhasebe
 • Avrupa ve Gümrük Birliği
 • İhracatta Kalitenin Önemi
 • İşyeri Stresi ve Başa Çıkma Yöntemleri
 • İhracatçı Birlikleri ve İhracat Mevzuat Uygulamaları
 • İhracatçı Teşvik Uygulamaları
 • İhracatta KDV İstisnası
 • Eximbank
 • Serbest Bölgeler

İleri MS Excel 2003-2007-2010-2015-2020 (2003-2007-2010-2015-2020 TR&ENG)

Eğitimin Amacı

En temel düzeyden, ileri düzeye kadar tüm katılımcılarımızın daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.

İleri Excel eğitimin amacı; mevcut MS Excel kullananlar için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin İleri Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim için gerekli ön bilgiler: Temel MS Office kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.

Eğitim İçeriği

 • Temel Fonksiyonlar (Tekrar) Bilgilerine Ek Olarak;
 • Veri Bilgi Girme
 • Biçim Boyacısı
 • Seri Veri Girme
 • Özel Liste Oluşturmak
 • Hücreye Açıklama Ekleme
 • Excel’de Web Sayfası Formatında Teklif Hazırlama (Köprü Özellikleri)
 • Grafik Serileri İle İşlemler Yapmak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Biçimlendirme
 • Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
 • Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
 • Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
 • Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
 • İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
 • Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)
 • Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
 • Finansal Fonksiyonlara Örnekler
 • Paranın Gelecekteki Değeri
 • Paranın Bugünkü Değeri
 • Amortisman Hesabı
 • Faiz Oranı
 • Faiz Karlılığı
 • Yatırım Karlılığı
 • Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek
 • Verileri Sıralamak (Sort)
 • Verileri Süzmek (AutFilter, Advanced Filter)
 • Sütunları Bölmek (Text TColumns)
 • Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
 • Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)
 • Verileri Gruplamak, Bütünlemek ve Özet TablOluşturmak
 • Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)
 • Gruplama Düğmeleri Kullanmak
 • Verileri Belirli Başlıklar Altında Filtrelemek ve Özetlemek
 • Özet Tabl(Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
 • Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
 • Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
 • Özet Grafik (Pivot Chart) Almak
 • Farklı Konumlardan Veri Birleştirmek (Consolidation)
 • Amaçlananı Bulmak ve Durum Değerlendirmesi Yapmak
 • Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak
 • Çoklu Çözücü İle En İyi Çözümü Bulmak (Solver – Çözücü)
 • Tanımlayıcı İstatistikler ile Veriyi Çözümlemek (Analysis Toolpak)
 • SenaryYöneticisi (ScenariManager) ile Durum Senaryoları Üretmek
 • SenarySonuçlarını Özetlemek
 • Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak
 • Microsoft Excel ile Bilgiyi Düzenlemek
 • Excel içinde Stiller Oluşturmak
 • Şablon Dosyalar (Templates) ile Çalışmak
 • Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password TOpen)
 • Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password TModify)
 • Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak
 • Çalışma Kitabının Yapısını Korumak
 • Formula Auditing İle Karışık TablVe Formülleri Çözümlemek
 • Gözcü Eklemek
 • Form Kontrolleri ve Makrolar
 • Developer Sekmesini Ekrana Eklemek
 • Form Kontrolleri Kullanmak
 • Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek
 • MakrSeçeneklerini Kullanmak
 • Makrolarda Güvenlik
 • MakrKaydetmek
 • Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak
 • Farklı Sektörlerden Örnek Dosyaların İncelenmesi
 • Farklı Sektörlerden Excel Dosyaları ve Uygulamaların incelenmesi.
 • Excel’in Yapabilecekleri ve Katılımcının Excel Vizyonunu Genişletmek İçin Yerli Yabancı
 • Örnek Dosyaların Kısa Kısa Gösterimi ve Yorumlanması Katılımcılara Türkçe- İngilizce ve
 • İngilizce-Türkçe Alfabetik Formül Listeleri
 • Günlük Kullanım İçin Popüler Formüller ve Türkçe Açıklamaları
 • Çok Yapılan Hatalar ve Notları
 • Genel Kısayollar Dosyası Paylaşımı

İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir .

Eğitime Kimler Katılmalı

Bütçe Bölüm Yöneticileri, Bütçeleme, Planlama ve Raporlama Uzmanları, Departman Müdürleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve İşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
  • Program Bütçe
  • Sorumluluk Bütçesi
  • Yatırım Bütçeleri
  • Nakit Akış Bütçesi
  • Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler
 • Bütçeleme Teknikleri
  • Esnek Bütçeleme
  • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
  • Kritik Hedefler Bütçesi
  • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
  • Dinamik Bütçeler (Rolling Forecast Budgeting)
  • Öncelik sıralı Bütçeleme
  • Yürüyen Bütçeler
  • Bulanık Bütçeleme
 • Bütçeleme Süreci ,Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar
  • Vizyon ve hedeflerin belirlenmesi
  • Yatırım hacmi ve faaliyetlerin planlanması
  • Bütçe Organizasyonu, Bütçe Komitesi Bütçe Dosyası ve Bütçe Takvimi
  • Makroekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
  • Kapasite ve çalışma günü planlaması
  • Kritik hedeflerin saptanması, tablolaştırılması, başa baş analizlerinin yapılması
  • Bütçeleme ve Katma Değer Analizleri
  • Bütçe formlarının hazırlanması, taslakların düzenlenmesi, uyumlaştırma, konsalidasyon ve onay safhaları
 • Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
  • Faaliyet Hacminin Planlanması
  • Satış Miktar Bütçesi
  • Satış Tahmin Yöntemleri (Zaman Serileri Analizi/ Pazar Analizi/ Ürün Analizi/ Regresyon Analizi)
  • Üretim Miktar Bütçesi
  • Direkt İlk madde ve Malzeme Kullanım Miktar Bütçesi
  • Direkt ilk Madde ve Malzeme Satınalma Bütçesi
  • Direkt madde Maliyet Giderleri Bütçesi
  • Direkt İşçilik Zamanı Bütçesi
  • Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
  • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
  • Satışların Maliyeti Bütçesi
  • Faaliyet Giderleri Bütçesi
   • Yönetim Giderleri Bütçesi
   • Satış ve Pazarlama Giderleri Bütçesi
   • Ar Ge Giderleri Bütçesi
  • Gelir Tablosu Bütçesi
  • Nakit Akış Bütçesi
  • Bütçelenmiş Bilanço
  • Departman Bütçeleri ve Gider türlerinin Bütçelenmesi
  • Gelirlerin Planlanması
   • Satış Fiyatları Bütçesi
   • Satış Gelirleri Bütçesi
   • Diğer Gelirler Bütçesi
 • 10. Bütçelenmiş Mali Tablolar
  • Gelir Tablosu Bütçesi
  • Proforma Bilanço (Bütçelenmiş Bilanço)
   • Proforma Bilançonun Yararları
   • Proforma Bilanço Düzenleme Yöntemleri
  • Nakit Akış Bütçesi
   • Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
   • Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri
 • Bütçelemede Özel Raporlamalar
  • Başa baş Analizleri
  • Katma Değer Analizleri
  • İstisna Raporu
  • Z Raporu
  • Grafiksel ve Görsel Bütçe Raporları
  • Üst Yönetim Bütçe Raporları
  • Bütçe tahminlerinde yararlanabilecek Mali ve Ekonomik Raporlar ve Göstergeler
 • Bütçelemede Enflasyon Faktörü
 • Bütçe Yazılımları ve Bütçe programları
 • Bütçede Revizyon
 • Sektörlere göre Bütçeler ve Sektörel Bütçe Uygulamaları ve Örnekleri
  • UYGULAMA ÖRNEĞİ 1 : Ticaret sektöründe Bütçeleme
  • UYGULAMA ÖRNEĞİ 2 : Üretim İşletmesinde Bütçeleme
  • UYGULAMA ÖRNEĞİ 3 : Hizmet Sektöründe Bütçeleme
  • UYGULAMA ÖRNEĞİ 4 : İnşaat Sektöründe Finansal Planlama ve Bütçeleme
 • Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri
  • Satış Gelirleri sapmalarının Analizi
  • Üretim Maliyetlerinde sapmalar
   • Direkt madde sapmalarının Analizi
   • Direkt işçilik sapmalarının Analizi
  • Sapmaların Yönetim Denetimi açısından Analizi
 • Bütçelerin izlenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek Tabl Örnekleri
 • Orta Vadeli ve çok yıllı Bütçeleme. Özellikleri ve Hazırlama Teknikleri

Mali ve Finansal Tabloların Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir.

Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Muhasebe, finans bölümü çalışanları, tüm yönetim kadrosunda yer alan çalışanlar, Patron ve yönetim kurulu üyeleri

Eğitim İçeriği

 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri
 • Temel mali tablolar
 • BİLANÇO
 • Bilanço düzenleme ilkeleri
 • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
 • Bilanço dipnotları
  • Bilançonun tanımı ve özellikleri, Bilanço düzenleme ilkeleri
  • Bilançonun biçimsel yapısı ve bölümleri
  • Bilançonun düzenlenme aşamasında öne çıkan hususlar
  • Veri yasaları ve yeni TTK kapsamında Bilanço
  • Tek düzen hesap planı ve açıklamaları
  • Türkiye Finansal raporlama Standartları ve Bilanço
 • GELİR TABLOSU
  • Gelir Tablosunun tanımı ve düzenlenme ilkeleri
  • Gelir Tablosunun biçimsel yapısı ve bölümleri, yer alan bilgilerin incelenmesi
  • Tek düzen hesap planından gelir tablosuna gdiş
  • Gelir tablosu ile ilgili özel hükümler ve gelir tablosu Dipnotları
  • Enflasyonun Bilanço Ve Gelir Tablosuna Olan Etkileri
 • SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
  • Tanımı ve biçimsel yapısı
  • Bölümler ve sunulan bilgiler
 • NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU
  • Tanım ve biçimsel yapı
  • Bölümler ve tabloda yer alan bilgiler
  • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosunun düzenlenmesi ve yorumlanması
 • NAKİT AKIM TABLOSU
  • Nakit Akım Tablosunun tanımı ve özelliği, Nakit Akım Tablosunda sunulan bilgiler
  • Nakit akım tablosunun düzenlenmesi ve öne çıkan hususlar
 • ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun tanımı, önemi ve biçimsel yapısı
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun düzenlenmesi
 • MALİ TABLOLARIN ANALİZİ
  • Finansal TablAnalizinin tanımı, kapsamı ve Amacı
  • Finansal Analiz Teknikler
   • § Karşılaştırmalı TablAnalizleri
   • § Karşılaştırmalı Tabloların düzenlenmesi
   • § Yatay ve Dikey Analizler
   • § Uygulama Örnekleri, Analiz ve Yorumlar
 • Oran Analizleri
 • Likidite Oranları
 • Mali Yapı Analizinde kullanılan Oranlar
 • Çalışma ve Faaliyet Verimliliğini ölçen oranlar
 • Büyüme ile ilgili oranlar
 • Mali Yükümlülükler ve Faizlerin karşılanması ile ilgili Oranlar
 • Örnek Olaylar, Uygulamalar, Yorumlar
 • Çalışma Sermayesi Yeterlilik Analizleri

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru olarak yorumlanması; işletme faaliyetlerinin ve işletme performansının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Diğer taraftan mali tablolarda sunulan finansal bilgiler, hem sürdürülebilir büyüme anlamında yönetim kararlarına ışık tutarken, işletme kaynaklarının doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır.

Bu eğitim kapsamında, işletme yöneticilerinin; Muhasebe / Finans bölümü yetkililerinin ve uzmanlarının; Finansal Tabloları analiz edebilme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi, Finansal Analizin öneminin kavranılması ve Mali Tablo Analiz tekniklerinin öğretilerek, katılımcılara bu alanda sistematik bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Muhasebe ve finans bölümü çalışan ve yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • TEMEL MALİ TABLOLAR
 • BİLANÇO
  • Bilançonun tanımı ve özellikleri, Bilanço düzenleme ilkeleri
  • Bilançonun biçimsel yapısı ve bölümleri
  • Bilançonun düzenlenme aşamasında öne çıkan hususlar
  • Veri yasaları ve yeni TTK kapsamında Bilanço
  • Türkiye Finansal raporlama Standartları ve Bilanço
 • GELİR TABLOSU
  • Gelir Tablosunun tanımı ve düzenlenme ilkeleri
  • Gelir Tablosunun biçimsel yapısı ve bölümleri, yer alan bilgilerin incelenmesi
  • Gelir tablosu ile ilgili özel hükümler ve gelir tablosu Dipnotları
 • ENFLASYONUN BİLANÇVE GELİR TABLOSUNA OLAN ETKİLERİ
 • SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
  • Tanımı ve biçimsel yapısı
  • Bölümler ve sunulan bilgiler
 • NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU
  • Tanım ve biçimsel yapı
  • Bölümler ve tabloda yer alan bilgiler
  • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosunun düzenlenmesi ve yorumlanması
 • NAKİT AKIM TABLOSU
  • Nakit Akım Tablosunun tanımı ve özelliği, Nakit Akım Tablosunda sunulan bilgiler
  • Nakit akım tablosunun düzenlenmesi ve öne çıkan hususlar
 • ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun tanımı, önemi ve biçimsel yapısı
  • Öz Kaynak Değişim Tablosunun düzenlenmesi
 • MALİ TABLOLARIN ANALİZİ
 • Finansal Tablo Analizinin tanımı, kapsamı ve Amacı
 • Finansal Analiz Teknikler
  • Karşılaştırmalı Tablo Analizleri
   • § Karşılaştırmalı Tabloların düzenlenmesi
   • § Uygulama örnekleri ve değişimin analizi
  • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
   • § Yüze İndirgenmiş Mali Tablolar
   • § Yatay ve Dikey Analizler
   • § Uygulama Örnekleri, Analiz ve Yorumlar
  • Oran Analizleri
   • § Likidite Oranları
   • § Mali Yapı Analizinde kullanılan Oranlar
   • § Çalışma ve Faaliyet Verimliliğini ölçen oranlar
   • § Büyüme ile ilgili oranlar
   • § Mali Yükümlülükler ve Faizlerin karşılanması ile ilgili Oranlar
   • § Örnek Olaylar, Uygulamalar, Yorumlar
  • Katma Değer Analizleri
   • § İşletmede yaratılan Katma Değerin belirlenmesi ve yıllar itibariyle analiz edilmesi
   • § Katma Değer Kullanım Tabloları
   • § Kişi başına katma değer analizi ve şirket performansı
  • Kritik Hedefler Tablosu
  • Çalışma Sermayesi Yeterlilik Analizleri
 • TARTIŞMALAR; ÖNERİLER; ÇÖZÜMLER

UFRS Eğitimi – Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemlerine ait kuralları detayları ile ilceleyeceğiz.

Eğitime Kimler Katılmalı

Muhasebe ve finans bölümü çalışan ve yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • Yeni Türk Ticaret kanunu kapsamında TMS / TFRS uygulamaları
  • Muhasebe Standardı kavramı
  • Muhasebe standartlarının dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, ilgili kuruluşlar
   • § Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
   • § Avrupa Birliği (AB) uygulamaları
   • § UFRS Türkiye uygulamaları
 • Sermaye Piyasası kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • Türkiye Muhasebe Standartları kurulu
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul
 • Türkiye Muhasebe Standartları
  • Kavramsal çerçeve
  • KOBİ TFRS
  • Finansal Tabloların niteliksel özellikleri
  • Finansal tabloların unsurları
 • TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
  • TMS uygulamalarının finansal tablolara etkisi
   • § Kapsam, Ölçme değerleme
   • § Dipnot ve açıklayıcı bilgilerdeki ayrıntılar
   • § Biçimsel yapı ( Sınıflandırma)
   • § Varlık ve borçların ölçümlenmesi
   • § Gerçeğe Uygun Değer
 • TMS 7 Nakit Akış Tablolar
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları , Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
 • TMS 2 Stoklar
 • TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 33 Maddi Olmayan Varlıklar
 • TMS 36 Varlıklarda değer Düşüklüğü
 • TFRS 5 Satılmak üzere elde tutulan Duran varlıklar ve Durdurulan faaliyetler
 • TMS 40 Yatırım amaçlı Gayrimenkuller
 • TMS 37 Karşılıklar , Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • TMS 19 Çalışanlara Sağlanan faydalar
 • TMS 10 Bilançtarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
 • TMS 34 Ara Dönemlerde Finansal Tablolar
 • TMS 24 İlişkili Taraflarla ilgili açıklamalar
 • TMS 17 Kiralama İşlemleri
 • TMS 18 Hasılat
 • TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • TMS 12 Gelir Vergisi
 • TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 27 Konsolide ve Ayrı Finansal Tablolar
 • TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar
 • TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
 • TMS 33 Hisse Bşına Kar
 • TMS 32 Mali Tablolarda Gösterilme ve Açıklamalar
 • TMS 39 kayda alma ve değerleme
 • RFRS 1 Muhasebe standartlarının ilk uygulanması
 • Tam Monografi AYRINTILI Örnek Uygulama 1 ve Örnek Uygulama 2

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitim kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama sistemleri konularında, başta temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme ve maliyet hesaplama süreçleri; maliyetlerin ayrıştırılması ve muhasebeleştirilmesi, maliyet kontrolü ve verimlilik analizleri, maliyet muhasebesinde çağdaş yaklaşımlar, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler, konularında; katılımcılara örnek uygulamalar ile güncel ve uygulamaya dönük bilgiler sunularak, onlara; bir maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesine dönük bilgiler kazandırılması, maliyet odaklı karar alma becerilerinin güçlendirilmesi ve güncel bilgilerle mesleki anlamda gelişim olanakları sağlanması . amaçlanmaktadır .

Eğitime Kimler Katılmalı

İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personel, Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve kariyer hedefleriyle maliyet yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir .

Eğitim İçeriği

 • Temel kavramlar
 • Maliyet muhasebesinin ilkeleri ve amaçları
 • Maliyet ve gider kavramları
 • Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması
 • Maliyet muhasebesinin finansal tablolar üzerindeki etkileri
 • Üretim süreci, mamul maliyetleri ve unsurları
  • İlk madde ve malzeme maliyetleri
  • Direkt işçilik maliyetleri
  • Genel Üretim Maliyetleri
 • Maliyet faaliyet ilişkileri, faaliyet ölçüleri, dağıtım anahtarları
 • Üretim işletmelerinde maliyet dağıtım sorunları
 • Birim maliyetler, unsurları ve birim maliyetlerin belirlenmesi
  • Sipariş maliyeti sistemi
  • Safha maliyeti sistemi
  • Birleşik imalatta maliyetleme sorunları
 • Birim maliyetlerin hesaplanması ve mamul başına karlılık analizi
 • Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları
 • İşletmelerde etkin maliyet muhasebesi organizasyonu
 • Kar planlaması, geçerli maliyetler ve işletme kararları
 • Tek Düzen maliyet Muhasebesi uygulamaları
  • Maliyetlerin muhasebe sistemi içinde izlenmesi
  • 7A ve 7/B seçenekleri ve uygulama örnekleri
  • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Maliyet yönetim sistemlerinde çağdaş yaklaşımlar
 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
 • Maliyet liderliği stratejisi
 • Odaklanmış rekabet stratejisi
 • Kaizen maliyetleme
 • Değer yaratmayan maliyetlerin ortadan kaldırılması
 • Lojistik süreçlerin maliyetlenme
 • Kalite maliyetlerinin kontrolü ve yönetimi
 • Değer yönetimi ve geleceğin maliyetlerinin kontrolünde hedef maliyetleme
 • JIT ve tam zamanında üretim ortamlarında maliyetleme

Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Üretim faaliyetlerinin verimli yönetimi ve buna bağlı fiyatlama politikalarının doğru yapılabilmesi için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. En az maliyet rakamlarının doğru hesaplanması kadar bu sonuçları kullanarak yönetsel karar alma aşamaları da kritiktir. Bu aşamalarda Yönetim Muhasebesi esaslarının doğru olarak kullanılması, kar oranı ve satış fiyatı belirlerken, üretim yapıp yapmama kararları verirken, üretim satın alma ve satış süreçlerine hangi noktalarda müdahale edileceğini belirlerken önem kazanır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Muhasebe ve finans bölümü çalışan ve yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • Bilgi politikası, Bilgi Stratejileri, Bilgi Yönetim Teknikleri ve uygulanma Araçları
 • Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi
 • Maliyet Bilgileri perspektifinde temel rekabet Stratejileri
  • Odaklanmış rekabet Stratejisi
  • Maliyet Liderliği Stratejisi
  • Birleşik Rekabet Stratejisi
  • Rekabetin Farklılaştırılması Stratejisi
 • Maliyet Yönetiminin Amaçları, İlkeleri ve Yararları
 • Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
  • Stratejik Maliyet Yönetimi
  • Değer yaratmayan maliyetlerin ortadan kaldırılması
  • Mamul Yaşam Dönemi boyunca Maliyetleme
  • Geleceğin maliyetlerinin kontrolünde Hedef Maliyetleme
  • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Planlama ve Bütçeleme
  • Kaizen Maliyetleme
  • JİT ve Tam Zamanlı Üretim Ortamında Maliyet Yönetimi
  • Değer Yönetimi
  • Toplam Kalite Kontrolve Kalite Maliyetlerinin Yönetimi
  • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
  • Dönüşüm Muhasebesi ve Stratejik Yönetim Muhasebesi
 • İşletmelerde kar Planlaması
  • İşletmelerde Maliyet – Hacim – Kar ilişkileri ve bunların Analizi
  • Maliyetlerin ayrıştırılması, sıfır kar Noktası ve Katkı payı Kavramı
  • En Uygun Maliyet ve Satış Karışımı
  • Üretim ve Faaliyet kararları
  • Müşteri performansı ve müşteri Karlılık Analizleri
 • Fiyatlandırma kararları
  • Fiyatlandırma Stratejileri
  • Yüksek ve Düşük Enflasyon ortamlarında Fiyatlandırma
  • Fiyatlandırma Teknikleri
  • Dağıtım Maliyetleri ve Fiyatlandırma
  • İhracatta Fiyatlandırma ve teklif hazırlanması
  • Üretim Maliyetlerinin yapısına ve niteliklerine göre Fiyatlandırma
  • Pazara ve sektöre Yönelik Fiyatlandırma
  • Hedef Karlılık ve Fiyatlandırma
 • Yönetim Bilgi Sistemleri ve Raporlama
  • Üst Yönetim Raporları, türleri ve özellikleri
  • Denetim ve Kontrol raporları
  • Stratejik yönetim, planlama ve, bütçe ve kontrol raporları
  • Sorumluluk Muhasebesi ve işletme bazında kar ve gider merkezlerinin oluşturulması ve izlenmesi
  • Yönetim Bilgi sistemlerinin Yönetim kararlarına olan etkileri
  • Raporlama teknikleri, görsel ve grafik rapor örnekleri

Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

İşletme yönetimine, karar alma sürecinde veri ve bilgi akışının sağlanması, maliyet bilgilerinin analizi, bölüm ve yönetici performanslarının değerlendirilmesi ve üst yönetim raporlama süreçleri alanlarında katılımcılara güncel, uygulanabilir ve yararlı bilgilerin aktarılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .

Eğitime Kimler Katılmalı

Muhasebe ve Finans Yöneticileri, muhasebe uzmanları, Raportörler ve Üst Yönetim Raporlamaları alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Muhasebesi kavramı ve işletme yönetimindeki yeri
 • Yönetim karar alma aracı olarak Maliyet bilgileri
 • Finansal planlama ve Yönetim Muhasebesi
 • İşletme Denetimi ve Yönetim Muhasebesi
 • Kar planlaması
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizleri
 • İşletme Faaliyet başa başının hesaplanması
 • Sabit ve Değişken Maliyetler ve Maliyet Yönetimi
 • İşletmelerde raporlama ve iç kontrol sistemleri
 • Bütçe raporları ve Finansal denetim
 • Yönetici etkinliğinin ve bölüm performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması
 • Çalışma Sermayesi verimliliği ve Çalışma Sermayesi Yönetimi
 • Üst Yönetim Raporlamalar Menüsü örnekleri
 • Görsel ve grafiksel yönetim raporları
 • İşletmelerde satış ve indirim kampanyalarının izlenmesi, analizi ve yorumlanması
 • Kritik Hedefler Tablosu
 • Sorumluluk merkezleri ve sorumluluk muhasebesi
 • İşletmelerde Katma Değer Analizleri ve Katma Değer Kullanım Tabloları
 • Uygulama Örnekleri

Temel Muhasebe Eğitimi

Eğitimin Amacı

Temel muhasebe eğitimi, muhasebe konusunda hiç bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan işletme yönetici ve çalışanlarına, işletme muhasebesi ile ilgili temel bilgileri aktarmayı ve mali tabloları oluşturan unsurları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Muhasebe bölümü çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Muhasebenin Temel kavramları ve fonksiyonları
 • Temel Muhasebe eşitliği ve Hesap Kavramı
  • Hesapların genel çalışma şekilleri
  • Bilançonun aktif hesapları
  • Bilançonun pasif hesapları
  • Gider hesapları
  • Gelir hesapları
 • Hesapların sınıflandırılması
  • Bilançhesapları / Sonuç hesapları / Nazım hesaplar / Düzenleyici hesapla
 • Tek Düzen Hesap Planı
  • Hesap grupları ve kodları
  • Bilançhesapları
  • Gelir Tablosu hesapları
 • Kayıt Düzeni ve Muhasebe belgeleri
  • Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen belgeler
  • Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen belgeler
  • Muhasebe Fişleri
  • ,Muhasebe defterleri
  • Muhasebe uygulamalarına yön veren hukuksal yapı
 • Bilançyapısı, unsurları, bölümleri
 • Bilançhesaplarının çalışma şekilleri ve uygulama örnekleri
 • Gelir Tablosu, yapısı, unsurları, bölümleri
 • Gelir Tablosu hesaplarının çalışma şekilleri ve uygulama örnekleri
 • Dönem Karı ve Zararı, K/z hesaplarının işleyişi
 • Gelir Tablosundaki K/Z hesabının Bilançoya devri
 • Bilançve Gelir Tablosu ilişkisi
 • Ticari Kar – Mali Kar ayırımı
 • Harcama / Maliyet / Gider kavramaları
 • Giderin indirim konusu olabilme koşulları ve kanunen kabul edilmeyen giderler
 • Amortisman kavramı, uygulamalar ve muhasebeleştirilmesi
 • Muhasebede iş akışı
 • Muhasebe süreci
 • Mizanlar
 • Bilançhesaplarının değerlemesi,
 • Envanter çalışmaları
 • Dönem sonu işlemleri
 • KDV işlemleri
 • Hatalı kayıtların düzeltilmesi
 • Ücret Bordrosu
 • Beyannameler
 • Örnek uygulamalar

Temel Bütçeleme Eğitimi Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar (Yöneticiler için Bütçe Eğitimi)

Eğitimin Amacı

İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .

Eğitime Kimler Katılmalı

Bütçe çalışmaları hakkında temel bilgiler edinmek isteyen : İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri, satış ve pazarlamacılar, Satın almacılar, Üretimde görev yapan mühendisler, İnsan Kaynakları yöneticileri, Finansçılar, Ar-Ge ciler ve konuya ilgi duyan tüm şirket çalışanları

Eğitim İçeriği

 • İşletmelerde Bütçeleri, genel tanım ve kavramlar, bütçede sorumluluk Prensibi
 • Bütçelerin Amaçları, Yararları ve Fonksiyonları
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • Bütçe türleri ve Bütçe sistemleri
  • Program Bütçe
  • Yatırım Bütçesi
  • Nakit Akış Bütçesi
  • Sorumluluk Bütçesi
  • Orta vadeli ve çok yıllı bütçeler
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Esnek Bütçeleme
  • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
  • Öncelik Sıralı Bütçeleme
  • Dinamik Bütçeleme
  • Kritik Hedefler Bütçesi
 • Bütçeleme Süreci ve Bütçe Organizasyonu
  • Bütçe Komitesi, Bütçe Dosyası, Bütçe Takvimi
  • Ekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
  • Kapasite ve çalışma günü planlaması
  • İşletme ve Fabrika başa başının hesaplanması
  • Bütçe formatlarının hazırlanarak dağıtılması, taslakların toplanması, uyumlaştırma ve Onay safhaları
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar
 • Bütçe Raporları ve Analizleri
 • Bütçenin Denetimi ve Bütçe kontrol Teknikleri
 • Bütçelemede Enflasyon Faktörü
 • Bütçede Revizyon
 • Bütçe Yazılımları
 • Üretim işletmesinde basit bir Bütçeleme örneği

Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Finansal tabloların okunması ve yorumlanmasına yönelik temel bilgilerin öğrenilmesi

Eğitime Kimler Katılmalı

Yönetim kadrosu, finans bölümü çalışan ve yöneticileri

Eğitim İçeriği

 • İşletmelerde Finansal Sistem. Temelleri, Yapısı ve İşleyişi
 • Finansal Yönetim ve Finansal Planlama
 • Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri
 • Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Analiz. Ekonomik geleceğin yorumlanması
  • Enflasyon, Devalüasyon, Yatırım ve istihdam Göstergeleri
  • GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler
  • Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye Politikaları
  • Türkiye ve Dünya Ekonomisi ile ilgili son gelişmeler
 • Finansal Kurumlar
  • Bankalar Sistemi
  • Sigorta Sektörü
  • Diğer Finansal Kurum ve kuruluşlar
 • Aracı kurumlar
 • Leasing şirketleri
 • Factoring şirketler
 • Finansal Araçlar
  • Hisse Senetleri
  • Bonve Tahviller
  • Yatırım Fonları ve Varlığa dayalı Menkul Kıymetler
  • Türev Ürünler ve diğer enstrümanlar
 • Temel Mali Tablolar ve Finansal Analiz
  • Mali Tabloların yorumlanması ve Analiz teknikleri
  • Nakit ve tahakkuk bazlı hareketlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
  • Proforma Mali Tablolar, oluşumu ve kullanımı
  • Finansal Planlama Araçları ve Tahmin Yöntemleri
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
  • Nakit planlaması ve yönetimi
  • Stok planlaması ve yönetimi
  • Alacak planlaması ve yönetimi
 • Finansal kaynakların analizi ve yönetimi
  • Paranın zaman boyutu ve faiz hesaplamaları
  • Finans matematiği ve anuite hesapları
  • Şimdiki paranın gelecekteki değeri, çapraz ve forward kur uygulamaları
  • Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
  • Satıcı kredileri ve iskonto uygulamaları
 • Kredi, Alacak ve Risk Yönetimi
  • Risk çeşitleri
  • Kredi ve Alacak portföyü Yönetimi
 • Finansal Analize hazırlık ve ön koşullar
 • Finansal Analiz ve Finansal Planlama ilişkisi
 • Finansal Analizde temel teknikler ve Uygulamalar
 • Finansal Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
 • İşletmenin varlık, Kaynak ve Sermaye yapısının analizi ve yorumu

İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi

Eğitimin Amacı

İç Denetim Sistemleri kapsamında işletme varlıklarının korunması, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi, mizan, hesap ve mali tabloların denetimi, denetim raporları, denetim teknikleri ve denetim kanıtları konularında uygulamaya dönük ve profesyonel bilgilerin aktarılması, şirketlerin risk haritalarının çıkarılarak risk değerlerinin ölçülmesi, denetim talimatlarının hazırlanması, iç denetim ve raporlama sistemlerinin oluşturularak, denetim kadrolarının eğitilmesi, bu eğitimin temel amaçlarını teşkil etmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Şirketlerin ve kurumların denetim kadroları, muhasebe uzmanları, raportörler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ya da kendilerini bu alanlarda geliştirmek isteyen şirket çalışanları

Eğitim İçeriği

 • Denetimin Tanımı ve Genel Bilgiler
 • Denetim Türleri
  • Mali tabloların ve hesapların denetimi
  • Uygunluk denetimi
  • Faaliyet denetimi
 • Uluslararası denetim Standartları
 • Denetim planlaması
 • Denetim de Risk alanları ve önemi
 • İşletme ve denetim riskleri
 • İşletmelerde risk değerlendirmesi ve risklerin ölçülmesi
 • Denetim kanıtları ve denetim teknikleri
 • Periyodik iç denetimler
 • Analitik inceleme prosedürleri
 • İç kontrol sistemlerinin denetimdeki yeri ve önemi
 • İç kontrol sistemini oluşturan unsurlar
 • Mali tablve hesapların denetimi, denetim alanları ve denetim işlemleri
 • Denetim mizanı, nakdin, alacakların ve stokların denetimi
 • Döngü hesaplarının denetimi
 • Vergi hesapları ile ilgili işlem testleri
 • Denetim çalışmalarının belgelendirilmesi, çalışma kağıtları, kayıt düzeni ve denetim raporları
 • Sık rastlanılan muhasebe hataları
 • İşletmelerde uygulanabilecek bir denetim programı ve talimat örnekleri
 • Denetim test uygulamaları, problemler ve workshop çalışmaları

Mali Analiz Teknikleri – Finansal Tabloların Okunması

Eğitimin Amacı

Eğitim sonunda katılımcılar, tek düzen hesap planı doğrultusunda oluşan değerlerin firma bünyesi üzerindeki yapısal değerlerin yanı sıra, borç veren kurumlar açısından risk analizinde dikkat edilecek unsurları öğreneceklerdir.

Eğitimin ana teması bilançve diğer tabloların ne şekilde düzenleneceği olmakla beraber bu tabloların ürettiği sonuçların, işletme bünyeleri üzerindeki değerleri, kredi kurumlarındaki değerlenme kriterleri ve bilançolar üzerinde oluşan erozyonların işletmelerin mali bünyelerindeki etkilerinin belirlenmesi ve giderilmesi konularında alınabilecek yöntemler üzerine kurgulanmış bir eğitim modeli uygulanacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Eğitim İçeriği

 • Temel Mali Tabloların Anlaşılması
 • Bilanço Yönetiminde Türkiye Gerçekleri
 • Genel Ekonomik Durum ve Krizlerde Bilançolar
 • Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Bilanço ve Gelir Tablosundaki Büyük Değerlerin Şirket Politikalarına Göre Yorumlanması
 • Yardımcı Mali Tablolar
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Diğer Tablolara İle İlgili Özet Bilgi
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
 • Sabit Kıymetler Değişim Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Mali Tabloları İnceleyerek Tahlil Etmek
 • Finansal Analiz, Nasıl, Ne Zaman, Kimin İçin?
 • Finansal Analizin Sektörel Farklılıklara Etkisi
 • Mevsimsel Özellikler
 • Karlılık ve Nakit Akımı Arasındaki Tercih
 • Nakit Akım Dengesi Nasıl Kurulur
 • Nakit Bazlı Büyüklüklerin Mali Tablolara ve Firmaya Etkisi
 • Değişim Tablosu (Risk Analizi İçin Ayrıştırma)
 • Bilanço Kalemlerindeki Değerlerin Analizi
 • Değişim Tablosunun Kurulması
 • Büyük Değerlerin Bilançodaki Yer Düzenlemesi
 • Düzenlenen Bilanço Kalemlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
 • Mali Analiz Yöntemleri
 • Bilanço ve Gelir Tablolarının Yüzde ve Trend Analizleri
 • Likidite, Mali Yapı, Borç Ödeme, Faaliyet ve Karlılık Düzeyini Ölçen Oranlar, Oran Standartları İle Karşılaştırma Yöntemleri ve Yorumlar
 • Basit Tahmin Teknikleriyle Şirketin Mali Performansının Arttırılmasına Yönelik ve Ayrıca Mali Risklerin Azaltılmasına İlişkin Yapısal Önlemler
 • İşletme Sermayesi Yönetimi ve İlkeleri
 • İşletme Sermayesi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Olmazsa Ne Olur?
 • Nakit Yönetimi İlkeleri ve Teknikleri
 • Alacakların ve Borçların Yönetimi
 • İyi Kötü Alacakların Ayrıştırılması
 • Alacak Yönetiminde Karlılık Analizi
 • Stok Yönetim İlkeleri
 • Mali Tablolar Analizi Raporu
 • Bilanço Analiz Tercihleri
 • Analiz Sonuçlarının Okunması
 • Analiz Sonuçlarının Borç Veren ve Borç Alan Açısından Değerlemesi
 • Değerleme Sonuçlarına Göre Karar Raporu
 • İleriye Dönük Analiz Teknikleri ve Rapor Okuma
 • Yatırım Kararlarına Rapor Etkisi

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.