0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurumunuzu ve kendinizi geliştirmek için Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kişisel Gelişim Eğitimleri Listemizde yer almayan eğitim içerikleri ve detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz vasıtasıyla bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Kişisel gelişim eğitim konuları kategoriler halinde verilmiştir.

Yöneticilik Eğitimleri

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler için Finansal ve Mali Tabloların Okunması Eğitimi

Ekip (Takım) Çalışması

Zaman Yönetimi

Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Değişim Yönetimi Eğitimi

Satışta Koçluk Eğitimi

Sunum Teknikleri Eğitimi

Fasilitasyon Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Etkili Takım Liderliği ve Sunum Teknikleri Eğitimi

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Kurum içi iletişim ve Kurumsal Verimlilik Eğitimi

Yönetimde Koçluk Eğitimi

Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Yönetimde Temel Yaklaşımlar Ve Yöneticilik Eğitimi

Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi

Bütünsel Liderlik Eğitimi

Ekip Liderliği ve Kimliği Eğitimi

Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi

Müzakere Becerileri Eğitimi

Aile Şirketlerinde Yönetim Sürekliliği Eğitimi

Genel Yönetim Teknikleri Eğitimi

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Satına Alma Yönetimi ve Tedarik Zinciri Eğitimleri

Temel Satınalma Yönetimi Eğitimleri

Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Satınalma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İleri Derece Satınalma Yönetimi Eğitimleri

İleri Derece Satın Alma yönetimi

Satınalma’da İleri Yönetim Teknikleri Eğitimi

Stratejik Satınalma Yönetimi Eğitimi

Stratejik Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Risk Analizi Eğitimi

ileri Satınalma’da Stratejik Fiyat ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi

ileri Satınalma’da Sözleşme ve Bütçe Yönetimi ile Uluslararasi ve Endirek Satınalma Eğitimi

Uluslararası Satınalma Yönetimi Eğitimi

Tedarikçiler Ve Satınalmacılar İçin Sözleşmeler Hukuku Ve Sözleşme Yönetimi

İleri Satın Alma Teknikleri, Planlaması ve Yönetimi Eğitimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Lojistik, Tedarik Zinciri ve Satinalma Yönetimi Eğitimi

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Lojistik ve Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

Diğer Eğitimler

Satın Alma’da Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi

Sertifika Programları

Satınalma Uzmanlık Sertifika Programı

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika programı

Tedarik Zinciri Yönetimine Uzmanlık Sertifika programı

Kalite Yönetimi Eğitimleri
ISO9001:2015 KYS iç Denetçi/Tetkikçi

ISO9001:2015 KYS Temel ve iç Denetçi/Tetkikçi

ISO9001:2015 KYS Temel Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Yalın Yönetim Eğitimi

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi

Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

5S Eğitimi – İşletmelerde Düzen, Kayıp Ve İsraf Yönetimi

EFQM: Mükemmellik Modeli Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek

Kalite ve Yönetim Geliştirme Araçları Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Süreçlerle Yönetim Eğitimi

Süreçlerle Yönetim Eğitimi

Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Temelli İnsan Kaynakları Kültürünün Oluşturulması

Üretim Planlaması ve Yönetimi

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Yönetişimi Sistemleri Uzmanlık Programı

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

Performans Yönetimi Eğitimi

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri eğitimi

Davranış Çözümleriyle Mülakat Yönetimi Eğitimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Koçluk Yetkinlikleri

Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

İK açısından Y Kuşağı ve Yönetimi Eğitimi

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi

İK’nın Liderlik Vizyonu ve Kurum Kültürü Eğitimi

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi

İşe Alım/Seçme Yerleştirme Süreci Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

Personel Özlük İşlemleri Ve Bordro Uygulamaları Yönetimi Eğitimi

Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Eğitimi

Ücret Politikaları Eğitimi

Ücret Yönetimi Eğitimi

Yetenek/Kariyer Yönetimi Eğitimi

Halkla İlişkiler Yönetimi Eğitimi

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kurumsal gelişim eğitimleri

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

İş ve Zaman Etüdü Eğitimi

Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi

Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi

Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi

Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi

Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi

Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi

İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

Protokol Kuralları Eğitimi

Raporlama Teknikleri Eğitimi

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri

Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi

Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi

Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Eğitimi

Ekip (Takım) Çalışması

Eğitimcinin Eğitimi

Fasilitasyon Eğitimi

Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi

İnsan Kaynakları Planlaması

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Performans Yönetimi Eğitimi

Etkin Tahsilat Becerileri Eğitimi

Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi Eğitimi

Yöneticilik ve Yönetim Becerileri

Eğitimcinin Eğitimi ve Sunum Teknikleri

İleri Excel İle Sihirli Finansal Sonuçlar Eğitimi

Değişim Yönetimi Eğitimi

Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi

Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Satışta Koçluk Eğitimi

Sunum Teknikleri Eğitimi

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Takım Çalışması, Takım Kurmak ve Motivasyon Eğitimi

Takım Çalışması ve Örgüt Kültürü Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri

İnsan Kaynakları Profesyonelleri için Koçluk Yetkinlikleri

Yönetici Asistanlığında Mesleki ve Kariyer Gelişimi Eğitim Programı

Kriz Yönetimi Eğitimi

Mobing ve Önleme Yönetimi Eğitimi

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Topluluk Önünde Etkili Konuşma, Hitabet ve Beden Dili Eğitimi

Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi

İknanın Psikolojisi ve Yönetimi Eğitimi

İkna Yönetimi Eğitimi

Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Eğitimi

İletişim ve Koordinasyon Yönetimi Eğitimi

Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Çağrı Merkezi için Stres Yönetimi Eğitimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Satış Pazarlama Eğitimleri
Satış Becerileri Eğitimi

Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri Eğitimi

Etkin Tahsilat Becerileri Eğitimi

Satışta Koçluk Eğitimi

Satışta Koçluk Eğitimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Perakende Satış Yönetimi Eğitimi

Satış Ekibinin Organizasyonu Ve Yönetimi

Satış Koçluğu Eğitimi

Satış Motivasyonu Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Etkin Tahsilat/Alacak ve Müşteri İlişkileri Denge Yönetimi Eğitimi

Telefonla Tahsilat Yönetimi Ve Teknik Yaklaşımlar Eğitimi

İleri Pazarlama Ve Satış Teknikleri Eğitimi

Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi

Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe Eğitimleri

Temel Muhasebe Eğitimi

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi

İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi

İşletme Bütçeleri ve Bütçe kontrol Teknikleri

UFRS Eğitimi

Uluslararası Muhasebe Standartları UFRS Eğitimi

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri Eğitimi

Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi

Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması

Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi

Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri Eğitimi

Finans Eğitimleri

Finansal Analiz Ve Finansal Yönetim Eğitimi

Temel Bütçeleme Eğitimi Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar

Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı

İleri Excel İle Sihirli Finansal Sonuçlar Eğitimi

Yöneticiler için Finans Yönetimi

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi

Yöneticiler için Bütçeleme Eğitimi

Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri Eğitimi

Denetim ve Raporlama

İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi

Kişisel gelişim eğitimi konuları

Kişisel gelişim eğitimi konuları ve kişisel gelişim eğitim konu başlıkları detaylı olarak sitemizde yer almaktadır. Kişisel gelişim eğitimleri nelerdir diye merak edenler için sayfamızda üç yüzden fazla eğitim içeriği yer almaktadır. kişisel gelişim eğitimleri ne yazık ki ücretsiz değildir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri içerikleri ve kişisel gelişim eğitimleri pdf olarak sitemizden indirebilirsiniz. Kişisel gelişim kursları istanbul anadolu yakası ve avrupaya yakası olarak Taksim merkezde yapılmaktadır.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.