0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Verimli Çalışma Ve Motivasyon Eğitim

Verimli Çalışma ve Motivasyon Eğitim

Eğitimin konusu

Her kurumun kendine özgü hedefleri ve amaçları vardır ve her şirket çalışanlarının verimliliğinin en yüksek seviyede olmasını, planlı ve sistematik çalışarak bu hedeflere doğru zamanda ve uygun çalışma yöntemleriyle ulaşmasını istemektedir.

Eğitim kapsamında, Kurumda çalışan tüm personelin verimliliğini üst seviyelere çıkartmak, başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlamak, hedeflere ulaşmada yöntemlerini belirlemek, çalışma süreçlerindeki beyaz alanları yok ederek zamanı olumlu kullandırabilmek, üst ve alt çalışan grubunun performansını arttırarak kuruma katkısını çoğaltmak amaçlanmaktadır.

Ayrıca, kişisel davranışlar analiz edilerek çalışanların insiyatif kullanma becerilerini geliştirmelerini, oto kontrol yeteneklerini ortaya çıkartmalarını, daha verimli nasıl çalışacaklarını belirleyen, başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlayacak bir öğreti düzeni izlenecektir.

içerik

 • Motivasyonun temel bileşenleri
  • Örgütsel hedefler
  • Bireysel hedefler
  • Efor
 • Motivasyon süreci ve dinamiği
 • Motivasyonun boyutları
  • Psikolojik boyut
  • İçsel güdülenme
  • Dışsal Güdülenme
 • Yönetimsel Boyut
 • Motivasyon teorilerinden işletmelere geçiş kullanımı
  • İhtiyaçlar hiyerarşisi
  • Çift faktör teorisi
  • Başarı motivasyonu teorisi
  • Eşitlik teorisi
  • Beklenti teorisi
 • İşletmelerde motivasyon uygulamalarının gerekçeleri ve etkileri
 • Motivasyonun olumlu olumsuz etkileri
 • Denge faktörlerini n analizi
 • Yönetimsel modellerin motivasyon üzerindeki değişimleri ve etkileri
 • Firma imajının ve marka değerinin motivasyonel etkileri
 • Motivasyonel stratejilerde kullanılan araçlar ve kullanım teknikleri
 • Örgütsel ve yönetsel motivler
 • İşletme yönetiminde verimlilik konsepti
 • İşletme içi verimlilik Faktörleri
 • Verimlilik etkisinde değişebilecek veya değişemeyecek etkenler
 • Motivasyon-Verimlilik ilişkisinde birey-örgüt etkileşimi
 • Motivasyon-Verimlilik ilişkisinde işgören-iş ve işveren etkileşimi
  • İş Tatmini
  • İş Tatminine Etki Eden Faktörler
  • İş Tatmini ve Motivasyon İlişkisi
  • İş Tatminsizliği ve Motivasyon Eksikliğinden Kaynaklanan
  • İşgören Davranışları
  • İşten Ayrılmalar (Turnover)
  • İşe Devamsızlık
  • İşe Geç Kalma
  • Hırsızlık
  • İş Tatmini ve Performans İlişkisi
  • İş Tatmini ve Verimlilik İlişkisi
  • İçsel Motivasyon ve Yapılan İşin Niteliğine İlişkin boyutlar
 • Rol play ve görsel eğitim destekleri
 • Değerlendirmeler ve testler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Kayıt Formu

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.