Kök Neden Analizi Eğitimi

0

Kök Neden Analizi Eğitimi

Kök neden analizi eğitimi amacı katılımcılara, işletmelerde karşılaştıkları iş yaşamına yönelik problemlere nasıl yaklaşmaları, başarılı ve kalıcı çözümler için hangi yaklaşımlara ve bakış açılarına sahip olmaları ve problem çözümünde “Kök Neden Analizi ve Bağıl Yöntemleri” kullanmaları gerektiğini ve bunları nasıl içselleştireceklerini uygulamalarla aktarmaktır.

Eğitim Yöntemi

Eğitim ağırlıklı olarak katılımcıların etkin katılımı ile gerçekleştirilecek olup, konu sunumu ve uygulamalı örnekler, grup atölye çalışmaları ve vaka çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Kök Neden Analizi Eğitimi İçeriği

 • Kök neden analizi: Kavramsal Yaklaşım
 • Süreç Yaklaşımı: Problemlerin İyileştirme ve Gelişimdeki Önemli Rolü
 • Problem Odaklı Yaklaşım: Problem Saptama, Anlama ve Formülasyon
 • Çözüm Odaklılıkta Problem Odaklı Yaklaşımın Önemi
 • Problem Çözümünde Ana Yöntem Olarak Kök Neden Analizi
 • Analiz Çalışma Ekibinin Oluşturulması
 • Kök Neden Analizi Teknikleri
  • 5 Neden
  • Ishikawa Diyagramı (Balık Kılçığı, Sebep Sonuç Diyagramı)
  • Beyin Fırtınası
  • Ağaç Ve İlişkilendirme Göstergeleri
  • Pareto Analizi
 • Risk Değerlendirme: Önleyici Faaliyetler İçin Kök Neden Analizi
 • Düzeltici Faaliyetler: Kök Neden Analizi, Nihai Çözüm ve Sürdürülebilirlik İlkesi
 • Uygulamalı Grup Çalışmaları: Kök Neden Analizini Özgün ve Benzeştirmeli Araç olarak Kullanmak
 • Değerlendirme Çalışmaları

Süre

1 gün

Eğitim Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.