Kurumsal Eğitimler Biymed Akademi

0

    Kurumsal gelişim eğitimleri
    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    İş ve Zaman Etüdü Eğitimi
    Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi
    Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi
    Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi
    Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi
    Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi
    Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi
    Bayilik-Distribütörlük Sistemi Ve Yönetimi Eğitimi
    İleri Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi Eğitimi
    İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi
    İş Analizleri ve Değerlendirme Eğitimi
    İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi
    İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri
    Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi
    Protokol Kuralları Eğitimi
    Raporlama Teknikleri Eğitimi
    Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri
    Profesyonel Hayatta Etki İçin Kişisel İmaj Eğitimi
    Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi
    Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi
    Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi
    Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline
    Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi
    Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi
    Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi
    Kurumsallaşma Sürecindeki Aile Şirketlerine Yol Haritası Eğitimi
    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi
    Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.